Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skriftlig Utvärdering KUM v 11- 21 30/31 läkarstudenter och 16/16 ssk +rtgssk studenter= 46 Handledare 4 ssk/4 och 6/7 läkare =10 enkäter Fråga 1 Studenter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skriftlig Utvärdering KUM v 11- 21 30/31 läkarstudenter och 16/16 ssk +rtgssk studenter= 46 Handledare 4 ssk/4 och 6/7 läkare =10 enkäter Fråga 1 Studenter."— Presentationens avskrift:

1 Skriftlig Utvärdering KUM v 11- 21 30/31 läkarstudenter och 16/16 ssk +rtgssk studenter= 46 Handledare 4 ssk/4 och 6/7 läkare =10 enkäter Fråga 1 Studenter Vad hade du för uppfattning om din profession/yrkesroll före, respektive har du nu efter utbildningen på KUM? Otydlig Tydlig Före KUM1 2 3 4 5 6.2 7 8 9 Efter KUM1 2 3 4 5 6 7.4 8 9 Fråga 1 Handledare Vad hade du för uppfattning om din profession/yrkesroll före, respektive har du nu efter Du varit handledare på KUM? Otydlig Tydlig Före KUM1 2 3 4 5 6 7.7 8 9 Efter KUM1 2 3 4 5 6 7 8.6 9

2 Fråga 2 Studenter Vilken kunskap hade du om andra (inte ditt eget yrke!) yrkesgruppers arbete i vården före, respektive har du nu efter utbildningen på KUM? Kunskap Liten Stor Före KUM 1 2 3 4 5.0 6 7 8 9 Efter KUM 1 2 3 4 5 6 7.0 8 9 Fråga 2 Handledare Vilken kunskap hade du om andra (inte ditt eget yrke!) yrkesgruppers arbete i vården före, respektive har du nu efter KUMperioden? Kunskap Liten Stor Före KUM 1 2 3 4 5 6 7.3 8 9 Efter KUM 1 2 3 4 5 6 7.7 8 9

3 Fråga 3 Studenter Hur nöjd är du med Missnöjd Nöjd Den samlade kliniska handledningen under din utbildning på KUM? 1 2 3 4 5 6 7 8.0 9 Den yrkesspecifika handledningen under utbildningen på KUM? 1 2 3 4 5 6 7.9 8 9 Fråga 3 Handledare Hur nöjd är du med Missnöjd Nöjd Den samlade kliniska handledningen under din utbildning på KUM? 1 2 3 4 5 6.9 7 8 9 Den yrkesspecifika handledningen under utbildningen på KUM? 1 2 3 4 5 6 7.3 8 9

4 Fråga 4 Studenter Vilken inställning hade du till KUM-perioden innan du började respektive har du nu efter din utbildning på KUM? Negativ Positiv Inställning till KUM före 1 2 3 4 5 6.7 7 8 9 Inställning till KUM efter 1 2 3 4 5 6 7 8.0 9 Fråga 4 Handledare Vilken inställning hade du till KUM-perioden innan du började respektive har du nu efter KUM? Negativ Positiv Inställning till KUM före 1 2 3 4 5 6 7.3 8 9 Inställning till KUM efter 1 2 3 4 5 6 7.7 8 9

5 Fråga 5 Studenter I vilken grad anser du att du självständigt kunnat handlägga patienter? I liten grad I hög grad Före KUM 1 2 3 4.8 5 6 7 8 9 Efter KUM 1 2 3 4 5 6.6 7 8 9 Fråga 5 Handledare I vilken grad anser du att studenterna självständigt kunnat handlägga patienter på KUM? I liten grad I hög grad 1 2 3 4 5 6.3 7 8 9

6 Positiva företeelserna med KUM (studentenkäter) Att arbeta självständigt med feedback, få tänka själv, fått stort ansvar, tränat yrkesrollen (24) Arbeta i team, samarbetet läkare-ssk, större insikt i varandras arbete/kunskaper, att planera för patienten tillsammans (19) Bra handledning, handledare som har tid, är tillgängliga, att kunna fråga (14) Att få göra allt med patienten-från inskrivning till åtgärd/diagnos-utskrivning, helhetsperspektiv, tid med patienten ( 6)

7 Positiva företeelserna med KUM (forts studentenkät) Bra diskussioner, mer fördjupning än man får på avd. följa tankegångarna, befästa kunskaper genom reflektion (9) Bra med datorer, böcker och MicroSim (8) Bra att gå på larm (2) Detta var lätt den mest ambitiösa utbildningen denna termin! Få arbeta med sina kursare som kollega, mycket kul Egna lokaler gör att man blir mer delaktig och ansvarstagande

8 Negativa företeelserna med KUM ( forts studentenkät) Lite patienter (16), för mkt dötid (3) Missar akutlarm, missar patientfall på kirurgakut (3) Handledare har svårighet att släppa kontrollen, tar över för mycket (5) Istället för att säga vad som ska göras- Ge ledtrådar till diagnos/undersökn- Får tänka själv Oklar fördelning läkar-ssk stud vid anamnes Förväntningar man hade på att få komplettera moment i sin portfölj som inte kunde infrias Vi hade inga ssk studenter (v18) För få rum Kort tid! MicroSim fungerade inte

9 Förslag på utveckling (forts studentenkät ) Mer intensivt och fler patienter, fler kirurgipatienter, fler rum (10) Team med 1 läkare- 1 ssk student (2) Uppmana/Bjuda in ssk stud mer i diskussionen, patientsamtal (2) Mer utrymme att ställa dumma frågor så vi blir guidade i våra tankar och funderingar kring patienten (1) Se till att båda studentgrupperna finns med varje vecka (1) Ännu mer hängslen på handledare (2) Gå på fler larm, Handledare med på larm (2) Arbeta mer med MicroSim, bättre inlogg (3) Intro till läkar/ssk roll på akuten, gå runt och visa akuten (2) Mer utrustning (2) Längre tid (2) KUM komma före jour på Akutmott- skulle ge mer Gå med en patient från spotcheck-triage-läkare. Få uppfattning om triageringen. Demonstrera olika akutmed u.s och diagn verktyg (1) Information om KUM externt ex rtg, lab (1)


Ladda ner ppt "Skriftlig Utvärdering KUM v 11- 21 30/31 läkarstudenter och 16/16 ssk +rtgssk studenter= 46 Handledare 4 ssk/4 och 6/7 läkare =10 enkäter Fråga 1 Studenter."

Liknande presentationer


Google-annonser