Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedel och graviditet Luleå 2007-04-27 Christina Spjut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedel och graviditet Luleå 2007-04-27 Christina Spjut."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedel och graviditet Luleå 2007-04-27 Christina Spjut

2

3

4 Kvinnoklinik och MVC kan också mycket om detta www.sfog.sewww.sfog.se Riksstämman 2005 Edinburgh Postnatal Depression Scale Liselott Andersson, Umeå 2004

5 Behandlande läkare ansvarar för läkemedelsbehandlingen! Om ofarlig, lättbehandlad sjukdom kan medicinfrihet vara ett alternativ Om svårbehandlad eller farlig sjukdom måste fortsatt läkemedelsbehandling övervägas

6 Depression Gigantisk folksjukdom Dubbelt så många kvinnor som män Symtomen återkommer snabbt om läkemedelsbehandlingen avbryts

7 Ångestsjukdomar ännu vanligare Förvärras ofta under graviditet Debuterar ofta under graviditet Symtomen återkommer snabbt om läkemedelsbehandling avbryts

8 Bipolär sjukdom Förbättras EJ under graviditet Recidiverar lika snabbt vid avbruten läkemedelsbehandling som för icke- gravida

9 Psykossjukdom Avbruten läkemedelsbehandling ger snabbt recidiv

10 Kvinnan sätter ofta själv ut läkemedel så snart hon blivit gravid Behandlande läkare måste ansvara för om det är möjligt för kvinnan att vara utan läkemedelsbehandling

11 Medicinska födelseregistret www.janusinfo.se

12 Antidepressiva sannolikt riskfria avseende missbildning Säkrast under första trimestern är citalopram (Cipramil), sertralin (Zoloft), fluoxetin (Fontex) Mindre data på nyare antidepressiva, men sannolikt riskfria Paroxetin (Seroxat) ev ökad risk septumdefekt (jmf erytromycin) Tricyklika mindre säkra än SSRI!

13 SSRI efter v. 20 Finns osäkra data (mkt låg absolut risk) om negativ påverkan på lungfunktionen - PPH Barnet behöver tittas till extra av neonatolog

14 Antipsykotika Perphenazin (Trilafon) säkrast av typiska antipsykotika Olanzapin (Zyprexa) säkrast av nyare antipsykotika (Säkrast betyder här kombinationen av utfall och antal exponeringar första trimestern)

15 Antiepileptika Valproat bör undvikas helt under graviditet Karbamazepin bör undvikas åtminstone första trimestern Lamotrigin – nya data ser bättre ut. Sannolikt ej ökad risk missbildning OBS! Ge alltid folsyra 5mg/dygn till fertila kvinnor som står på antiepileptika.

16 Litium Gamla data visar felaktigt hög risk för missbildning I svenska register syns ingen specifik missbildning Ngt ökad risk missbildningar generellt jmf haloperidol (Haldol)

17 Amning Om kvinnan medicinerat under graviditeten, tillför amning minimalt med läkemedel jmf Om kvinnan är trött eller sjuk, avbryt amningen! Om barnet är prematurt och/eller behöver mkt andraläkemedel, disk med neonatolog OBS! Amning har föga medicinska fördelar

18 Amning med läkemedel Kan ske med de flesta läkemedel Försiktighet med anti-EP Amning endast dagtid kan övervägas Byt inte läkemedel i onödan Hel amning ger barnet 25% av moderns litiumkoncentration

19 Depression under graviditet Ger ökad mängd stresshormoner och risk för negativ påverkan på både mor och barn Vid svår depression även suicidrisk

20 Depression under sista trimestern Kan ge svårigheter att våga föda och att orka föda

21 Depression postpartum Väl känt att barnet tar skada som kan spåras ända upp i skolåren (skolprestationer, social förmåga) Risk även för modern av depression

22 Barnet tar skada av föräldrars sjukdom!

23 Bipolär sjukdom? tidig debut (<30 åå) eller återkommande episoder eller tidig debut av postpartumdepression  kan visa sig vara bipolär sjukdom (manodepressiv sjukdom)

24 Bipolär sjukdom Extremt hög risk (50%) att utan läkemedel insjukna i episod inom 4 veckor postpartum Vanligaste episoden = depression Övriga typer är mani/hypomani och blandepisod Sjukdomsepisod måste förebyggas

25 80 40444852566064 0 10 2020 30 40 50 60 70 90 100 04812162024283236 Risk of Relapse Following Lithium Discontinuation Weeks at Risk Off Lithium % Remaining Stable Pregnancy (Weeks 1–40) Postpartum (Weeks 41–64) Nonpregnant Postpartum Nonpregnant Pregnant (n=42) (n=59) (n=20) (n=25) Viguera AC. Am J Psychiatry. 2000;157:179-184.

26 Postpartumpsykos Fruktad sjukdom. Ärftlighet 1-2/1000 förlossningar i hela världen Sjukdomsbild: Förvirring. Agitation. Sömnlöshet. Nedstämdhet. Suicidtankar. Tankar på infanticid. Tillståndet svänger – risk att patienten får gå hem!

27 Postpartumpsykos kan likna Svår depression Psykossjukdom Svår kris Men är mycket farligare

28 ”Why Mothers Die” Brittisk mångårig enkätstudie Suicid vanligaste orsaken till död inom ett år efter förlossning

29 Vad kan vi göra? MVC fråga om aktuell OCH tidigare psykisk sjukdom fråga om psykisk sjukdom i släkten fråga om postpartumpsykos och annan postpartumsjukdom i släkten Om fynd – överväg kontakt med psykiatrin

30 Vad kan vi göra? Psykiatri/PV om känd psykisk sjukdom Samtala om graviditet innan det är aktuellt Justera läkemedelsbehandlingen Remittera till Kvinnoklinik i god tid Delta i nätverksmöte på KK Skriv vårdplan inklusive läkemedel, amning Följ patienten tätt

31 Kvinnoklinik Viktigt med nätverksmöte Låt psykiatrin bestämma patientens behov av läkemedel, sömn etc. Skapa trygghet för kvinnan och mannen tillsammans med MVC psykiatrin

32 Vad göra postpartum? Sjukvården måste vara lätt tillgänglig efter förlossningen Om sjukdomsepisod måste åtgärder vidtas snabbt

33


Ladda ner ppt "Läkemedel och graviditet Luleå 2007-04-27 Christina Spjut."

Liknande presentationer


Google-annonser