Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Nordin-Olson 2007 Vanliga problem. Eva Nordin-Olson 2007 Vanliga hälsoproblem Ökad förekomst Övervikt Syn Hörsel Epilepsi Obstipation Gastresofagal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Nordin-Olson 2007 Vanliga problem. Eva Nordin-Olson 2007 Vanliga hälsoproblem Ökad förekomst Övervikt Syn Hörsel Epilepsi Obstipation Gastresofagal."— Presentationens avskrift:

1 Eva Nordin-Olson 2007 Vanliga problem

2 Eva Nordin-Olson 2007 Vanliga hälsoproblem Ökad förekomst Övervikt Syn Hörsel Epilepsi Obstipation Gastresofagal reflux Cardiovaskulära sjukdomar Helicobacter pylori Osteoartrit Tandproblem Bipolär sjukdom Depression Demens

3 Eva Nordin-Olson 2007 Medicinering Flesta i gruppboenden står på kontinuerlig medicinering Neuroleptika 30-75 % Antidepressiva Bensodiazepiner Sömnmedel Antiepileptika 25-30% Laxantia

4 Eva Nordin-Olson 2007 Han/hon är sig inte lik Vaxpropp Infektion Stress Smärta, sticka, nageltrång Obstipation Sömnstörning Menstruationsrelaterat Ulcus Esofagit/reflux Hjärtsjukdom Diabetes Syn

5 Eva Nordin-Olson 2007 Oro, ångest, emotionell labilitet… Psykiskt/psykiatriskt problem? Medicinskt problem? Annat kroppsligt problem? Stressymptom relaterade till överkrav, otillräckligt stöd eller ”fel” stöd? Relaterat till funktionshindret?

6 Eva Nordin-Olson 2007 ”Problembeteenden” Analys före tolkning! Dokumentera beteendeobservationer Samband med något annat? Yttre omständighet? Kroppsligt problem? Psykiskt problem? Medicinskt problem? Relaterat till funktionshindret? Otillräckligt stöd? ”Fel” stöd? Kommunikation?

7 Eva Nordin-Olson 2007 Problembeteenden forts. Är det ett problem? För vem? Viktigt att ändra på? Beskriv Vad? När? Hur ofta? Dokumentera Analys Tolkning

8 Eva Nordin-Olson 2007 Vanligaste orsakerna till problembeteende Stress Bemötande, förhållningssätt, fel krav Kommunikationsbrist Perceptionsstörningar, sensory overload Subklinisk epilepsi Affektivt syndrom Depression Psykofarmaka Somatisk ”banal” åkomma

9 Eva Nordin-Olson 2007 Några fallbeskrivningar Kalle 43 år Socialpsykiatriskt stödboende Neuros UNS Med: NL, SSRI, Benso, Anti-ep, Anti-testosteron, sömntablett Indikation? 15 inläggningar/år 20-30 akutbesök/år VPG

10 Eva Nordin-Olson 2007 Erik54 år Utvecklingsstörning Autism Blind Rörelsehinder Oro, inte sig lik Anfallsvis, utan yttre trigger

11 Eva Nordin-Olson 2007 Göran 32 år Autism Lindrig utvecklingsstörning Tvång Lättutlöst ångest Tilltagande oro Tjejproblem

12 Eva Nordin-Olson 2007 Britta 64 år Utvecklingsstörning UNS Oro LPT x flera Ökande doser NL Tilltagande tardiva dyskinesier

13 Eva Nordin-Olson 2007 Ester 67 år Utvecklingsstörning Autism Diabetes Svårundrsökt Rektal blödning

14 Eva Nordin-Olson 2007 Peter 27 år Tidig utvecklingsnivå Epilepsi Oro Spastisk tetrapares Kräks varje natt Sväljer lakan

15 Eva Nordin-Olson 2007 Anna 46 år Downs syndrom Utvecklingsstörning + psykisk sjukdom? Gruppbostad → eget boende med 5 tim assistans/v Frekventa besök akutmottagningen Ökad medicinering, NL, SSRI, Buspiron Förnyad psykologutredning

16 Eva Nordin-Olson 2007 Etiska dilemman Genomföra undersökningar, narkos? Kränkning av integritet - försummelse Samtycke till vård Tolkningsföreträde


Ladda ner ppt "Eva Nordin-Olson 2007 Vanliga problem. Eva Nordin-Olson 2007 Vanliga hälsoproblem Ökad förekomst Övervikt Syn Hörsel Epilepsi Obstipation Gastresofagal."

Liknande presentationer


Google-annonser