Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor Rekommendationer efter workshop november 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor Rekommendationer efter workshop november 2006."— Presentationens avskrift:

1 1 Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor Rekommendationer efter workshop november 2006

2 2 Epidemiologi 10 % av svenska kvinnor över 18 år antibiotikabehandlas för minst en akut cystit per år 30-40 % av dessa får ytterligare en eller flera infektioner under det följande året 50% minst en akut cystit under sitt liv Verkliga incidensen sannolikt högre akut cystit drygt 10 % av alla infektioner i primärvården yngre samt postmenopausala kvinnor drabbas mest

3 3 Huvudbudskap Akut cystit i flesta fall ofarligt Ca 30 % blir symtomfria utan behandling efter 1 vecka Antibiotikabehandling främst för att förkorta tid med symtom Anamnesen betydelsefull för diagnos –Vid typiska nytillkomna symtom (sveda, täta trängningar och frekventa miktioner) hos icke-gravid kvinna krävs i regel ingen ytterligare diagnostik

4 4 Huvudbudskap II Pivmecillinam och nitrofurantoin likvärdiga förstahandspreparat Trimetoprim möjligt för empirisk terapi 3-5 dygns behandling oftast tillräcklig Misstänkt cystit hos gravida: odling och behandling direkt

5 5 Huvudbudskap III ABU hos icke gravida ska ej antibiotikabehandlas Starkt luktande urin och ospecifika symtom hos äldre i vård och omsorg: ej behandling Metenaminhippurat rekommenderas ej som profylax

6 6 Nytt? Empirisk diagnostik och behandling Nitrofurantoin och pivmecillinam förstahandsmedel Behandlingstid 3-5 dagar Utredning med rtg/ultraljud av recidiverande uvi sällan nödvändig ABU skall inte behandlas, endast vid graviditet ABU vanligt hos äldre och orsakar inte ospecifika, allmänna symtom Metenamin och tranbärsjuice rekommenderas ej

7 7 Empirisk diagnostik Faktaruta 1 Symtom på akut cystit Krav för empirisk diagnos SvedaMinst 2 av dessa symtom Täta trängningar Frekventa miktioner Avsaknad av genitala besvär Alla dessa villkor skall vara uppfyllda Avsaknad av feber Avsaknad av flanksmärta

8 8 Empirisk diagnos 70-80 % med symtom har positiv urinodling Orsaker till negativ odling –kort blåsinkubationstid –krävande bakterier –annan etiologi Flertalet urinvägspatogener från tarmflora

9 9 Diagnostik II Typiska symtom på cystit och avsaknad av vaginala symtom: –sannolikheten för akut cystit mycket hög Endast ett symtom –sannolikheten för akut cystit cirka 50 % Samtidiga genitala symtom –sannolikheten för cystit minskar avsevärt

10 10 Diagnostik III Endast ett symtom eller lindriga symtom –testremsa för nitrit och leukocytesteras Positivt fynd ökar sannolikheten för bakterieuri Negativt fynd –lämpligt att avvakta med behandling efter samråd med kvinnan –urinodling kan övervägas

11 11 Faktorer som påverkar antibiotikavalet Njurfunktion, särskilt hos de äldsta GFR ungefär 100 ml/min hos 50-åringar, minskar därefter med 10 ml/min per decennium (Cystatin C?) Viktigt med kännedom om –lokala resistensläget –antibiotikas ekologiska effekter på normalfloran

12 12 Behandling: Förstahandsalternativ: Pivmecillinam400mg x 2 x 3A 200mg x 3 x 5D 200mg x 2 x 7A Nitrofurantoin 50mg x 3 x 5D Övriga alternativ: Trimetoprim160 mg x 2 x 3A 300 mg x 1 x 3A Cefadroxil 0.5 mg x 2 x 5D 1 g x 1 x 5D Cefalexin 0.5 mg x 2 x 5 D

13 13 Diagnostik IV Behandlingssvikt och recidiverande cystit Vid behandlingssvikt eller recidiv inom 1 – 2 månader –urinundersökning med testremsa –odling –överväg provtagning för STD

14 14 Recidiverande cystit Vid recidiv bör annat förstahandsmedel väljas än vid föregående infektion Vid odlingsverifierade täta recidiverande cystiter kan patienten erbjudas tidigt påbörjad egenbehandling med antibiotika eller reinfektionsprofylax (Furadantin eller Trimetoprim)

15 15

16 16 Urinodling, ej dipslide Odling rekommenderas vid Behandlingssvikt (oförändrade symtom trots behandling 3-5 dygn) Recidiv inom 1-2 månader Cystit i nära anslutning till sjukhusvistelse Cystit i nära anslutning till utlandsvistelse Misstanke om pyelonefrit Graviditet

17 17 Utredning recidiverande cystit Förslag till utredning: Gynekologisk undersökning –efter menopaus eller vid misstanke om gynekologisk sjukdom Uroradiologisk utredning och uretrocystoskopi –vid upprepade infektioner med stenbildande bakterier Urodynamisk utredning –vid misstanke om blåsdysfunktion

18 18 Asymtomatisk bakteriuri ABU ofarligt hos icke gravida kvinnor och ska inte behandlas Prevalensen av ABU ökar med stigande ålder –skolflickor 1-2% –kvinnor upp till 50 årsåldern 1-5 % –kvinnor över 80 år 20 % –25-50% av äldre i särskilt boende har ABU

19 19 Asymtomatisk bakteriuri II Antibiotikabehandling av ABU minskar inte –incidensen av akut cystit –prevalensen av ABU ABU orsakas ofta av lågvirulenta bakteriestammar Om lågvirulenta stammar elimineras genom antibiotikabehandling ökar risken för en symtomgivande infektion med mer virulenta stammar

20 20 Nedre UVI hos äldre i vård och omsorg På särskilda boenden är diagnosen misstänkt akut cystit mycket vanlig och orsakar cirka 60 % av alla antibiotikaordinationer Svårt skilja mellan ABU och symtomgivande nedre UVI –äldre multisjuka individer med nedsatt kognitiv funktion –ABU förekommer hos cirka 50 % av dessa patienter

21 21 Nedre UVI hos äldre i vård och omsorg II Ospecifika symtom som trötthet, förvirring, oro och nedsatt aptit tyder inte på nedre UVI Bör därför inte föranleda provtagning med testremsa, odling eller antibiotikabehandling Basala hygienrutiner minskar risken för att personal sprider bakterier mellan patienter

22 22 Profylax: Lokalbehandling med östrogen kan ha profylaktisk effekt mot recidiverande cystit hos äldre kvinnor Inte tillräckligt vetenskapligt stöd för att rekommendera användning av metenaminhippurat. Inget godkänt läkemedel/naturläkemedel med tranbärsjuice/extrakt. Ej stöd för rekommendation av produkterna som profylax mot återkommande UVI. Interaktionsrisk warfarin-tranbärsprodukter


Ladda ner ppt "1 Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor Rekommendationer efter workshop november 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser