Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öron-, näs- och halssjukdomar Gunnhildur Gudnadottir Specialistläkare ÖNH ÖNH kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öron-, näs- och halssjukdomar Gunnhildur Gudnadottir Specialistläkare ÖNH ÖNH kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 Öron-, näs- och halssjukdomar Gunnhildur Gudnadottir Specialistläkare ÖNH ÖNH kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2 ÖRON-hörsel Sensorineural hörselnedsättning eller ledningshinder? Var sitter problemet?

3 Ledningshinder •Sjukdom/skada i hörselgång eller mellanöra

4 Hörselgång -vax Inte peta i örat!

5 Hörselgång-Främmande kropp

6 Hörselgång – extern otit

7 •Behandling med örondroppar •Behandling med tamponad •Per oral antibiotika om allmänpåverkad eller spridning till ytteröra •Terracortril med Polymyxin B •Ciloxan (pseudomonas) •Locacorten Vioform •Betnovat- kortison •Alsolsprit

8 Öroninflammation – otit trumhinna

9 Öroninflammation – otit Antibiotika behandla: 12 år. < 2 år med bilateral otit Vuxna Behandla också: •Perforerad otit •Nedsatt immunförsvar •Genomgången öronkirurgi (ej plaströr) •Ansiktsmissbildning/fraktur •Enda höröra •Otitkomplikation tidigare •Allmänpåverkade Aktiv expektans: Smärtstillande. Högläge. Näsdroppar / spray. Åter efter 2-3 dagar om ej bättre Antibiotika: PcV barn 25 mg/kg x 3 i 5 dagar vuxna 1,6g x 3 i 5 dagar

10 Öroninflammation – otit Recidiv: ny otit inom 1 månad PcV 25mg/kg x 3 i 10 dagar alt Amoxicillin 20mg/kg x 3 i 10 dagar Terapisvikt: Amoxicillin 20mg/kg i 10 dagar Penicillinallergi: Erytromycin

11 Öroninflammation-mastoidit inläggning på sjukhus med intravenös antibiotika- Cefotaxim och ev operation

12 Kronisk otit Långvarig infektion Ibland rinnande öra •Trumhinneperforation Akut/kronisk (Cholesteatom=pärlcysta)

13 Vätska bakom trumhinnan Sekretorisk otitis media Normal trumhinna Serös mediaotit

14 Vätska bakom trumhinnan Barn – adenoid/efter förkylning/öron- inflammation Vuxna-efter förkylning/ öroninflammation/ tryckskillnad ex flyg Tryckutjämna! Otovent ballong barn Plaströr -operation Rörotit-rinnande öra Beh: TCPB droppar

15 Hörselnedsättning •Duration? •Smärta, feber - infektion? •Rinnande öra? •Öronsus – tinnitus? •Yrsel? •Ärftlighet? •Bullertrauma?

16 Sensorineural hörselnedsättning •Sjukdom/skada på inneröra, hörselnerv (kranialnerv nr 8 – vestibulocochlearis) eller hjärna (pons)

17 Normalt hörselprov Ledningshinder Sensorineural hörselnedsättning

18 •Ålder – presbyacusis •Medfött - ärftligt •Bullertrauma •Plötslig hörselnedsättning – sudden deafness => –högdos kortison, 60 mg med nedtrappning, totalt 10 dagar. –Ca 50% får tillbaka hörseln, helt eller delvis •Tumörer på hörselnerv eller i hjärna •Andra sjukdomar, Ménières sjukdom, autoimmuna sjukdomar

19

20 Yrsel •Komplicerat tillstånd med många olika orsaker! •”ÖNH yrsel” – störning i innerörat eller balansnerven –Godartad lägesyrsel - kristallsjuka –Vestibularis neurit –Menieres sjukdom –Tumörer (akustikus neurinom)

21 Facialispares •Högdos kortison: 60mg/dag, uttrappas •Skydda ögat: fuktkammare och tårersättning -viscotears •Kontroll Boreliaprover, ev antibiotika •Om blåsor misstänkt herpes zoster

22 Näsa Lateralvägg Medialvägg

23 Näsans funktion •Andning –Filtrera bort smuts och partiklar från luften –Reglera fuktighet och värme •Luktsinne

24 Nästäppa - orsaker •Allergisk rhinit •Icke allergisk rhinit •Bihåleinflammation – sinuit – akut eller kronisk •Näspolypos •Adenoid – körtel bakom näsan •Anatomiska problem, t ex sned nässkiljevägg •Tumör - ovanligt

25 Allergisk rhinit •Rinnsnuva, klåda, nysningar och nästäppa •Ofta säsongsbunden, t ex pollen el gräsallergi •Behandling: –Nasal steroid –Antihistamin –Nässköljning

26 Kortisonnässpray •Nasonex, Rhinocort, Flutide nasal, Avamys… •Indikationer –Rhinit –Bihåleinflammation –Näspolyper •Viktigt med rätt sprayteknik! •Kan ta ett par veckor innan man uppnår full behandlingseffekt •Få biverkningar (näsblödning) •Låg systemisk biotillgänglighet •Långtidsanvändning vanlig och ofarlig

27 Nässköljning •Vid förkylning, allergi, bihåleinflammation, nästäppa, torra slemhinnor.. •1 tsk salt i 0,5 L vatten

28 Rhinitis medicamentosa •Missbruk av ”vanliga” adrenerga näsdroppar som Otrivin, Nezeril.. •Bör inte användas mer än 10 dagar i följd! •Ofta svårbehandlat –Kortisonnässpray –Nässköljning –Perorala steroider

29 Bihåleinflammation •Nästäppa, snuva, värk, feber •Behandling: –Koksaltssköljning –kortisonnässpray –käkspolning –antibiotika (oftast inte nödvändigt!) –Operation

30 Näspolypos •Samband med astma •Kronisk inflammationssjukdom i slemhinnor •Behandling –Kortisonnässpray –Nässköljning –Perorala steroider –Operation

31 Körteln bakom näsan - adenoid •Hos barn – växer oftast bort med tiden •Ofta felaktigt kallad polyp bakom näsan •Nästäppa, snarkningar, öroninflammationer •Operation

32 Näsblödning •Över 90% främre näsblödning •De flesta behöver inte söka läkare: –Sitt upp. –Snyt ur näsan ordentligt. –Stoppa in en avlång, fingertjock, hård hopkramad bomullstuss som först doppats i paraffin, matolja eller annat fett (för att den inte ska torka in och fastna på nässlemhinnan) i näsborren som blöder. Om näsdroppar finns hemma, droppa i näsan och på bomullstussen innan den förs upp i näsan. –Tryck kraftigt med tumme och pekfinger över mellersta delen av näsan strax nedanför det hård näsbenet. Tryck under ca 10 minuter och undvik att svälja blodet som rinner bakåt i halsen eftersom det kan orsaka illamående. –Om blödningen inte upphört helt, tryck under ytterligare 10 minuter •Etsning eller tamponad hos läkare i de tillfällen man inte själv får stopp på blödningen eller vid ofta återkommande blödningar

33 Halsmandlar •Orsak till att operera bort halsmandlar (tonsillektomi) –Återkommande halsfluss (tonsilliter) 3-4 gånger per år –Återkommande halsbölder –Förstorade halsmandlar hos barn kan ge problem med snarkningar, andningsuppehåll i sömnen med försämrad sömnkvalité, nutritionssvårigheter och försenad tillväxt

34 Halsfluss - tonsillit •Viral tonsillit– ofta i samband med andra förkylningssymptom –Symptomatisk behandling •Bakteriell tonsillit – vanligtvis streptokocker grupp A –Kåvepenin – 10 dagar •Halsböld –Ensidiga symptom –Smärta, sväljningsproblem –Svårt att gapa –Bölden måste dräneras! –Antibiotika

35 Hals-Stämband •Heshet •Stämbands inflammation- laryngit •Stämbandspares – förlamat stämband – n. recurrens laryngis Inte skrika, viska, tala i telefon Aldrig röka!!!

36 Hals-Stämband •Benign förändring•Malign förändring

37 Infektioner-övrigt Farlig zon för infektioner. Vener leder in blodet till sinus cavernosus och sedan till hjärnan

38 Infekterat ytteröra Perichondrit: Hudbakterier. T Heracillin och Alsolspritsomslag Rosfeber=Erysipelas ß-hemolytiska streptokocker Antibiotika iv PcV Herpes zoster: Blåsor. Virus. T Valtrex

39 Spottkörtlar Parotis-öronspottkörtel Bakteriell parotit-uppvätskning, iv antibiotika Virus parotit-Påssjuka. Vaccination MPR

40 Tandinfektioner! Munbottenflegmone Hård svullnad i munbotten och submandibulärt Hotande luftväg! Vårdas på sjukhus Antibiotika intravenöst Operation

41 Tumörer •Smärtor •Sväljningssvårigheter •Andningssvårigheter •Viktnedgång •Behandling: –Operation –Strålning –Kemoterapi Tonsillcancer Tungcancer Halsmetastas

42 Ansiktsfrakturer

43


Ladda ner ppt "Öron-, näs- och halssjukdomar Gunnhildur Gudnadottir Specialistläkare ÖNH ÖNH kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser