Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledande samspel och ”Compassion” (Paul Gilbert) • Vägledande samspel kan mycket väl hämta inspiration från begreppet Compassion. • Compassion är svåröversatt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledande samspel och ”Compassion” (Paul Gilbert) • Vägledande samspel kan mycket väl hämta inspiration från begreppet Compassion. • Compassion är svåröversatt."— Presentationens avskrift:

1 Vägledande samspel och ”Compassion” (Paul Gilbert) • Vägledande samspel kan mycket väl hämta inspiration från begreppet Compassion. • Compassion är svåröversatt från engelska till svenska, men avser att känna empati, sympati och medkänsla. • Men Compassion avser något mer, det avser också att vi är beredda att sträcka ut en hand, att vi är beredda att göra något för en medmänniska

2 Hur är våra motiv och våra känslor organiserade • Motiv utvecklas för att hjälpa djur och människor att överleva och finna det som är viktigt i livet (mat, relationer, status, reproduktion) • Våra känslor vägleder oss mot våra motiv/mål som ger respons om vi lyckas eller blir hotade • Det finns tre typer av reglerings/motivationssystem för känslor 1.De som fokuserar på hot och självförsvar/skydd 2.De som fokuserar på att ”göra” och uppnå/klara saker 3.De som fokuserar på belåtenhet/tillfredställelse och trygghet

3 Fara och hot? Vilka faror och hot är vi utsatta för?

4 Ensamhet och övergivenhet och därmed bristande förståelse och autonomi

5 Olika sätt att hantera känslor Stimulans, resursorienterat Att vilja, att klara av, att uppnå, konsumera (dopamin) Vitalitet, drivkraft spänning Stimulans, resursorienterat Att vilja, att klara av, att uppnå, konsumera (dopamin) Vitalitet, drivkraft spänning Utan krav och begär, deltagande, gemenskap, trygghet, vänlighet. (oxytocin) Rymmande, Lugnande tryggande Utan krav och begär, deltagande, gemenskap, trygghet, vänlighet. (oxytocin) Rymmande, Lugnande tryggande Hot/fara Skydd och säkerhet. Fight and flight (cortisol) Ilska Rädsla, skam och avsmak Hot/fara Skydd och säkerhet. Fight and flight (cortisol) Ilska Rädsla, skam och avsmak

6 Om du mötte dessa?

7 Eller blev övergiven?

8 Så kan faran bli för stor!!! Hot/fara Skydd och säkerhet. Fight and flight (cortisol) Ilska Rädsla och avsmak/avsky/skam Hot/fara Skydd och säkerhet. Fight and flight (cortisol) Ilska Rädsla och avsmak/avsky/skam

9 Men när vi vi satsar för fullt!!!!

10 ….och chansar på lycka!!!!

11 Ja, när vi vi satsar för fullt utan trygghet så!!!! Stimulans, resursorienterat Att vilja, att klara av, att uppnå, konsumera (dopamin) Vitalitet, drivkraft spänning Stimulans, resursorienterat Att vilja, att klara av, att uppnå, konsumera (dopamin) Vitalitet, drivkraft spänning TRYG GGHE T Hot/fara Mani Depression/utm attning

12 NÄR VI TYCKER OM…

13 Och är trygga i någons famn…

14 COMPASSION Trygghet, delaktighet, icke dömande, tolerans, lyhördhet värme medkänsla acceptans, empati, sympati, stöd, vägledning Trygghet, delaktighet, icke dömande, tolerans, lyhördhet värme medkänsla acceptans, empati, sympati, stöd, vägledning Compassion

15 GOD BALANS= Trygghet och självacceptans och är en god grund för skydd och kompetens Stimulans, resursorienterat Att vilja, att klara av, att uppnå, konsumera (dopamin) Vitalitet, drivkraft spänning Stimulans, resursorienterat Att vilja, att klara av, att uppnå, konsumera (dopamin) Vitalitet, drivkraft spänning Hot/fara Skydd och säkerhet.” Fight and flight” (cortisol) Ilska Rädsla och Avsmak, Skam Hot/fara Skydd och säkerhet.” Fight and flight” (cortisol) Ilska Rädsla och Avsmak, Skam Trygghet, delaktighet, icke dömande, tolerans, lyhördhet värme medkänsla acceptans, empati, sympati, stöd, vägledning Rymmande, Lugnande tryggande Trygghet, delaktighet, icke dömande, tolerans, lyhördhet värme medkänsla acceptans, empati, sympati, stöd, vägledning Rymmande, Lugnande tryggande Compassion GOD BALANS

16 Mer att läsa om Compassion • Compassion Focused Therapy. Paul Gilbert


Ladda ner ppt "Vägledande samspel och ”Compassion” (Paul Gilbert) • Vägledande samspel kan mycket väl hämta inspiration från begreppet Compassion. • Compassion är svåröversatt."

Liknande presentationer


Google-annonser