Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framgångsfaktorer Ramhöjning av budgeten Inte projekt utan verksamhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framgångsfaktorer Ramhöjning av budgeten Inte projekt utan verksamhet"— Presentationens avskrift:

1

2 Framgångsfaktorer Ramhöjning av budgeten Inte projekt utan verksamhet
Kontinuitet Tydliga regler Tydliga mål

3 Skillnader att undervisa på
El Sistema – Kulturskolan Helhetstänk på olika sätt En annan sorts fostran Uppmärksamheten från andra Många kockar… Krocken/mötet med grundskolan Kontinuitet – mål - vardag

4 7 lärare på 60% 1 processledare (från Kulturskolan)
2 flöjtlärare (1 från Kulturskolan, 1 ny) 2 violinlärare (1 från Kulturskolan, 1 ny) 2 rytmiklärare (2 nya)

5 Verksamhet på två skolor (närliggande)
Holmaskolan (låg och mellanstadium) Kroksbäcksskolan (låg, mellan och högstadium)

6 Antal barn i verksamhet
Holmaskolan: 50 betalande elever 60 barn i rytmik (förskoleklass) Kroksbäcksskolan: 55 betalande elever 50 barn i rytmik (förskoleklass) Förskolesång 220 barn (4 och 5 år) Totalt barn

7 Schema, reglerad tid Måndag: 09.00 – 16.30 Onsdag:
10.45 – eller – 17.00 Torsdag:

8 Måndag: 09.00 – Arbetslag/Arbetsplatsträff 10.00 – Gemensam planering 12.00 – Lunch 12.30 – Förberedelse 13.00 – Instrumentallektion 14.00 – Instrumentallektion 15.00 – Instrumentallektion 16.00 – Reflektion, undanplockning

9 Onsdag: 09.30 – Förskolesång/rytmik (udda veckor) 11.00 – Gemensam planering 11.30 – Kör, inom skolan år 1 12.20 – Kör, inom skolan år 2 13.00 – Lunch 13.45 – Orkester 1 15.00 – Orkester 2 16.00 – Förberedelse, reflektion 17.00 – Vänstay, (jämna veckor) 18.00 – Undanplockning

10 Torsdag: 09.00 – Gemensam förberedelse 09.30 – Rytmik, f-klass 10.10 – Rytmik, f-klass 10.50 – Lunch 11.30 – Rytmik, f-klass 12.10 – Rytmik, f-klass 13.00 – Instrumentrytmik, grupp1 14.00 – Instrumentrytmik, grupp 2 15.00 – Instrumentrytmik, grupp 3 15.50 – Reflektion, efterarbete

11 Gruppstorlekar Förskolesång 30 – 50 barn/tillfälle Förskoleklassrytmik 12 – 18 barn/tillfälle Instrumentalundervisning – 8 barn/grupp Instrumentrytmik 10 – 18 barn/tillfälle Orkester – 30 barn/tillfälle Kör – 60 barn/tillfälle Gruppstorlekarna varierar beroende på lektionsinnehåll, lokalförutsättningar, mål och antal lärare.

12 Den professionella orkesterns förebildande roll
Malmö SymfoniOrkester Malmö Musikhögskola Det fria kulturlivet

13 Var börjar man… Fråga inte efter pengar – erbjud en lösning på ett problem Förberedande arbete gentemot förskola, grundskola, fritids Långsiktigt tänk, undvik projekt-tänk Använd kommuncentrala dokument i argumentationen Ta tillvara erfarenhet från Kulturskolan, våga använd och utveckla

14 Hur får man El Sistema att växa
Samarbeta med många partners, kommunala bostadsbolag, gatukontoret, Individ och familj, bibliotek, skola, fritids Våga ta spelningar, framträd ofta och på många olika sätt och ställen. Alla barnen kommer att spela på sin toppnivå. Samarbeta med befintliga ensembler på kulturskolan/orkestrar/fria kulturlivet för att få upp ”nivån” Spela på riktigt, musik i Venezuela är på ”liv och död”, våga använd passionen som redskap. Involvera familjen Låt det ta tid…

15 Framtidsvision… Nya El Sistema-skolor i Malmö!
Mångfald = andra instrument Samma värderingar och samma mål Orkesterperspektiv Helhetssyn Nationellt, internationellt


Ladda ner ppt "Framgångsfaktorer Ramhöjning av budgeten Inte projekt utan verksamhet"

Liknande presentationer


Google-annonser