Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Antibiotika - köra så det ryker eller bevara sjukvårdens möjligheter?” Mats Erntell Smittskyddsläkare Ordförande Strama Halland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Antibiotika - köra så det ryker eller bevara sjukvårdens möjligheter?” Mats Erntell Smittskyddsläkare Ordförande Strama Halland."— Presentationens avskrift:

1 ”Antibiotika - köra så det ryker eller bevara sjukvårdens möjligheter?” Mats Erntell Smittskyddsläkare Ordförande Strama Halland

2 Hur stor andel av hallänningarnas antibiotikarecept skriver tandvården?? Offentlig tandvård: 2 % eller 2100 recept Privat: 3 % eller 3150 recept

3 Kräver effektiv antibiotikabehandling! Reservdelar

4

5

6

7 7 473

8

9 Totalt recept Antal recept Totalt recept

10 ANTIBIOTIKA I TANDVÅRDEN (I) Bodil Lund, Karolinska, Strama Tandvård •Tandvården: 8% av förskrivningen i Sverige •Relativt stabil nivå •Preparat: •PcV (störst förskrivning) •Amoxicillin •Klindamycin •Metronidazol (minst förskrivning) Andel av all förskrivning: •23% av allt penicillin V •18% av metronidazol •13% av amoxicillin •13% av klindamycin

11 ANTIBIOTIKA I TANDVÅRDEN (II)

12 PROBLEM (I) •Tidigare mycket generösa profylaxindikationer för tandvården –Läk/tandl ej alltid uppdaterade •Ex höftledsproteser –Tandl svårt att bedöma vaga riktlinjer t ex ”nedsatt immunförsvar”, ”medfött cyanotiskt hjärtfel” –Gråzon mellan odontologi och medicin •Evidensen många gånger svag –Endokarditprofylax –Implantatbehandling –Benersättning/transplantation –Osv osv

13 PROBLEM (II) •Ekonomi/tandvårdstaxa/dyra behandlingar –Akuttandvård –Implantat → periimplantit –Misslyckade rotfyllningar (ca :-) •Kunskap om smittspridning i tandvård i princip obefintlig –Studier få och av tveksam kvalité –Stor patientpopulation •Profylax/behandling – förvirring?

14 PROBLEM (III) •Riktlinjer saknas för vissa behandlingar –Tar det ”säkra för det osäkra”

15 Ett litet exempel: Antibiotikaprofylax vid Implantatkirurgi 15 Vad säger vetenskapen? En lång historia görs kort…… Hur görs det i praktiken? …en svag evidens för att 2g amoxicillin givet 1 timme innan operation minskar risken för förlust av fixtur.

16 Kartlägga antibiotikaförskrivningen i Stockholms län vid implantatkirurgi I Stockholm utförs tandimplantatkirurgi på 281 kliniker 120 gör >20 implantatop/år → enkät Endast två operatörer använde inte antibiotikaprofylax

17 Många olika ordinationer….. •Ex PcV •73 ordinatörer → 21 olika ordinationssätt DosregimAntal förskr ivare 12g 1h preop, 2g 6h postop19 21g x 3 i 7 eller 10 dagar18 32g 1h preop + 1g x 2 x 7 dagar8 41g x 2 x 10 dagar5 51g x 3 x 10 dagar4 62g 1h preop4 71g x 32 82g 1h preop + 1g x 3 x 7 dagar2 92g x 2 på op.dagen1 101g på op.dagen1 112g 1h preop, 1g 8h postop1 122g x 2 x 7 dagar1 131g x 7-10 dagar1 141g x 3 x 5 dagar1 151g preop + 1g x 3 x 5 dagar1 162g preop + 2g x 2 dagar1 171g x 2 x 15 dagar1 181g x 4 x 10 dagar1 192g 1h preop + 1g x 3 x 10 dagar1 201g x 3 x 3 dagar1 211g x 3 x 30 dagar1 22Ej angivet2

18 SAMMANFATTNING – ANTIBIOTIKAPROFYLAX VID IMPLANTATKIRURGI Stora variationer i ordinationssätt av antibiotika vid implantatkirurgi ”Flerdags” profylax dominerar Stort behov av nationella riktlinjer! Ca hälften av alla implantatoperatörer i Stockholms län har specialistutbildning

19 Vad som planeras •Regeringsuppdrag okt 2011: nya behandlingsrekommendationer för infektioner i tandvården, SMI och Läkemedelsverket •Expertmöte ”Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården” •Delrapport juni 2012, slutrapport feb 2013.

20 MINSKA BEHOVET AV ANTIBIOTIKA! Smitt- spridning Kompetens Basala hygienrutiner VRI, riskfaktorer minskas Vilka åtgärder behöver vidtas? Ett 10-punktsprogram

21 Använd antibiotika rationellt! MINSKA BEHOVET AV ANTIBIOTIKA! Förbättra diagnostiken Följa terapi- rekommenda- tioner Dos, tid Omvärdera! Vilka åtgärder behöver vidtas? Ett 10-punktsprogram Uppföljning

22 Strama Hallands ”Verktygslåda”

23 Rör det mig? …eller mig?

24 De med eftergymnasial utbildning är i högre uträckning positiva till att avstå från antibiotika än dem som har grundskola som högsta avslutad utbildning, 82 procent mot 71 procent. Personer i yrkesverksam ålder (30–59) tenderar att vara mer positivt inställda än övriga ålderkategorier. Källa: Vårdbarometern

25 HYGIENISKT…… Vårdhygien …..! SPRIT Förhindrar smittspridning!

26 Ingen ska behöva få antibiotika i onödan!

27

28 Livräddande, stor effekt • Hjärnhinneinflammation • Blodförgiftning • Stor lunginflammation • Utbredd rosfeber • Svår njurbäckeninflammation Ingen effekt • Förkylning • Halsinfektion utan Streptokocker • Luftrörskatarr, oberoende av orsak • Vanlig hosta Symtomlindrande • Blåskatarr • Uttalad halsfluss med Streptokocker Ej säker/liten effekt • Bihåleinflammation • Lindrig halsfluss med Streptok. • Öroninflammation 1-12 år Minskar komplikationer • Borrelia infektion (hudutslag) • Sexuellt överförda infektioner • Öroninflammation <1 år • Vissa sårinfektioner Antibiotikas effekt – när är det onödigt?

29 29


Ladda ner ppt "”Antibiotika - köra så det ryker eller bevara sjukvårdens möjligheter?” Mats Erntell Smittskyddsläkare Ordförande Strama Halland."

Liknande presentationer


Google-annonser