Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ljungby grupp 1 - Jenny Granrot – sjuksköterska Ljungby kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ljungby grupp 1 - Jenny Granrot – sjuksköterska Ljungby kommun"— Presentationens avskrift:

1 LINNEAPROJEKT 5 - Informationsöverföring från kirurgakuten/jourläkarcentralen till hemsjukvården

2 Ljungby grupp 1 - Jenny Granrot – sjuksköterska Ljungby kommun
- Viola Johansson – arbetsterapeut Kommunrehab Ljungby - Elin Nemlander – ST-läkare ortopedkliniken Ljungby - Sereja Vrevic – undersköterska Ljungby kommun Handledare: Roma Lundh Informationsöverföring från kirurgakuten/jourläkarcentralen till hemsjukvården

3 BAKGRUND Linnea representerar en äldre multisjuk person i dagens samhälle. Det händer att Linnea besöker jourläkarcentralen eller kirurgakuten och vi har upptäckt att hemsjukvården inte alltid blir informerade utan att det framkommer senare att Linnea varit på akuten. Läkarna har problem med att få fram om Linnea har hemsjukvård om hon själv inte berättar det under sitt besök. Det har därför uppstått missförstånd och även missade åtgärder efter hemkomst. Kan förbättringsarbete leda till bättre kommunikation mellan kommun och landsting som leder till ökad trygghet och god och säker vård för Linnea? Informationsöverföring från kirurgakuten/jourläkarcentralen till hemsjukvården

4 SYFTE OCH MÅL Syftet är att få en bra informationsöverföring mellan landsting och kommun. Målet är att alla Linnéor som finns inskrivna i hemsjukvården ska få en trygghet i vetenskapen om att informationen går vidare efter besök på kirurgakuten/jourläkarcentral. Utifrån bra informationsöverföring få en god och säker vård. Informationsöverföring från kirurgakuten/jourläkarcentralen till hemsjukvården

5 MÄTNING Under december månad samt en ny under januari genomfördes en enkätundersökning både hos läkare på kirurgakuten sam sjuksköterskor inom hemsjukvården. Enkäterna finns bifogade i bilaga 1 och 2. Informationsöverföring från kirurgakuten/jourläkarcentralen till hemsjukvården

6 Läkargruppens svar på enkät FÖRE information (Totalt 10 personer)
Fråga 1 – Vet du om Linnea har hemsjukvård? Fråga 2 – Tror du att hemsjukvården kan se journalanteckningen/ röntgensvar? Fråga 3 – Tror du att hemsjukvården är nöjd med den information de får om Linneas besök på akuten? Informationsöverföring från kirurgakuten/jourläkarcentralen till hemsjukvården

7 Sjuksköterskornas svar på enkät FÖRE information (Totalt 9 personer)
Fråga 2 – Vilken information vill du ha efter att Linnea har varit på akuten? Fråga 1 – Får du reda på att Linnea har varit på akuten? Informationsöverföring från kirurgakuten/jourläkarcentralen till hemsjukvården

8 Sjuksköterskornas svar på enkät FÖRE information (Totalt 9 personer)
Fråga 3 – Är du nöjd med den informationen du får idag? Informationsöverföring från kirurgakuten/jourläkarcentralen till hemsjukvården

9 Läkargruppens svar på enkät EFTER information (Totalt 7 personer)
Fråga 1 – Vet du om Linnea har hemsjukvård? Fråga 2 – Tror du att hemsjukvården är nöjd med den information som de får om Linnéas besök på akuten? Informationsöverföring från kirurgakuten/jourläkarcentralen till hemsjukvården

10 Sjuksköterskornas svar på enkät EFTER information (Totalt 8 personer)
Fråga 3 – Är du nöjd med den informationen du får idag? Fråga 1 – Får du reda på att Linnea har varit på akuten? Informationsöverföring från kirurgakuten/jourläkarcentralen till hemsjukvården

11 RESULTAT läkargruppen
Enkäterna som delades ut till läkargruppen (slumpmässigt urval, från AT-Läkare till överläkare inom kirurgi, ortopedi samt gynekologi) finns i bilaga 1. Den första undersökningen besvarades av tio personer. Undersökningen bland läkare som arbetar som primärjour på kirurgakuten visar att alla vet om att hemsjukvården inte kan se journalanteckningar. De flesta tror också att man inom hemsjukvården inte är nöjd med den information man får efter Linneas akutbesök. Efter informationen till läkargruppen (kort muntlig information på ett veckomöte) besvarade sju personer enkäten. Något fler tror nu att sjuksköterskorna inom hemsjukvården är nöjda med den information man får efter Linneas besök på akuten Båda enkäterna i läkargruppen visar också att man i många fall inte vet om i fall Linnea har hemsjukvård eller inte. Informationsöverföring från kirurgakuten/jourläkarcentralen till hemsjukvården

12 RESULTAT sjuksköterskor
De sjuksköterskor som besvarade enkäten (bilaga 2) har alla viss tjänstgöring gentemot kommunens korttidsavdelningar. Den första undersökningen besvarades av nio personer och dem upplever att man bara ibland får veta om Linnea har varit på akuten och att man inte är nöjd med den information man får. Den information som man mest efterfrågar är journalanteckningar och medicinändringar men även röntgensvar och provsvar anser många är viktigt. Mätningen som gjordes efter att läkarna blivit uppmärksammade på problemet visar ingen förbättring. Man kan se en större spridning på svaren, men att man tycker att man får för lite information. Informationsöverföring från kirurgakuten/jourläkarcentralen till hemsjukvården

13 FÖRÄNDRINGAR/ FÖRBÄTTRINGAR
Läkarna fick förfrågan om de är medvetna om Linnea har hemsjukvård, om de tror att hemsjukvården kan se journalanteckningar samt om de tror hemsjukvården ör nöjd med den information de i nuläget får. Sjuksköterskorna fick förfrågan om de får reda på om Linnea varit på akuten, vilken information som de eftersökte samt om de var nöjda med den information de i nuläget får. Informationsöverföring från kirurgakuten/jourläkarcentralen till hemsjukvården

14 DISKUSSION Framförallt finns ett behov inom hemsjukvården, att få information om dels att Linnea har varit på akuten och dels vilka undersökningar som har gjorts och vad dessa har gett för resultat. Denna undersökning visar ett behov av att förbättra informationsflödet mellan kirurgakuten/jourläkarcentralen i Ljungby och hemsjukvården. Det finns också ett behov av att öka informationen från hemsjukvården till slutenvården, så att läkarna i ökad grad vet om att Linnea har hemsjukvård. I och med att Ljungby kommun över gått till att föra journal i Cambio Cosmic bör detta informationsflöde underlättas framöver. Informationsöverföring från kirurgakuten/jourläkarcentralen till hemsjukvården

15 HUR GÅR VI VIDARE Det fortgår träffar mellan landsting och kommunen för förbättring av användandet med Cambio Cosmic så att både landsting och kommunen kan se varandras anteckningar och journaler. Informationsöverföring från kirurgakuten/jourläkarcentralen till hemsjukvården


Ladda ner ppt "Ljungby grupp 1 - Jenny Granrot – sjuksköterska Ljungby kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser