Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hud- och mjukdelsinfektioner Maria Josephson 121010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hud- och mjukdelsinfektioner Maria Josephson 121010."— Presentationens avskrift:

1 Hud- och mjukdelsinfektioner Maria Josephson 121010

2 Huden Naturlig barriär Naturliga öppningar svettkörtlar, hårsäckar Penetration via sår, hudsprickor

3 Epidermis Dermis Subcutis Muskel Fascia Impetigo Erysipelas Cellulit Nekrotiserande fascit Myosit

4 Hudens normalflora Motverkar kolonisation av patogener Består av KNS ( koagulasnegativa stafylokocker) Difteroida stavar Proprionebacterium acnes m fl

5 Anamnes Hur uppkom infektionen? Förlopp? Var? Bakomliggande sjukdomar? Pågående medicinering?

6 Status Allmäntillstånd: feber? frossa? Lokalstatus: lokalisation, storlek, djup, färg, svullnad, rodnad, smärta, nekroser? Nedsatt cirkulation, vid behov arm/ankel- index

7 Bensår Svårläkta sår på underben/fot > 6 veckor Kolonisation Infektion OBS! Diabetesfoten

8 Sårodlingssvar Bensår: Riklig växt av Enterokocker Bensår: Sparsam växt av Pseudomonas Bensår: Växt av Streptokocker grupp A Bensår: Riklig växt av Staf aureus och Gram negativ blandflora

9 Bakterier i sår 1. Kolonisation 2. Penetration 3. Proliferation 4. Invasion

10 Sårodling? Tag alltid sårodling inför antibiotikabehandling Rätt teknik, tvätta noga, tag odling i kanten mot frisk vävnad, på djupet

11 Basen i behandlingen Tvätta med vatten Sårrevision vid behov vid nekroser Arteriell insufficiens? Venös insufficiens? Kompressionsbehandling

12 Faktorer som ökar indikation för behandling Djup infektion Påverkat allmäntillstånd Närhet till senor, leder, proteser Bakomliggande sjukdom

13

14 Impetigo Icke bullös- Gulaktiga såriga utslag vanligen kring näsa och mun. Honungsfärgade krustor. Streptokocker, S. aureus Bullös- Eksemliknande förändringar med blåsor som går över i sårytor. S. aureus. Inga krustor

15 Behandling Tvätta med tvål och vatten! Tvätta med tvål och vatten – ordentligt, så att krustorna avlägsnas! Lokal behandling: Fucidinsalva, ev. Altargo (retapamulin salva) ev. Microcid Systemisk behandling: Heracillin 1 g x 3 i 7-10 dagar

16 Källa dermnetz.org

17 Follikulit Etiologi: S. aureus Behandling follikuliter: baddning med klorhexidinsprit Vid abscessbildning incision och dränage Antibiotikaindikation: utbredda infektioner eller spridning till omgivande vävnad, lymfangit/lymfadenit, feber. OBS! ansikte! Heracillin 1 g x 3 i 7-10 dagar

18 Furunkulos Recidiverande furunklar Virulent S. aureus har i regel koloniserat näsan Tvättning med klorhexidinhaltig tvål dagligen + Mikrocid/Fucidin i näsan 2-3 ggr/dag i 2 veckor

19

20 Paronyki Etiologi: S. aureus Nagelbitare, inväxande tånaglar Behandling: Alsolsprit, dränera pus, exidera del av nagel

21

22 Abscess Etiologi: S. aureus ( Tänk diff diagnoser och andra agens ex. Prevotella, Fusobacterium, Bacteroides, Peptostreptococcus spp samt Streptococcus milleri-gruppen) Incision, dränage, tvätta rent Behandling: Heracillin 1 g x 3 i 7-10 dagar

23

24

25 Erysipelas Akut insättande feber, frossa, allmänpåverkan Skarpt avgränsad ytlig infektion med intensiv rodnad Svullnad, ömhet, värmeökning. Vanligt med blåsbildning Etiologi: Streptokocker vanligen grupp A

26 Erysipelas Differential diagnos: trombos, flegmone, hydrostatiskt eksem Predisponerande faktorer: lymfödem, venös insufficiens, sårskada, svamp mellan tårna, eksem Behandling: Kåvepenin 1-2 g x 3 alternativt Bensyl-pc 1-3 g x 3 iv

27

28 Nekrotiserande fascit Smärta, frossa, allmänpåverkan, svullnad Diskrepans mellan diskret status och svår smärta Blododling, sårodling, svalgodling, ta strep A test – punktat från vävnad Kreatinin, trombocyter, Laktat Bensyl-pc 3g x 3 + Dalacin 600mg x 3 alt Meronem 1g x 3 + Dalacin 600mg x 3 Jfr Fourniers gangrän, Perineum Kräver snabb Handläggning!

29 Djurbett Kattbett Ger infektion i 30-50% av fallen Djupa punktionsskador Pasteurella multocida Antibiotika profylaktiskt vid hundbett med stora slitskador och krosskador och vid kattbett där senpenetration inte kan uteslutas! Hundbett Ger infektion i 2-25% av fallen Slitskador Pasteurella multocida, streptokocker, stafylokocker Capnocytofaga carnimorsus Bettskador är alltid kontaminerade och skall inte sys ihop!

30 Infekterade hund- och kattbett Tidig infektion: Amoxicillin 0,5-0,75 g x 3 eller Kåvepenin 1-1,6 g x 3 i 7-10 dagar Sen infektion: Spektramox 0,5 g x 3 Vid pc-allergi vuxna: Doxycyklin Vid pc-allergi barn: Trimsulfa Kontakt vid försämring!

31 Behandling vid bettskador Ges i praktiken vid djupa katt- och hundbett I ansikte och på händer (leder, senor) I direkt anslutning till led Till immunsupprimerade patienter Profylax de första timmarna efter bettet Kontakt vid försämring!

32 Odlingsfynd som behandlas Grupp A streptokocker ger erysipelas liknande bild med ev snabb utbredning Staphylococcus aureus ger tjock gult sekret, med mer lokal begränsning

33 Slutligen Om Antibiotikabehandling är nödvändig Odling före Smalt spektrum –Undvik Erymax, Ciproxin och Tavanic Kort behandlingstid 5-10 dagar, 7 dagar räcker oftast Sätt ut om utebliven effekt Kritisk värdering av odlingsfynd!


Ladda ner ppt "Hud- och mjukdelsinfektioner Maria Josephson 121010."

Liknande presentationer


Google-annonser