Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hematuri hos barn Ulf Wike Ljungblad Barnelege Barnesenteret SiV Tønsberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hematuri hos barn Ulf Wike Ljungblad Barnelege Barnesenteret SiV Tønsberg."— Presentationens avskrift:

1 Hematuri hos barn Ulf Wike Ljungblad Barnelege Barnesenteret SiV Tønsberg

2 Hematuri •>5 röda per synfält •Mikroskopisk hematuri verifieras •Makroskopisk hematuri utredes med en gång

3 Orsaker •UVI •Feber •Wilms tumör •Glomerulopatier •Metabola sjukdomar

4 Utredning •Målet är att fånga upp farliga och behandlingsbara orsaker!

5 Anamnes •Symtom UVI? •Infektion de sista veckorna? •Aktuell ÖLI eller hudinfektion? •Symtom Henoch-Schönlein? •Trauma? •Familjeanamnes

6 Status •BT •Riktat efter anamnes

7 Initial utredning •Urin stix-mikro-dyrk •Urin calcium-protein-kreatinin •S-krea, S-K, hematologi •Serologi AST, anti-DNase B •C3, C4 •ANA •Dyrkning hals •Ultraljud

8 Om normalt •Årliga kontroller •BT •Urin stix-mikro-proteinkvantifiering och kreatinin clearance •S-krea

9 Glomerulära sjukdomar •Post streptokock glomerulonefrit vanligast •IgA-nefrit •Henoch-Schönlein med njurpåverkan •Alla andra är sporadiska

10 Glomerulonefrit •Hematuri •Hypertoni •Ödem •Njursvikt

11 Post streptokock GN •”Nefritogena” GAS stammar •1-2 v efter infektion •Ovanligt före 3 års ålder •Sänkt C3 (alltid, ”per definition”) •Inget bevis för att pc är meningsfullt •Symtomen går oftast tillbaka inom 2 mån- om inte, biopsi, membranoproliferativ GN •95% blir friska

12 IgA-nefrit •IgA avlagringar i mesangiet •Uteslut HSP och SLE först •Pojkar 2:1 vanligen inte förrän tonåren •Upprepade episoder hematuri •Normal C3 •30% progressiv sjukdom

13 HUS •Systemsjukdom, liknar TTP •Vanligaste orsaken till njursvikt hos barn •Ökande incidens •Gastroenterit med EHEC O157:H7 mfl •Dåligt tillagat kött, opastöriserad mjölk

14 Idiopatiskt hypercalcuri •Möjligen autosomalt dominant •Upprepad makr hematuri eller persisterande mikr hematuri •Dygnurin > 4mg/kg Ca •Spoturin Ca/krea (mg/mg) på >2 talar för hypercalcuri •Kan ge njursten •Tiazid ökar resorption i tubuli


Ladda ner ppt "Hematuri hos barn Ulf Wike Ljungblad Barnelege Barnesenteret SiV Tønsberg."

Liknande presentationer


Google-annonser