Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framgångsfaktorer •Ramhöjning av budgeten •Inte projekt utan verksamhet •Kontinuitet •Tydliga regler •Tydliga mål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framgångsfaktorer •Ramhöjning av budgeten •Inte projekt utan verksamhet •Kontinuitet •Tydliga regler •Tydliga mål."— Presentationens avskrift:

1

2 Framgångsfaktorer •Ramhöjning av budgeten •Inte projekt utan verksamhet •Kontinuitet •Tydliga regler •Tydliga mål

3 Skillnader att undervisa på El Sistema – Kulturskolan •Helhetstänk på olika sätt •En annan sorts fostran •Uppmärksamheten från andra •Många kockar… •Krocken/mötet med grundskolan •Kontinuitet – mål - vardag

4 7 lärare på 60% •1 processledare (från Kulturskolan) •2 flöjtlärare (1 från Kulturskolan, 1 ny) •2 violinlärare (1 från Kulturskolan, 1 ny) •2 rytmiklärare (2 nya)

5 Verksamhet på två skolor (närliggande) Holmaskolan (låg och mellanstadium) Kroksbäcksskolan (låg, mellan och högstadium)

6 Antal barn i verksamhet Holmaskolan:50 betalande elever 60 barn i rytmik (förskoleklass) Kroksbäcksskolan:55 betalande elever 50 barn i rytmik (förskoleklass) Förskolesång 220 barn (4 och 5 år) Totalt 435 barn

7 Schema, reglerad tid Måndag: 09.00 – 16.30 Onsdag: 10.45 – 18.15 eller 09.30 – 17.00 Torsdag: 09.00 – 16.30

8 Måndag: 09.00 – 10.00Arbetslag/Arbetsplatsträff 10.00 – 12.00Gemensam planering 12.00 – 12.30Lunch 12.30 – 13.00Förberedelse 13.00 – 13.50Instrumentallektion 14.00 – 14.50Instrumentallektion 15.00 – 16.00 Instrumentallektion 16.00 – 16.30Reflektion, undanplockning

9 Onsdag: 09.30 – 11.00Förskolesång/rytmik (udda veckor) 11.00 – 11.30 Gemensam planering 11.30 – 12.10Kör, inom skolan år 1 12.20 – 13.00Kör, inom skolan år 2 13.00 – 13.30Lunch 13.45 – 14.45Orkester 1 15.00 – 16.00Orkester 2 16.00 – 17.00 Förberedelse, reflektion 17.00 – 18.00Vänstay, (jämna veckor) 18.00 – 18.30Undanplockning

10 Torsdag: 09.00 – 09.30 Gemensam förberedelse 09.30 – 10.10Rytmik, f-klass 10.10 – 10.50Rytmik, f-klass 10.50 – 11.30Lunch 11.30 – 12.10Rytmik, f-klass 12.10 – 12.50Rytmik, f-klass 13.00 – 13.50Instrumentrytmik, grupp1 14.00 – 14.50Instrumentrytmik, grupp 2 15.00 – 15.50Instrumentrytmik, grupp 3 15.50 – 16.40Reflektion, efterarbete

11 Gruppstorlekar Förskolesång 30 – 50 barn/tillfälle Förskoleklassrytmik 12 – 18 barn/tillfälle Instrumentalundervisning 6 – 8 barn/grupp Instrumentrytmik 10 – 18 barn/tillfälle Orkester 15 – 30 barn/tillfälle Kör15 – 60 barn/tillfälle Gruppstorlekarna varierar beroende på lektionsinnehåll, lokalförutsättningar, mål och antal lärare.

12 Den professionella orkesterns förebildande roll •Malmö SymfoniOrkester •Malmö Musikhögskola •Det fria kulturlivet

13 Var börjar man… •Fråga inte efter pengar – erbjud en lösning på ett problem •Förberedande arbete gentemot förskola, grundskola, fritids •Långsiktigt tänk, undvik projekt-tänk •Använd kommuncentrala dokument i argumentationen •Ta tillvara erfarenhet från Kulturskolan, våga använd och utveckla

14 Hur får man El Sistema att växa •Samarbeta med många partners, kommunala bostadsbolag, gatukontoret, Individ och familj, bibliotek, skola, fritids •Våga ta spelningar, framträd ofta och på många olika sätt och ställen. Alla barnen kommer att spela på sin toppnivå. •Samarbeta med befintliga ensembler på kulturskolan/orkestrar/fria kulturlivet för att få upp ”nivån” •Spela på riktigt, musik i Venezuela är på ”liv och död”, våga använd passionen som redskap. •Involvera familjen •Låt det ta tid…

15 Framtidsvision… •Nya El Sistema-skolor i Malmö! •Mångfald = andra instrument •Samma värderingar och samma mål •Orkesterperspektiv •Helhetssyn •Nationellt, internationellt


Ladda ner ppt "Framgångsfaktorer •Ramhöjning av budgeten •Inte projekt utan verksamhet •Kontinuitet •Tydliga regler •Tydliga mål."

Liknande presentationer


Google-annonser