Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HOT MOT LEK Alltför ensidigt fokus på lärande Vuxnas bristande engagemang Myten om att barn slutar leka allt tidigare ”Mini”-Lekdeprivation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HOT MOT LEK Alltför ensidigt fokus på lärande Vuxnas bristande engagemang Myten om att barn slutar leka allt tidigare ”Mini”-Lekdeprivation."— Presentationens avskrift:

1

2 HOT MOT LEK Alltför ensidigt fokus på lärande Vuxnas bristande engagemang Myten om att barn slutar leka allt tidigare ”Mini”-Lekdeprivation

3 VÅRT PERSPEKTIV PÅ LEK AVGÖR VÅR TOLKNING LEK SOM AKTIVITET LEK SOM TILLSTÅND LEK SOM RELATION LEK UR VUXEN/LÄRANDEPERSPEKTIV LEK UR BARN/EGENVÄRDESPERSPEKTIV

4 UTGÅNGSPUNKTER Barn är olika socialt aktiva Lek är alltid frivillig och spontan Leksvårigheter beror oftare på samspelet än på barnet Kartläggningens syfte är att klargöra Fokus på styrkor och intressen

5 INNAN DET KAN BLI LEK Relation – trygghet o anknytning Att bli lekt med – vara betydelsefull Intersubjektivitet – lekupplevelsen delas Tillräckliga lekerfaenheter Att kunna ladda andra o annat med ny betydelse Utforska - förvandla

6 KARTLÄGGA LEK? VAD SKA VI NÄRGRANSKA? VAR/VAD/HUR/MED VEM LEKER BARNET/BARNEN? KVALITETER I SAMSPELET I LEKEN VAD KAN VI FÅ SVAR PÅ? LEKMÖNSTER – FINNS DET BARN SOM HAMNAR UTANFÖR LEKEN? ANSLUTNINGSSTRATEGIER – HUR GÖR BARN NÄR DE VILL BLI MED I LEK? HUR VISAR BARNEN ATT DE VILL VARA IFRED? HUR SÄGER DE NEJ TILL NÅGON SOM VILL BLI MED? HUR TOLKAR VI OCH HUR INGRIPER VI?

7 bygga dela skydda LEKVÄRLDAR Fritt efter E.Johansson 2007

8 ANSLUTNINGSSTRATEGIER Strategier som bidrar till pågående lek och ofta accepteras Ta reda på vad de gör – lista ut vad leken handlar om Gå in i lekområdet Ge ett bidrag Skapa en variation på pågående lek Strategier som inte bidrar till pågående lek och ofta misslyckas Att be om info Att tala utifrån sig själv vad man känner och tycker andra ska borde göra Referera till en vuxen Kritisera ©M.Öhman

9 ERFARENHETER OCH UPPLEVELKSER I LEK TillhörighetSjälvständighetKompetens

10 Låg själv- känsla Negativa förväntningar på andra och sig själv Outvecklad samvaro- kompetens Lite positivt samspel Andras negativa iakttagelser och reaktioner Negativa avsikter mot andra DEN NEGATIVA UTVECKLINGSCIRKELN (Fritt efter Laine 2002)

11 ENSKILT LEKSTÖD – OM ETT BARN HAR SVÅRT ATT KOMMA MED I LEK EN EGEN STUND Ge goda samspelsupplevelser – bygg relation Hitta leklusten tillsammans Hjälp barnet ”ladda” saker och kamrater Stärk barnets föreställningsförmåga HJÄLP BARNET TOLKA O SVARA PÅ ANDRAS LEKSIGNALER – BYGG EN LEKGRUPP KRING BARNET ©M.Öhman

12 Skapa en lekgrupp  Syften  ge barnet/n nya o bättre erfarenheter av lek o samspel  Stärka barnets/ns tilltro till sin förmåga  Utveckla strategier för anslutning o vidmakthållande av lek  Förutsättningar  Lärarens kunskap om barnets/ns aktuella lekutvecklingsnivå – anpassade lekaktiviteter  Läraren god relation till barnet  Några barn som är bra på att leka  Några barn som är positivt inställda till barnet/n

13 Oroliga barngrupper  Yttre struktur  Fasta lekgrupper  Tydligt modellarbete  Positiv bekräftelse  Introducera lekmaterial och leksätt  Länka leksekvenser  Organiserad grupplek  Faddersystem

14 ”De vuxnas kunskap om, insikt i och egen lekförmåga är mer avgörande för hur djup, långvarig och utvecklande barnens lek blir än de enskilda barnens fantasiförmåga eller lekfullhet” Eli Åm


Ladda ner ppt "HOT MOT LEK Alltför ensidigt fokus på lärande Vuxnas bristande engagemang Myten om att barn slutar leka allt tidigare ”Mini”-Lekdeprivation."

Liknande presentationer


Google-annonser