Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Håkan Wetterö. 196519661970 t198319851990 t 00 &06 20072010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Håkan Wetterö. 196519661970 t198319851990 t 00 &06 20072010."— Presentationens avskrift:

1 Håkan Wetterö

2 196519661970 t198319851990 t 00 &06 20072010

3 Olweusprogrammet mot mobbning och kränkande behandling

4 Ledningen och alla anställda i skolan är i huvudsak ansvariga

5 Programmet siktar mot att omstrukturera den existerande skolmiljön

6 Organisering av Olweusarbetet på skolan Samordningsgruppen (Styrgruppen) Nyckelpersoner (Samtalsledare) Samtal/handlednings- grupper Olweusmöten i klasser/grupper

7 Sker under 1,5 år + 1,5 år Implementering i skolan Våren innan starten: •Skolan beslutar •Skolan första organisation •Elevenkät Termin1 höst: •Organisation och uppstart •Etablering av studiegruppen •Föräldrar möte Termin 2 vår: •Rastvaktsystem •Etablering av klassmötena •Utbildningsfas •Kollegiehandledning •Rollspel

8 Termin 3 höst: •Säkra att energin i processen hålls uppe. •Säkra att personalen och eleverna utvecklar och använder sin kompetens •Säkra vidare drift / etablera kvalitetssystem Termin 4-6 •Driftfas, •Kvalité säkra programmet •Diplomering Implementering i skolan

9 Kärnkomponenter En generell förutsättning: De vuxna uppvisar ett medvetet uppträdande och engagemang Åtgärder på skolnivå:  Årlig elevenkät  Effektivt rastvaktsschema  Studie- och handledningsgrupper för alla anställda Åtgärder på klassnivå:  Klassregler mot mobbning  Klassmöten (livskunskap)  Föräldramöten Åtgärder på individuell nivå:  Samtal med mobbare och utsatt och deras föräldrar  Samtal med föräldrarna till de involverade eleverna  Åtgärdsplaner Dessa grundläggande principer ska gälla:  Varmt och positivt engagemang från de vuxna  Klara gränser mot oacceptabelt beteende

10 Förhållanden vid hela skolan Förhållanden i gruppen Hantering av konkreta mobbnings saker Förhållanden som påverkar mobbning Föräldrar

11 Fakta om mobbning  Detta ger lägre nivå av mobbning: –Flera vuxna på rasterna –Bra organiserade skolor (bra ledare) –Vuxna som reagerar på enhetligt sätt mot oacceptabelt beteende –Vuxna med tydliga gränser mot oacceptabelt beteende ger lugnare barn

12 Mobbning/kränkningar

13 Definition på mobbning  Negativ handling  Upprepade gånger  Obalans i maktförhållandet

14 Konflikt eller mobbning?

15 Mobbningsringen: Reaktionsmönster vid mobbning Tar aktivt del, men inte eget initiativ Tar själv initiativ till mobbningen och deltar Stödjer mobbningen men deltar inte Samtycker men stödjer inte Ser vad som sker,”det är inte min sak” Ogillar mobbningen och hjälper eller försöker att hjälpa den som blir utsatt Ogillar mobbningen och tycker att han/hon borde hjälpa( men gör det inte) Den som blir mobbad mobbar(e) medlöpare hantlangare stöttespelare passiv mobbare passiv stöttespelare Möjlig mobbare oengagerad åskådare möjlig försvarare försvarar mobboffret B C D E A Y G F

16 PlatsProcent På rasten50-70% På lektion med vuxen15% På lektion utan vuxen15% Omkl. rum15% Matsalen10% På väg till och från skolan15% Var uppstår mobbning?

17 RESULTATER Olweus-programmet mot mobbning och antisocialt beteende i skolan Datan är insamlat från Dan Olweus’ frågeformulär om mobbning version 2007, och processerad med ”Olweus’ Dataweb” som är ett internet-baserad enkätssystem. Utvalda delar av materialet Nyarpskolanmellanstadiet Olweus-enkäten om mobbning våren 2009

18 Olweus mobbningsenkät till eleverna  baserad stor studien, Norge, 130.000 barn i 1983 (17.000 Sverige)  reviderat och förenklat flera gånger  använd av ca 35.000 norska barn sedan 2000  senaste revision 2005: Nya frågor om nät/mobil

19 Frågor? nähä Tack för mig!!! Håkan Wetterö wettero@hotmail.com


Ladda ner ppt "Håkan Wetterö. 196519661970 t198319851990 t 00 &06 20072010."

Liknande presentationer


Google-annonser