Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikaval Norrman / Pikwer ©

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikaval Norrman / Pikwer ©"— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikaval Norrman / Pikwer ©
AKUT MEDIA OTIT: Pnc, H.I, Moraxella, GAS 1a hand: PcV 25mg/kg x 3 5d (alt 1,6 g x 3 5d) Pc-allergi: Ery-Max15-25mg/kg x 2 10d (alt 500mg x 2 10d), Surlid 150mg x 2 10d Terapisvikt (3d): Amimox 20mg/kg x 3 10d (alt 500mg x 3 10d) Terapisvikt+Pc-allergi: Bactrim 2 x 2 10d (se fass) Recidiv inom 4v: PcV 25mg/kg x 3 10d PNEUMONI: Samhäll: Pnc: PcV 25mg/kg x 3 10d (alt 1,6 g x 3 10d), i.v Bensyl-Pc 3-12g / d Pc-allergi/atypisk: Ery-Max15-25mg/kg x 2 10d (alt 500mg x 2 10d), Surlid 150mg x 2 10d, Doxyferm 100mg x 2 1d sedan x 1 8d, Tavanic/Ciproxin (tar Legionella) Nosokomial:Pnc, H.I, SA, E.Coli: Zinacef iv 750mg x 3 (1,5g 1a dos) Pc-allergi: Doxyferm 100mg x 2 1d sedan x 1 8d Aspiration: alfa-strep: PcV 25mg/kg x 3 10d (alt 1,6 g x 3 10d) SINUIT: Pnc, H.I, Moraxella, GAS 1a hand: PcV 25mg/kg x d (alt 1,6 g x d) Pc-allergi: Ery-Max 15-25mg/kg x d (alt 500mg x d), Surlid 150mg x 2 10d, Doxyferm 100mg x 2 1d sedan x 1 8d Terapisvikt (3d): Amimox 20mg/kg x 3 10d (alt 500mg x 3 10d), Doxyferm 100mg x 2 1d sedan x 1 8d (ej barn) Terapisvikt+Pc-allergi: Bactrim 2 x 2 10d (se fass), spolning? ERYSIPELAS: GAS 1a hand: PcV 12,5mg/kg x 3 10d (alt 1 g x 3 10d), i.v Bensyl-Pc 3-12g / d Pc-allergi: Dalacin 5mg/kg x 3 10d (alt 300mg x 3 10d) Misstanke om SA: Heracillin 15-25mg/kg (alt 0,75-1g x 3 10d) TONSILLIT: 60% bakterier(GAS, strep CoG), 40%virus(EBV, mf) Centor-krit: ejhosta, feber, ömmande lgl, beläggningar Ta Strep A el odling överväg diff, ASAT/ALAT, Monospot 1a hand: PcV 12,5mg/kg x 3 10d (alt 1 g x 3 10d), Pc-allergi/recidiv: Dalacin 5mg/kg x 3 10d (alt 300mg x 3 10d), Cefadroxil 15mg/kg x 2 10d (alt 500mg x 2 10d) (ej vid typ1-allergi) SÅR: SA, GAS Heracillin 500mg x 3 10d, i.v Ekvacillin 1-2g x 3-4 ges långsamt! (Tetanusprofylax?) Pc-allergi: Dalacin 5mg/kg x 3 10d (alt 300mg x 3 10d) Hund- o kattbett: Amimox 20mg/kg x 3 10d (alt 500mg x 3 10d) Om flera dagar sedan bettet gått finns SA-risk: Spektramox Människobett: alfa-strep: PcV 12,5mg/kg x 3 10d (alt 1 g x 3 10d), Pc-allergi: Doxyferm 100mg x 2 1d sedan x 1 8d EPIGLOTTIT: H.I (Pnc, SA, alfa-streptokocker) Allvarligt! I.v Zinacef alt Claforan (tar gram neg tarmbakt bättre) NEKROTISERANDE FASCIIT: Ring Inf. Jour! Om säkert GAS: Dalacin + Bensyl-Pc Om agens osäkert: Dalacin + Tienam Pc-allergi: Dalacin + Aminoglykosid, tex Nebcina KOL EXACERB: H.I, Pnc Beh obstruktivitet! Feber o CRP: alternera Amimox 500mg x 3 10d och Doxyferm 100mg x 2 1d sedan x 1 8d (ev alt Bactrim 2 x 2 10d)

2 Antibiotikaval Norrman / Pikwer ©
DIABETESFOT: GAS, SA, Gram neg tarmbakt, Anaerober: Zinacef + Flagyl Per os/Pc-allergi: Dalacin + Ciproxin SEPSIS: GAS, SA, Mnc, Gram neg stavar 1a hand: Zinacef el Claforan ( + Nebcina om svår) Denna komb missar: Anaerober: lägg till Flagyl Enterokocker: välj Doktacillin=Amimox (el Tacozin) + Nebcina KNS: Lägg till Vancomysin. alt Tazocin + Nebcina (tar anaerober) alt Meronem + Nebcina (tar anaerober) Pc-allergi: Dalacin + Nebcina (tar anaerober) UVI: Kvinnor Män Selexid 200 mg x 3 5d (ej vid Pc-allergi) Ciproxin Trimetoprim 160 mg x 2-3 (ej till gravida) 500mg x 2 14d Cefadroxil 500 mg,x 2 5d (ej vid Pc-allergi) Furadantin 50 mg x 3 5d (ej till äldre damer) Övre UVI: p.o : Ciproxin alt Bactrim i.v: Zinacef alt Claforan CNS: Mnc, Pnc, SA, H.I, Listeria Claforan + Doktacillin alt. Meronem. Pc-allergi: Kloramfenikol + Bactrim Profylax vid exponering Mnc (ej sjh-personal): Ciproxin BUK: Extraintestinala: Anaerober, Gram neg stavar, Hudflora(SA, GAS) Zinacef + Flagyl alt Meronem alt Tazocin. Vid Enterokock-misstanke, tex vid gallvägsprobl.el UVI täcker Zinacef + Flagyl inte detta, välj något av de andra två alternativen. Bara Enterokocker: Amimox. Pc-allergi: Dalacin + Nebcina Gasteroenterit: Behandlas oftast inte, men om aktuellt välj Ciproxin el Lexinor, tex alltid vid Shigellos. Undantag: Campylobacter: Erytromysin; och C.difficile: Flagyl el Vancosin


Ladda ner ppt "Antibiotikaval Norrman / Pikwer ©"

Liknande presentationer


Google-annonser