Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Start Livskunskap för de allra yngsta. Ett program för de allra yngsta Känslor Anknytning Samspel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Start Livskunskap för de allra yngsta. Ett program för de allra yngsta Känslor Anknytning Samspel."— Presentationens avskrift:

1 Start Livskunskap för de allra yngsta

2 Ett program för de allra yngsta Känslor Anknytning Samspel

3 Vad är känslor för något? Silvan Tomkins Daniel Goleman Vägledande, gott och ont Känna igen känslor – egna och andras Kunna hantera känslor

4 Känsla och förnuft Förnuft utan känsla skapar ett tomt tänkande Känslor utan förnuft skapar urspårade känslor

5 Handlingsinriktning Varje känsla skapar en viss typ av handlingsberedskap. Alla känslor är impulser till handlingar. Nedärvda och inlärda

6 Basala känslor Glädje Ilska Rädsla Ledsnad Överraskning Avsky Intresse Skam

7 Hjärnan och känslorna Hjärnans utveckling Väktarfunktionen ”Kortslutning” ”Bromsmekanismer”

8 Hur bemöter vi barns olika känslor?

9 För att lära känna våra känslor, måste vi få uppleva dem tillräckligt länge för att hinna känna igen dem

10 Att bemöta känslor Avvisande Fördömande Låt-gå God vägledning

11 Emotionell vägledning Gottman 1. Uppmärksamma känslan 2. Låt känslan bli ett tillfälle till närhet och vägledning 3. Lyssna inkännande och bekräfta känslan 4. Hjälp till att sätta ord på sina känslor 5. Sätt gränser och hjälp till att hitta lösningar på problemet

12 Känsloteman i Start Glädje Ledsnad Ilska Rädsla Överraskning Avsky/avsmak Se andra Olikheter

13 Vad är anknytning Kaninen, älgen och apan Trygg bas för att utforska världen Kommunikativ musikalitet

14 Anknytningen utgör en nödvändig bas för reglering av barnets överväldigande känslor och intryck

15 Anknytningsmönster Trygg Undvikande Ambivalent Mer problematiska mönster John Bowlby

16 Att finna glädje och lust i att tillhöra ett vi Utanförskapets risker

17 Anknytningsteman i Start Lita till en vuxen Turtagning Vara tillsammans Dela glädje

18 Vad är samspelsfärdigheter? Färdigheter som behövs för att lösa olika problem och situationer i samvaron med andra Förberedelser för problemlösningsfärdigheter

19 Samspelsteman i Start Att tänka Att dela Att turas om Att vänta Att fråga Ja eller nej

20 Varför arbeta med ”Start”? Vara mer pro-aktiv Förebygga negativ utveckling som skolproblem, psykisk ohälsa, drogmissbruk och kriminalitet Börja så tidigt som möjligt när lärandet är som störst Lära sig viktiga färdigheter inför skola, kamrater, arbete, familj etc. Utveckla språkbegrepp för att samtala om känslor och relationer Motverka utanförskap Fredsarbetet börjar i förskolan Minska problembeteende i förskolan och förebygga problembeteende i skolan Få en systematik för arbetet

21 Målsättningar med ”Start” På ett i huvudsak lekfullt sätt medvetandegöra barnen om känslor och vissa samspelsfärdigheter. Skapa goda förutsättningar för barnens anknytningsprocess på förskolan Utveckla barnens ordförråd när det gäller sociala och emotionella teman Förmå barnen att upptäcka glädje i att vara tillsammans Skapa en god grund för barnens vidare sociala och emotionella utveckling

22 OBS! Det är viktigt att komma ihåg att mognaden är olika för olika barn och programmets färdigheter och målsättningar får inte bli normer för vad barnet ska kunna.

23 Samlingen Temana Bilderna Texten Målsättning Handdockan Gruppstorlek Kreativitet

24 Samlingarna är att se som en gemensam fokusering på olika färdigheter. Pedagogernas huvudsakliga arbete med social och emotionell utveckling sker sedan i alla de olika vardagssituationerna!

25 Vardagssituationer Emotionell vägledning Leken – vara nära, följa barnen Situationer Målsättning Språket – egocentriskt tal, inre tal Pedagogen som modell

26 Loggen Tema:Veck a: Vilka barn har varit med i temasamlingar?Anteckningar: Lämpliga vardagssituationer, Att arbeta vidare med, Tankar och reflektioner Grupp 1Grupp 2Grupp 3Grupp 4Grupp 5 1. Glädje 2. Ledsnad 3. Ilska

27 Förankring Ledning Arbetslag Dokument Logg Föräldrar Utbildning Mentor


Ladda ner ppt "Start Livskunskap för de allra yngsta. Ett program för de allra yngsta Känslor Anknytning Samspel."

Liknande presentationer


Google-annonser