Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Salmonella Normalflora i tarm (även gris, kyckling, nötkreatur Urinvägsinfektion, sepsis, mm Resistensen är överförbar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Salmonella Normalflora i tarm (även gris, kyckling, nötkreatur Urinvägsinfektion, sepsis, mm Resistensen är överförbar."— Presentationens avskrift:

1 E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Salmonella Normalflora i tarm (även gris, kyckling, nötkreatur Urinvägsinfektion, sepsis, mm Resistensen är överförbar mellan bakterier Ofta multiresistenta Resistensmekanism: Bakterien bildar ett enzym (betalaktamas) som bryter ner alla penicilliner och cefalosporiner Miljö: överlever kort tid ESBL (Extended Spectrum Betalactamase) producerande bakterier

2 E-coli Klebsiella Proteus ESBLMultiresistent ESBL Amimox Trimetoprim Selexid Furadantin Ciprofloxacin Cefadroxil Zinacef Claforan Fortum Tazocin Nebcina Tienam/Meronem Trimetoprom Furadantin Ciprofloxacin Nebcina Tienam Tienam/Meronem Antibiotikaval vid ESBL-produktion Extended Spectrum BetaLactamase = enzym som bryter ner betalaktamantibiotika

3 ESBL Smittvägar Indirekt via händer, sjukvårdspersonal till sår, KAD mm, tarmbärarskap där diarré ger ökad kolonisation Indirekt via föremål och ytor Bärarskap i samhället Prospektiv studie Tängdén, Uppsala, risk för frisk individ 100 friska frivilliga testad neg för ESBL före utrikesresa 24 positiva efter resa (neg före) gastroenterit (travelers diarrrhea) gav mer ESBL (signifikant) Störst risk med resa till Indien (88 %) 5/21 fortsatt positiva efter 6 månader Frankrike 1993 nästan inga Spanien 1991-2003 (prevalens) Sjukhus: 1991 0,7 % - 2003 11,8 % Öppenvård: 1991 0,3 % - 2003 5,5 % Friska frivilliga 1991 ? – 2003 3,7 % Bärartid Dagar, veckor, år beroende på bakomliggande sjukdom

4

5

6 E faecium, E faecalis Normalflora i tarm Låg sjukdomsframkallande förmåga UVI, sepsis, IVA-patienter Enterokocker naturligt resistenta mot de flesta antibiotika Vankomycinresistens medför stora behandlingsproblem Resistenmekanism: utbytt aminosyra i byggsten i cellväggen, vankomycin kan ej binda in Överlever länge (veckor) i miljön Svår att städa bort VRE Vankomycinresistenta enterokocker

7 VRE Smittvägar Indirekt via händer, sjukvårdspersonal till sår, KAD mm. Indirekt via föremål och ytor. Svårt att få bort när den väl etablerat sig i vården, ex USA där hög förekomst av MRSA lett till ökad användning av Vancocin vid empirisk infektionsbehandling Reservoarer Genom användning av avoparcin (i Europa 1970 - 1997, i Sverige slutet 70- tal - 1986) finns VRE hos kycklingar, grisar och nötkreatur samt från fruset kött från gris och nöt Gårdsdjur som häst och hund Bärarskap i samhället 40 friska personer från Belgien utan kontakt med sjukvård eller tagit antibiotika senaste året 11 (28 %) hade VRE E.faecium 64 % friska frivilliga som tagit Vancocin p.o. före provtagning I USA finns inte samma spridning i frisk befolkning Bärartid Dagar, veckor, år beroende på bakomliggande sjukdom

8 Epidemiologi

9 VRE i Sverige

10 ”Are you ready for a world without antibiotics?” ”New superbug found in UK hospitals” "Super-Bakterium" auch in Deutschland” ”The latest threat in war on antimicrobial resistance” The Lancet Infectious Diseases August 11, 2010 Spridning av totalresistenta E. coli/ K. pneumoniae från Indien till UK, USA och Tyskland (NMD-1 New Dehli Metallobetalactamase) Karbapenemaser – bryter ner alla betalaktamantibiotika


Ladda ner ppt "E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Salmonella Normalflora i tarm (även gris, kyckling, nötkreatur Urinvägsinfektion, sepsis, mm Resistensen är överförbar."

Liknande presentationer


Google-annonser