Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukgymnastik för äldre personer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukgymnastik för äldre personer"— Presentationens avskrift:

1 Sjukgymnastik för äldre personer
LSR, sektionen för Gerontologi, Geriatrik - Äldres hälsa 2010

2 Varför sjukgymnastik? Även lättare sjukdomstillstånd kan få stora konsekvenser för förmågan att klara sig själv. Fysisk aktivitet, träning och rehabilitering är extra viktigt för fysiskt sköra äldre!

3 Vad gör en sjukgymnast? Kan genom rörelse hjälpa äldre personer att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada samt behålla bästa möjliga rörelseförmåga. Sjukgymnaster kan erbjuda utbildning och handledning till personal.

4 Lagar, föreskrifter och regler
En av Hälso- och sjukvårdens uppgifter är att förebygga ohälsa (HSL §2c) Landsting och kommun ska erbjuda rehabilitering till personer med funktionshinder (HSL §3b,18b)

5 Lagar, föreskrifter och regler
Insatser som syftar till att förebygga, bedöma och behandla sjukdomar och skador omfattas av HSL. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap & beprövad erfarenhet (LYHS §1)

6 Vad är rehabilitering? Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet Enligt Socialstyrelsens termbank,

7 Evidens för aktivitet och träning
Hälsofrämjande fysisk aktivitet förbättrar hälsan och minskar risken för sjukdom även hos äldre! Rekommendationen är 30 min/dag som kan delas upp i 3 x 10 min.

8 Evidens för aktivitet och träning
Det finns stark evidens för att styrketräning har god effekt hos såväl sköra äldre som hos personer med demens. Balansträning kan ha effekt på risken att falla, antalet fall samt fallrädsla.

9 Evidens för aktivitet och träning
Konditionsträning med måttlig ansträngning bör utföras 3 ggr/vecka. Orsaken till fall beror oftast på en kombination av faktorer och kräver därför ett multifaktoriellt angreppssätt.


Ladda ner ppt "Sjukgymnastik för äldre personer"

Liknande presentationer


Google-annonser