Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulf Wike Ljungblad Barnelege Barnesenteret SiV Tønsberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulf Wike Ljungblad Barnelege Barnesenteret SiV Tønsberg"— Presentationens avskrift:

1 Ulf Wike Ljungblad Barnelege Barnesenteret SiV Tønsberg
Hematuri hos barn Ulf Wike Ljungblad Barnelege Barnesenteret SiV Tønsberg

2 Hematuri >5 röda per synfält Mikroskopisk hematuri verifieras
Makroskopisk hematuri utredes med en gång

3 Orsaker UVI Feber Wilms tumör Glomerulopatier Metabola sjukdomar

4 Utredning Målet är att fånga upp farliga och behandlingsbara orsaker!

5 Anamnes Symtom UVI? Infektion de sista veckorna?
Aktuell ÖLI eller hudinfektion? Symtom Henoch-Schönlein? Trauma? Familjeanamnes

6 Status BT Riktat efter anamnes

7 Initial utredning Urin stix-mikro-dyrk Urin calcium-protein-kreatinin
S-krea, S-K, hematologi Serologi AST, anti-DNase B C3, C4 ANA Dyrkning hals Ultraljud

8 Om normalt Årliga kontroller BT
Urin stix-mikro-proteinkvantifiering och kreatinin clearance S-krea

9 Glomerulära sjukdomar
Post streptokock glomerulonefrit vanligast IgA-nefrit Henoch-Schönlein med njurpåverkan Alla andra är sporadiska

10 Glomerulonefrit Hematuri Hypertoni Ödem Njursvikt

11 Post streptokock GN ”Nefritogena” GAS stammar 1-2 v efter infektion
Ovanligt före 3 års ålder Sänkt C3 (alltid, ”per definition”) Inget bevis för att pc är meningsfullt Symtomen går oftast tillbaka inom 2 mån-om inte, biopsi, membranoproliferativ GN 95% blir friska

12 IgA-nefrit IgA avlagringar i mesangiet Uteslut HSP och SLE först
Pojkar 2:1 vanligen inte förrän tonåren Upprepade episoder hematuri Normal C3 30% progressiv sjukdom

13 HUS Systemsjukdom, liknar TTP
Vanligaste orsaken till njursvikt hos barn Ökande incidens Gastroenterit med EHEC O157:H7 mfl Dåligt tillagat kött, opastöriserad mjölk

14 Idiopatiskt hypercalcuri
Möjligen autosomalt dominant Upprepad makr hematuri eller persisterande mikr hematuri Dygnurin > 4mg/kg Ca Spoturin Ca/krea (mg/mg) på >2 talar för hypercalcuri Kan ge njursten Tiazid ökar resorption i tubuli


Ladda ner ppt "Ulf Wike Ljungblad Barnelege Barnesenteret SiV Tønsberg"

Liknande presentationer


Google-annonser