Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) …en del av det internationella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) …en del av det internationella."— Presentationens avskrift:

1 Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) …en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

2 Nätverkets vision Att skapa en effektivare hälso- och sjukvård genom en tydligare målinriktning mot förbättrad hälsa för patienter, medarbetare och befolkning – Hälsoorientering! Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

3 Nätverkets verksamhetsidé Nätverket är en idéburen verksamhet och avser att vara ett lärande nätverk, dvs ett nätverk, där medlemmarna lär av varandra och värdet av deltagandet bygger på i vad mån detta uppnås Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

4 Strategiska mål - yttre Breddning och fördjupning av den offentliga diskussionen för att öka insikten om behovet av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

5 Strategiska mål - inre Stödjande av det interna utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården –Patientperspektivet Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande i vårdkedjan –Befolkningsperspektivet Kunskap och kompetens i befolkningsinriktade insatser –Medarbetarperspektivet Modellbildare för den goda arbetsplatsen –Styr- & ledningsperspektivet Hälsoorientering som strategi för en effektivare vård Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

6 Nätverket växer Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Nätverket har september 2009 28 medlemsorganisationer med sammanlagt över 60 sjukhus/PV-organisationer

7 Nätverkets utbredning 2009 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Kvadrat = landsting, privata vårdorg Cirkel = sjukhus, primärvårdsorg

8 Nätverkets organisation Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Sekretariat Nationell koord. PU Processledare Presidium Tema- och arbetsgrupper Medlems-organisation Internationella nätverket

9 Internationella nätverkets organisation Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Internationellt sekretariat & Internationell koordinator. GB Nationella koordinatorer General Assembly (GA) Task forces Working groups Nationella Nationella nätverk nätverk

10 Internationella nätverkets utbredning Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) National/Regional HPH Networks Austria, Belgium, Bulgaria, Canada (Montreal & Toronto), China (Taiwan), Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Northern Ireland, Italy, Lithuania, Norway, Poland, Russian Federation, Scotland, Slovakia, Spain (Catalonia), Sweden, Switzerland, USA (Pennsylvania), USA (Connecticut) Individual Hospitals/Health Services Australia, Denmark, Japan, Saudi Arabia, Serbia, Slovenia, South Africa, Spain, England, USA, Singapore, Brazil HPH in total (May 2009) 35 Networks 681 Hospitals/Health Services 34 Member States

11 Temagrupper 2009 1. Alkoholprevention (Riskbruksprojektet) 2. Tobaksprevention (Tobaksfri i samband med operation) 3. Matvanor (kostpolicy på sjukhus) 4. Fysisk aktivitet (FaR) 5. Psykisk hälsa (suicidprevention, sorg) 6. Hälsofrämjande arbetsplats (skapa modell) Implementering av Socialstyrelsens nya riktlinjer avs levnadsvanor Workshops & rapporter för att sprida kunskap i nätverket Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

12 Arbetsgrupper & projekt 2009 1. Hälsofrämjande förhållningssätt – ta fram utbildningsmaterial 2. PROM - resultatmätning avseende hälsorelaterad livskvalitet (hälsovinst) i rutinsjukvården (Patient Reported Outcome Measurement) 3. Indikatorer för en hälsofrämjade hälso- och sjukvård 4. Kollegial granskning 5. Avtal/ersättningssystem för att stödja en hälsoinriktad hälso- och sjukvård 6. Hälsofrämjande primärvård - bevaka hälsofrämjande- perspektivet i Vårdval 7. Befolkningsinsatser – skadeprevention Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

13 Tema- vs arbetsgrupp Temagrupp: utvecklingsarbete inom specifikt område, tex alkoholprevention Arbetsgrupp: övergripande utvecklingsarbete, metodutveckling, tex PROM Om temagrupperna är stuprören, så är arbetsgrupperna hängrännorna! Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

14 Indikatorer Indikatorer för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård –Patientnivå - hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i vårdkedjan –Befolkningsnivå - kunskapsförmedling och aktivt deltagande –Medarbetarnivå - den goda arbetsplatsen –Styr- & ledningsnivå - hälsoorientering som strategi Årliga mätningar sedan januari 2004 (avseende år 2003) Här följer några (avidentifierade) exempel … Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

15 1. Preventiva program tillämpas angående tobak. Fråga 1, svar från: 2003- 2004- 2005- 2006Sporadiskt<25% 2007Delvis 25-75% 200850-75%

16 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) 11. Metoder tillämpas för att stimulera och tillvarata patientens kraft och initiativ i arbetet för sin egen hälsa. Fråga 11, svar från: 2003- 2004- 2005- 2006Sporadiskt<25% 2007Delvis 25-75% 2008Sporadiskt<25%

17 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) 16. Organisationen följer en dokumenterad plan för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Fråga 16, svar från: 2003- 2004- 2005- 2006Delvis 25-75% 2007Delvis 25-75% 2008Ja

18 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) 20. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier/mål finns i verksamhetsplan på verksamhetsnivå. Fråga 20, svar från: 2003- 2004- 2005- 2006Delvis 25-75% 2007Ja 2008Ja


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) …en del av det internationella."

Liknande presentationer


Google-annonser