Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om risk- och skyddsfaktorer •Det finns faktorer som ökar respektive minskar risken för riskbeteenden, så kallade risk- och skyddsfaktorer. •Riskfaktorer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om risk- och skyddsfaktorer •Det finns faktorer som ökar respektive minskar risken för riskbeteenden, så kallade risk- och skyddsfaktorer. •Riskfaktorer."— Presentationens avskrift:

1 Om risk- och skyddsfaktorer •Det finns faktorer som ökar respektive minskar risken för riskbeteenden, så kallade risk- och skyddsfaktorer. •Riskfaktorer ökar sannolikheten att ett riskbeteende ska förekomma. Skyddsfaktorer innebär att sannolikheten för riskbeteenden minskar när det förekommer riskfaktorer. Risk- och skyddsfaktorer påverkar sannolikheten för riskbeteendet, de garanterar inte en minskning eller ökning av riskbeteenden. Från ”Elever på vift, vilka är skolkarna” av Knut Sundell m.fl. TRYGGA HALMSTAD CENTRET

2 •Enstaka riskfaktorer innebär sällan någon påtagligt ökad risk. Det gör däremot flera parallella riskfaktorer. •Dessutom varierar risk- och skyddsfaktorer under barns och ungas utveckling. Det som är en risk- respektive skyddsfaktor under en fas behöver inte var det i en annan. Från ”Elever på vift, vilka är skolkarna” av Knut Sundell m.fl. ANGE FÖRVALTNING HÄR

3 Exempel på skyddande faktorer Skolan Tydliga normer/regler Att uppmärksammas för positiva handlingar Att känna tillhörighet och anknytning Ett gott socialt och emotionellt klimat Höga förväntningar från vuxna Skolframgång Familjen Tydliga normer och förväntningar från föräldrar Goda och kärleksfulla relationer Att uppmärksammas för positiva handlingar God insyn i vad barnet gör utanför hemmet Individen/kamra ter Social och kognitiv kompetens Goda kamratrelationer

4 Exempel på riskfaktorer Samhället Tillgång till droger Brist på lagar och normer Bostadsområde som präglas av kriminalitet, bostadsbrist, etc. Skolan Otrivsel Låg kunskapsnivå Brist på struktur Låga förväntningar Misslyckande i skolanSkolk Familjen Missbruk inom familjen Brister i anknytning, uppfostran och tillsyn Familjkonflikter Tillåtande attityd (t ex föräldrar som bjuder) Individen/ kamrater Tidigt och långvarigt asocialt beteende Kamrater som har problem Tidig debut och positiv attityd till t ex droger

5 Risk- och skyddsfaktorer samspelar

6 Risk- och skyddsfaktorer är viktiga för att: Identifiera vilka preventiva insatser som behövs Identifiera var preventiva insatser bäst behövs ANGE FÖRVALTNING HÄR

7 Något att tänka på: •Främja –Hur arbetar vi för att skapa en verksamhet som bidrar till en god hälsa, hur stärker vi skyddsfaktorerna runt barn- och ungdomar? •Förebygga –Vilka framträdande riskfaktorer finns bland våra barn o ungdomar och hur motverkar vi dem? TRYGGA HALMSTAD CENTRET

8 Vad kännetecknar effektiva metoder/program? •Teori om risk- och skyddsfaktorer •Träningsmoment (t.ex. rollspel, hemövningar) •Utbildning till dem som leder programmen •Medel som säkerställer kvalitén, t.ex. en manual TRYGGA HALMSTAD CENTRET

9 Vad menar vi med kunskapsbaserade metoder ? •Teoribaserade •Utvärderade i studier med interventions- och kontrollgrupp •Studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter •Anpassade till svenska förhållanden TRYGGA HALMSTAD CENTRET

10 Ex. förebyggande program TRYGGA HALMSTAD CENTRET FÖRÄLDRARI KLASSRUMMETELEVHÄLSAN Active parentingFörhållningssätt och ledarskap i klassrummet Motiverande samtal (MI) COPELärarledarskap De otroliga årenKomet för lärare Komet för föräldrarSocial och emotionell träning (SET) FöräldrakraftStegvis FöräldrastegenOlweus mobbnings- förebyggande program Steg för steg/Nya Steg Örebro preventionsprogram (ÖPP)


Ladda ner ppt "Om risk- och skyddsfaktorer •Det finns faktorer som ökar respektive minskar risken för riskbeteenden, så kallade risk- och skyddsfaktorer. •Riskfaktorer."

Liknande presentationer


Google-annonser