Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antalet smittade i samhället utomlands har ökat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antalet smittade i samhället utomlands har ökat"— Presentationens avskrift:

1 Antalet smittade i samhället utomlands har ökat
Antalet smittade i samhället utomlands har ökat. De rapporterade länderna är ffa länder i Asien och Balkanländer som svarar för ca hälften av fallen. I dessa grupper dominerar symtomgivande infektioner. Provtagare är primärvården och infektionsklinikerna. Ökningen från 2008 till 2009 består av denna grupp samt personer från Mellanöstern. 1

2 ESBL-producerande bakterier
Extended spectrum betalactamaser Plasmidburen resistens Infektion: urinvägar Bärarskap: tarm Smitta Kontakt, direkt eller indirekt Fekal-oral (mat, vatten) Vård Diarré, katetrar, sår Vanligtvis kort överlevnad

3 Antibiotikaval vid ESBL-produktion Extended Spectrum BetaLactamase = enzym som bryter ner betalaktamantibiotika E-coli Klebsiella Proteus ESBL Multiresistent Amimox Trimetoprim Selexid Furadantin Ciprofloxacin Cefadroxil Zinacef Claforan Fortum Tazocin Nebcina Tienam/Meronem Trimetoprom Tienam 3

4

5

6

7 Tydlig ökning bland barn: 11 är screeningprov från neonatalavdelningar, två är screeningprov på barn som vårdats utomlands, resten är urinodlingar tagna via barnklinik eller primärvård. En tredjedel är pojkar,ffa på neonatalavd. I gruppen år är endast 8 män, resten kvinnor. Bland totala antalet ESBL-fall svarar kvinnor för 66 %. 7

8 VRE Vankomycinresistenta enterokocker
Kromosomal, vanA vanB Infektion: kateterrelaterat, immunsuppression, IVA Bärarskap: tarm Smitta Kontakt, direkt eller indirekt Fekal-oral (mat, vatten) Vård Diarré, katetrar, sår Kan överleva länge (veckor), svår att städa bort

9

10 Fördel bakterier… Hög och ensidig antibiotikaförbrukning
Bristande hygien Trängsel och överbeläggning Hög arbetsbelastning Oidentifierade bärare

11 Vad göra? Växelbruk av antibiotika Restriktiv
antibiotikaförskrivning Basala/specifika hygienrutiner Vad göra? Epidemiologisk övervakning Identifiera riskpatienter

12 Verksamt mot rätt bakteriella agens
Når den vävnad som är infekterad Ingen onödig resistensutveckling Ingen onödig påverkan på normala bakteriefloran

13

14 Kontaktsmitta direkt och indirekt
Händer Kontaminerade föremål/ytor Arbetskläder

15 Basala hygienrutiner - Förebygger kontaktsmitta
Noggrann handhygien Handdesinfektion med sprit - före och efter patientkontakt Handtvätt med tvål + handdesinfektion med sprit Synlig/kännbar nedsmutsning Känd/misstänkt tarmsmitta (calicivirus, Clostridium difficile) Handskar Skyddsrock/plastförkläde Hygienbeteende Kortärmad arbetsdräkt Inga ringar, armband, klockor, lösnaglar Arbetsdräkt bytas varje dag och då synbart smutsig eller våt Källa: SoS. Att förebygga vårdrelaterade infektioner

16 Apropå den infekterade debatten kring läkarrockar…
16


Ladda ner ppt "Antalet smittade i samhället utomlands har ökat"

Liknande presentationer


Google-annonser