Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATT HANDLEDA LÄKARSTUDENTER I ETT ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Jenny Olsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATT HANDLEDA LÄKARSTUDENTER I ETT ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Jenny Olsson"— Presentationens avskrift:

1 ATT HANDLEDA LÄKARSTUDENTER I ETT ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Jenny Olsson
ETISK HANDLEDNING ATT HANDLEDA LÄKARSTUDENTER I ETT ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Jenny Olsson

2 BAKGRUND Ett etiskt förhållningssätt kräver ett aktivt ställningstagande Etisk analys och reflektion förutsätter utveckling över tid och konkreta verktyg Empati, lyhördhet och respekt kommer inte alltid naturligt under den professionella utvecklingen Redskap för etisk analys kan underlätta bedömningen av konkreta problem i vardagen

3 Etisk handledning Riktar sig till studenter på termin 6, 7 och 8
Avgörande terminer då studenterna i hög grad möts av den kliniska vardagen och dess dilemman Diskrepans mellan det som är möjligt medicinskt och det som är etiskt försvarbart Den etiska reflektionen kan ibland vara svår att prioritera gentemot teoretiska kunskaper Handledningen syftar till att ge verktyg för reflektion och etisk analys

4 Metoder Enkät (sondera etiska frågor)
Temadag om etik/seminarium med ett litet antal studenter. Alla ska komma till tals. Personlig etisk handledning, agera bollplank, vid konkreta tillfällen eller mer spontant Handledare som ej är involverade i det konkreta fallet Etiska principer, modell för etisk analys ger struktur till fallet

5 Uppföljning Direkt och indirekt feedback
Personlig handledning ger möjlighet till personlig feedback till studenten Mål att integrera det etiska förhållningssättet i de teoretiska/praktiska kunskaperna Identifiera brister i empati/bemötande av patienter och eventuellt kunna utveckla det vidare


Ladda ner ppt "ATT HANDLEDA LÄKARSTUDENTER I ETT ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Jenny Olsson"

Liknande presentationer


Google-annonser