Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidiga insatser 1 Generella insatser i skolåldern.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidiga insatser 1 Generella insatser i skolåldern."— Presentationens avskrift:

1 Tidiga insatser 1 Generella insatser i skolåldern

2 Tidiga insatser 2 Generella insatser i skolåldern Livskunskap Program mot mobbning HälsosamtalDrogprevention

3 Tidiga insatser 3 Generella insatser i skolåldern Livskunskap Program mot mobbning HälsosamtalDrogprevention

4 Tidiga insatser Livskunsap 4 SET - Botkyrka ”Livsviktigt”, Birgitta Kimber

5 Tidiga insatser Livskunskap 5 SET  Ett ämne på schemat år F - 9  Åldersanpassad svårighetsgrad  Delmoment*  Metoder*  Utbildning, handledning av lärare

6 Tidiga insatser Livskunskap 6 Återkommande delmoment SET  Att hantera sina känslor  Självkännedom  Motivation  Empati  Social kompetens

7 Tidiga insatser Livskunskap 7 Metoder vid undervisningen SET  Rollspel  Dialog  Grupparbete  Egen stund för reflektion  Läxor  Föräldramedverkan

8 Tidiga insatser Livskunskap 8 SET på svenska effekter Prel. minst lika bra som i USA betr:  Psykisk hälsa  Aggressivitet  Utagerande beteende  Attention seeking  Alkohol och andra droger

9 Tidiga insatser 9 Generella insatser i skolåldern Livskunskap Program mot mobbning HälsosamtalDrogprevention

10 Tidiga insatser Mobbning 10 Program mot mobbning Olweus 1994

11 Tidiga insatser Mobbning 11 Olweus’ program mot mobbning 1 Allmän förutsättning  Skolpersonalens kunskap, medvetenhet och engagemang när det gäller mobbning

12 Tidiga insatser Mobbning 12 Olweus program mot mobbning 2 Åtgärder på skolnivå  Bilda mobbningförebyggande team  Undersökning med anonymt frågeformulär  Utbildning för team och personal om mobbning  Effektivt rastvaktsystem  Konsensus om skolans regler mot mobbning  Rimliga pos / neg konsekvenser för elever  Fortgående diskussionsgrupper om mobbning  Gör föräldrarna delaktiga

13 Tidiga insatser Mobbning 13 Olweus’ program mot mobbning 3 Åtgärder på klassnivå  Klassregler mot mobbning motsv skolreglerna  Regelbundet diskutera mobbning i klassen  Föräldramöten med info om skolans/klassens arbete mot mobbning Åtgärder på individnivå  Samtal/åtgärder riktade till mobbare  Samtal/åtgärder riktade till mobboffer  Diskussion med föräldrar till inblandade elever

14 Tidiga insatser Mobbning 14 Olweus’ program effekter  Reduktion av mobbningsfrekvensen (ca 50%)  Minskning av vandalism, slagsmål, stöld, skolk  Bättre socialt klimat i klassrummet  Senare studier bekräftar effekten, förutsatt att samtliga komponenter i Olweus´ program finns med.

15 Tidiga insatser Mobbning 15 Andra program mot mobbning Inte tillräckligt vetenskapligt utvärderade. De flesta har dock likheter med Olweus’ program.  Mobbningsfri skola, Friends, Mombus, Farstametoden…  Enskilda goda exempel, ex Nytorps T-modell

16 Tidiga insatser 16 Generella insatser i skolåldern Livskunskap Program mot mobbning HälsosamtalDrogprevention

17 Tidiga insatser Hälsosamtal 17 Du bestämmer En metod för hälsovägledning Elisabeth Arborelius 1988

18 Tidiga insatser Hälsosamtal 18 Du bestämmer  Målgrupp: elever i åk 9  Frivilligt, på lektionstid, ca 6 h/elev  3 gruppsamtal (4-6 elever) + 3 enskilda samtal med vuxen ”hälsovägledare”  Eleven bestämmer innehållet  Den vuxne moraliserar eller värderar inte  Manualbaserat (www.fhi.se) www.fhi.se

19 Tidiga insatser Hälsosamtal 19 Du bestämmer effekter  Personligt hälsobegrepp  Beteendeeffekter  Självförtroende, kamratrelationer, skolprestationer  Kost, motion, rökning, alkohol  Jag kan påverka min situation  Självbild  Bäst effekt för socialt utsatta!

20 Tidiga insatser 20 Generella insatser i skolåldern Livskunskap Program mot mobbning HälsosamtalDrogprevention

21 Tidiga insatser 21 Generella insatser i skolåldern Livskunskap Program mot mobbning HälsosamtalDrogprevention?

22 Tidiga insatser 22 Alkohol, droger och brott i Södertälje. Sammanfattning av Södertäljeundersökningen 2004

23 Tidiga insatser 23 Risk- och skyddsfaktorerfamiljen skyddsfaktorerskolan skyddsfaktorerkamratgruppen skyddsfaktorernärmiljön skyddsfaktorersamhället skyddsfaktorer hos individen Tonårs-graviditet Dålig skol- anpassning Drogbruk Psykiskohälsa Kriminalitet

24 Tidiga insatser 24 Skoltrivsel (åk 9)

25 Tidiga insatser Drogprevention 25 Föräldrars bjudvanor av alkohol

26 Tidiga insatser 26 Mobbare

27 Tidiga insatser 27 Skolk senaste 10 veckorna

28 Tidiga insatser 28 Känsla av sammanhang (åk 9)

29 Tidiga insatser 29 Skyddsfaktorer i skolan Lärare med höga förväntningar Bra skolklimat Dialog skola - föräldrar Tydligt implementerad policy Social och emotionell kompetens

30 Tidiga insatser 30 Skyddsfaktorer i hemmet. Varm och förtrolig relation. Tydliga gränser och regler. Engagerad kontakt med skolan. Social kontroll.

31 Tidiga insatser 31 Årskonsumtion av ren alkohol hos elever i årskurs 9

32 Tidiga insatser 32 Generella insatser i skolåldern Livskunskap Program mot mobbning HälsosamtalDrogprevention

33 Tidiga insatser Drogprevention 33 Örebro preventionsprogram ÖPP Koutakis, Stattin 2005

34 Tidiga insatser Drogprevention 34 ÖPP Enkel och billig metod (”lågdosinsats”).   Kort utbildning av några vuxna i skolan, som sedan genomför:   15-20 minuters info vid ordinarie föräldramöte HT åk 7.   Uppföljningar vid föräldramöte 1-2 ggr/år.

35 Tidiga insatser Livskunskap 35 ÖPP Info på föräldramöte  Ungdomar dricker mer om de bjuds hemma  Föreslå skrivet ”kontrakt” med gemensamma regler för barnen  Uppmana föä till tydlighet hemma, vilka regler betr alkohol och droger som gäller

36 Tidiga insatser Drogprevention 36 ÖPP effekter 3 år   30% lägre alkoholkonsumtion i testgruppen   minskning av annat normbrytande beteende   god effekt på riskgrupper

37 Tidiga insatser 37


Ladda ner ppt "Tidiga insatser 1 Generella insatser i skolåldern."

Liknande presentationer


Google-annonser