Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATT HANDLEDA LÄKARSTUDENTER I ETT ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Jenny Olsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATT HANDLEDA LÄKARSTUDENTER I ETT ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Jenny Olsson."— Presentationens avskrift:

1 ATT HANDLEDA LÄKARSTUDENTER I ETT ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Jenny Olsson

2  Ett etiskt förhållningssätt kräver ett aktivt ställningstagande  Etisk analys och reflektion förutsätter utveckling över tid och konkreta verktyg  Empati, lyhördhet och respekt kommer inte alltid naturligt under den professionella utvecklingen  Redskap för etisk analys kan underlätta bedömningen av konkreta problem i vardagen

3  Riktar sig till studenter på termin 6, 7 och 8  Avgörande terminer då studenterna i hög grad möts av den kliniska vardagen och dess dilemman  Diskrepans mellan det som är möjligt medicinskt och det som är etiskt försvarbart  Den etiska reflektionen kan ibland vara svår att prioritera gentemot teoretiska kunskaper  Handledningen syftar till att ge verktyg för reflektion och etisk analys

4  Enkät (sondera etiska frågor)  Temadag om etik/seminarium med ett litet antal studenter. Alla ska komma till tals.  Personlig etisk handledning, agera bollplank, vid konkreta tillfällen eller mer spontant  Handledare som ej är involverade i det konkreta fallet  Etiska principer, modell för etisk analys ger struktur till fallet

5  Direkt och indirekt feedback  Personlig handledning ger möjlighet till personlig feedback till studenten  Mål att integrera det etiska förhållningssättet i de teoretiska/praktiska kunskaperna  Identifiera brister i empati/bemötande av patienter och eventuellt kunna utveckla det vidare


Ladda ner ppt "ATT HANDLEDA LÄKARSTUDENTER I ETT ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Jenny Olsson."

Liknande presentationer


Google-annonser