Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)"— Presentationens avskrift:

1 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) …en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

2 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Nätverkets vision Att skapa en effektivare hälso- och sjukvård genom en tydligare målinriktning mot förbättrad hälsa för patienter, medarbetare och befolkning – Hälsoorientering! Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

3 Nätverkets verksamhetsidé
Nätverket är en idéburen verksamhet och avser att vara ett lärande nätverk, dvs ett nätverk, där medlemmarna lär av varandra och värdet av deltagandet bygger på i vad mån detta uppnås Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

4 Strategiska mål - yttre
Breddning och fördjupning av den offentliga diskussionen för att öka insikten om behovet av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

5 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Strategiska mål - inre Stödjande av det interna utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården Patientperspektivet Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande i vårdkedjan Befolkningsperspektivet Kunskap och kompetens i befolkningsinriktade insatser Medarbetarperspektivet Modellbildare för den goda arbetsplatsen Styr- & ledningsperspektivet Hälsoorientering som strategi för en effektivare vård Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

6 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Nätverket växer Nätverket har september medlemsorganisationer med sammanlagt över 60 sjukhus/PV-organisationer Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

7 Nätverkets utbredning 2009
Kvadrat = landsting, privata vårdorg Cirkel = sjukhus, primärvårdsorg Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

8 Nätverkets organisation
PU Nätverkets organisation Presidium Internationella nätverket Sekretariat Nationell koord. Processledare Medlems- organisation PU=presidieutskott Pilar = var man finns/deltar i aktivt arbete; streckade linjer = nära och många kontakter, men ”deltar” inte i dagliga arbetet Tema- och arbetsgrupper Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

9 Internationella nätverkets organisation
GB Internationella nätverkets organisation General Assembly (GA) Internationellt sekretariat & Internationell koordinator . Nationella koordinatorer Nationella nätverk GB=Governance board (internationella nätverkets PU). Margareta Kristenson (Sveriges nationella koordinator) har en plats i GB sedan 2006 (man väljs för två år i taget) Task forces Working groups Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

10 Internationella nätverkets utbredning
HPH in total (May 2009) 35 Networks 681 Hospitals/Health Services 34 Member States Årliga internationella konferenser 2009 Hersonissos, Kreta 2010 Manchester, England 2011 Finland 2012 Taiwan eller Nordamerika 2013 Sverige? Om vi vill, vi har fått erbjudandet och beslut ska fattas innan april 2010 National/Regional HPH Networks Austria, Belgium, Bulgaria, Canada (Montreal & Toronto), China (Taiwan), Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Northern Ireland, Italy, Lithuania, Norway, Poland, Russian Federation, Scotland, Slovakia, Spain (Catalonia), Sweden, Switzerland, USA (Pennsylvania), USA (Connecticut) Individual Hospitals/Health Services Australia, Denmark, Japan, Saudi Arabia, Serbia, Slovenia, South Africa, Spain, England, USA, Singapore, Brazil Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

11 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Temagrupper 2009 1. Alkoholprevention (Riskbruksprojektet) 2. Tobaksprevention (Tobaksfri i samband med operation) 3. Matvanor (kostpolicy på sjukhus) 4. Fysisk aktivitet (FaR) 5. Psykisk hälsa (suicidprevention, sorg) 6. Hälsofrämjande arbetsplats (skapa modell) Implementering av Socialstyrelsens nya riktlinjer avs levnadsvanor Workshops & rapporter för att sprida kunskap i nätverket FaR = fysisk aktivitet på recept Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

12 Arbetsgrupper & projekt 2009
1. Hälsofrämjande förhållningssätt – ta fram utbildningsmaterial 2. PROM - resultatmätning avseende hälsorelaterad livskvalitet (hälsovinst) i rutinsjukvården (Patient Reported Outcome Measurement) 3. Indikatorer för en hälsofrämjade hälso- och sjukvård 4. Kollegial granskning 5. Avtal/ersättningssystem för att stödja en hälsoinriktad hälso- och sjukvård 6. Hälsofrämjande primärvård - bevaka hälsofrämjande-perspektivet i Vårdval 7. Befolkningsinsatser – skadeprevention Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

13 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Tema- vs arbetsgrupp Temagrupp: utvecklingsarbete inom specifikt område, tex alkoholprevention Arbetsgrupp: övergripande utvecklingsarbete, metodutveckling, tex PROM Om temagrupperna är stuprören, så är arbetsgrupperna hängrännorna! Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

14 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Indikatorer Indikatorer för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård Patientnivå - hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i vårdkedjan Befolkningsnivå - kunskapsförmedling och aktivt deltagande Medarbetarnivå - den goda arbetsplatsen Styr- & ledningsnivå - hälsoorientering som strategi Årliga mätningar sedan januari 2004 (avseende år 2003) Här följer några (avidentifierade) exempel… Exempel på tema/arbetsgrupp… Intensivt utvecklingsarbete avs indikatorerna pågår! Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

15 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
1. Preventiva program tillämpas angående tobak. Fråga 1, svar från: 2003 - 2004 2005 2006 Sporadiskt<25% 2007 Delvis 25-75% 2008 50-75% Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

16 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
11. Metoder tillämpas för att stimulera och tillvarata patientens kraft och initiativ i arbetet för sin egen hälsa. Fråga 11, svar från: 2003 - 2004 2005 2006 Sporadiskt<25% 2007 Delvis 25-75% 2008 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

17 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
16. Organisationen följer en dokumenterad plan för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Fråga 16, svar från: 2003 - 2004 2005 2006 Delvis 25-75% 2007 2008 Ja Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

18 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
20. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier/mål finns i verksamhetsplan på verksamhetsnivå. Fråga 20, svar från: 2003 - 2004 2005 2006 Delvis 25-75% 2007 Ja 2008 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)


Ladda ner ppt "Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)"

Liknande presentationer


Google-annonser