Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

"Inter- och intraprofessionell utveckling. Pedagogiska utmaningar och möjligheter på en klinisk utbildningsavdelning." Cecilia Benoni SUS/Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ""Inter- och intraprofessionell utveckling. Pedagogiska utmaningar och möjligheter på en klinisk utbildningsavdelning." Cecilia Benoni SUS/Malmö."— Presentationens avskrift:

1 "Inter- och intraprofessionell utveckling. Pedagogiska utmaningar och möjligheter på en klinisk utbildningsavdelning." Cecilia Benoni SUS/Malmö

2 22014-08-21 KUA-MALMÖ Start våren 2005 8 vårdplatser på en medicinavdelning Äldre multisjuka patienter utan demensdiagnos 2 veckors placering för blivande sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster under slutfasen av utbildningen I basal omvårdnad möts man kring patienten I teamarbetet lär man känna sin egen roll och kompetens i förhållande till de andras

3 Teamroterande schema på KUA-Malmö Vecka 1 TeamFreLörSönMånTisOnsTorsFre 1*) CA-CA-CA 2*)CA-CA-C 3 -CA-CA- Vecka 2 TeamLörSönMånTisOnsTorsFre 1A--CAC + S- 2-CCA-SA 3CAA-CA + S Tur Tid A06.45-cirka 15.00 C13.30-cirka 21.00 S = teampresentation 14.15-16.00 *) Introduktion14.30-16.15 ca Introduktion Team och yrkesspecifik Tjänstgöring börjar en fredag em Avslutning Team och yrkesspecifik torsdag v2

4 En vanlig dag på KUA Ca-tider 6.45- 7.15 Rapport 7.15- 7.30 Teamplanering 9.30- 10.30Rond 12.00 Lunch 13.30- 14.00 Yrkesspecifik överrapportering till kvällspasset 14.30- 15.00 Reflektion (vissa dagar) 13.30 - Kvällspasset börjar Yrkesspecifik överrapportering 14.00 Hälsa på patienterna 15.00 Eftermiddagsrond Teamplanering 17.00 Middag 21.00 Dagen avslutas Kort reflektion

5 Studenter, handledare och pedagogisk miljö

6 Handledning av läkarstudenter Svårigheter Möjligheter Teamen följer arbetstider för sjuksköterskor Begreppet basal omvårdnad svårt – ”jag har redan arbetat i somras som usk” Ingen läkarhandledare på helger och kvällar Risk ifrågasättande, övergivenhet, saknar roll modell. Höga förväntningar på sin yrkesroll. Rädsla att göra fel. Rädsla att sjuksköterske handledaren inte ”förstår allvaret ” Kirurgischemat med samtidig undervisning. Vad är obligatoriskt? Lästid – vilotid mellan pass. Basal omvårdnad är mötet med patienten. Betydande möjligheter till kommunikation Husjour/bakjour övertar rollen som kollega vid helgrond och under akuta konsultationer Studenten ser tydligt ansvarsområden och är trygg Schemakollisioner uppmuntrar till att göra som en doktor gör, lämna avd för ”konferens”, kom tillbaka och berätta.

7 Läkarhandledarens roll Svårigheter Möjligheter ST-läkare på Akutcentrum har uppgifter och krav utanför KUA ex mott, ledigheter, forsk Dagtidshandledare – risk för utanförskap och monopolisering av vård. Tung tjänstgöring. Betydande medicinskt ansvar i samtidig pedagogisk roll Mindre erfarenhet kliniskt ställer stora krav i handledarrollen Två till tre ST läkare delar på en termin. Reserver skall vara förtrogna med KUA. Behov ger KUA reklam In i handledarringen. Låt pedagogiken omfatta även handledarna. I gemensamma aktiviteter tydliggörs våra olika roller. Gränser för ansvarigas roller blir klara. ST-läkaren får mer energi över till student- handledning KUA tiden får tillgodoräknas i ledarskapsutbildning under ST

8 Slutsatser I en interprofessionell miljö syns specifika professionella behov. Hänsyn till dessa ökar trygghet KUA Malmö kan vara en modell för lärande i flera olika plan. Under sin tid på KUA kan ST läkaren genom att handleda läkarstudenter och team pröva och under egen handledning utöva ett eget ledarskap Den ledarskapsutbildning som krävs i nya ST utbildningen kan då tillgodoses. På detta sätt kan grundutbildning och vidare yrkesutbildning länkas


Ladda ner ppt ""Inter- och intraprofessionell utveckling. Pedagogiska utmaningar och möjligheter på en klinisk utbildningsavdelning." Cecilia Benoni SUS/Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser