Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akut mediaotit Akut purulent infektion i mellanörat Vanligaste

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akut mediaotit Akut purulent infektion i mellanörat Vanligaste"— Presentationens avskrift:

1 Akut mediaotit Akut purulent infektion i mellanörat Vanligaste
bakterieinfektionen hos barn Pneumokocker 30-50% Haemophilus influenzae 15-20% Moraxella catarrhalis 1-9% Grupp A-streptokocker 2-5% Vid 2 års ålder har cirka 70% haft minst en AOM Drygt barn/år får rör pga recidiverande AOM

2 Diagnos Snabbt insättande symtom Ofta pågående ÖLI Feber Smärta i örat
Nedsatt hörsel Nedsatt aktivitet/aptit/sömn Skrikighet

3 2) Fynd av trumhinneinflammation och pus i mellanöra eller hörselgång
Purulent sekretion och/eller Perforerad/charginerad trumhinna eller Buktande ogenomskinlig, färgförändrad, orörlig trumhinna Ogenomskinlig, färgförändrad, orörlig, ej buktande trumhinna eller Trumhinnan kan ej bedömas Osäker AOM

4 Perforation Värken har oftast gått över Hålet syns vanligen inte
Tjock chagrinerad trumhinna

5 Antibiotikabehandling
Säker AOM behandlas med antibiotika: Barn < 1 år och ungdomar/vuxna > 12 år Barn < 2 år med bilateral AOM Perforerad AOM Barn 1-12 år med komplicerande faktorer Komplicerande faktorer Svår värk trots adekvat analgetikabehandling Infektionskänslighet Missbildningar i ansiktsskelett eller inneröra Skall- eller ansiktsfraktur Cochleaimplantat Mellanöresjukdom eller tidigare öronoperation (ej röroperation) Sensorneural hörselnedsättning

6 Antibiotikabehandling
Barn: PcV 25 mg x 3 i 5 dagar Vid pencillinallergi Erytromycin 10 mg/kg x 4 i 7 dagar Vuxna: PcV 1,6 g x 3 i 5 dagar Vid pencillinallergi Erytromycin 250 mg x 4 i 7 dagar

7 Recidiv Ny AOM inom en månad med symtomfritt intervall
PcV 25 mg x 3 i 10 dagar alt. Amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dagar Recidiverande AOM Minst 3 episoder AOM under en sexmånadersperiod eller minst 4 episoder under ett år. PcV x 3 alt Amocicillin i 10 dagar. Remitteras till ÖNH.

8 Terapisvikt Oförändrad, förvärrad, nytt uppblossande AOM
trots minst tre dygns antibiotikabehandling Amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dagar Nasofarynxodling och eventuell odling från hörselgången vid perforation

9 Rinnande röritit Lokalbehandling med Terracortil med Polymyxin B 2-3 droppar x 2-3 I 5-7 dagar

10 Uppföljning Ingen kontroll: Kontroll efter 3 mån:
Barn och vuxna med ensidig AOM med normalt status på andra örat Kontroll efter 3 mån: Barn > 4 år med dubbelsidig AOM eller ensidig AOM och sekretorisk mediaotit på andra örat.


Ladda ner ppt "Akut mediaotit Akut purulent infektion i mellanörat Vanligaste"

Liknande presentationer


Google-annonser