Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår Susanne Dufva Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård Konsultverksamheten Onkologiska kliniken Karolinska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår Susanne Dufva Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård Konsultverksamheten Onkologiska kliniken Karolinska."— Presentationens avskrift:

1 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår Susanne Dufva Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård Konsultverksamheten Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset - Stockholm 070 484 85 21 susanne.dufva@karolinska.se

2 2 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Sårmottagning/Konsultation Patienter med maligna tumörsår Remiss för bedömning och förslag på åtgärd Samarbete med multidisciplinärt onkologiskt team Samarbete med externa vårdgivare Uppföljning sårmottagning, återbesök, vc/hlm, vård- och omsorgsboende, palliativa enheter, hospice och hemsjukvård

3 3 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Alla sår ska ha en diagnos!

4 4 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Normal sårläkning Följer en viss förutbestämd ordning Sårläkningsfaserna

5 5 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Sår som inte läker? Ingen tendens till sårläkning efter 2 veckor Successivt ökar sårytan antingen långsamt eller snabbt Patienten har eller tidigare haft en cancersjukdom?

6 6 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Sår - cancersjukdom De flesta människor sätter inte sår i samband med cancersjukdom Cancerpatienter bör aktivt bli tillfrågade om de har sår Nytillkommet, svårläkt sår på patient som tidigare behandlats mot cancersjukdom, ska alltid föranleda läkarkontakt

7 7 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Vanliga diagnoser Bröstcancer Malignt melanom Vulvacancer Huvud-hals cancer

8 8 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Malign tumörcell Förmåga till oändlig tillväxt, växer ohämmat Växer invasivt Förmåga att sätta metastaser Förmåga till kärlnybildning

9 9 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Malignt tumörsår Definition: En hud eller slemhinneyta som av tumörväxt förstörts och tumörytan blir synlig Ulcerationer orsakade av malign tumörväxt kan inte läka utan antitumoral behandling

10 10 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Antitumoral behandling Kirurgi Cytostatikabehandling Strålbehandling Hormonbehandling Målsökande behandling

11 11 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Livskvalitet Symtom från maligna tumörsår påverkar: Familj – Vardagsliv – Arbete - Sociala kontakter En patient berättar: ”Under den tid min cancer fanns inuti kroppen, kunde jag glömma bort den och jag kunde leva som vanligt, gå på bio, teater, träffa mina vänner och delta i gemenskapen…. …men nu med alla otäcka problem med såret, får jag aldrig vila från cancern och jag blir mer och mer isolerad”

12 12 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Maligna tumörsårets symtombild Illaluktande/infekterad såryta Lättblödande såryta Vätskande såryta/fistlar/lymfödem Krustbildning av seromläckage Sårrelaterad smärta

13 13 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Infektion Vanliga tecknen på infektion såsom svullnad och värmeökning gäller inte alltid vid maligna tumörsår, utan oftast ses: Ökad sårsekretion Ökad smärta Odör

14 14 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Infektion forts… Före sårodling: Rengör alltid sårytan med kroppsvarmt kranvatten (låt först vattnet rinna ur kranen i 1 minut) Vid både ytlig ulceration och djup sårhåla, utför sårodling från båda ställen Behandling av infektion ska baseras på sårodlingssvar

15 15 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 De vanligast förekommande bakterierna Djupa ulcerationer/sårhålor: Anaerob blandflora och Staphylococcus aureus Ytliga ulcerationer: Staphylococcus aureus och Pseudomonas aeruginosa

16 16 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Lokal infektionsbehandling vid odör Anaeroba bakterier: Rengör med hjälp av dusch eller kroppsvarmt kranvatten Massera in rikligt med Chiron barriär kräm på omgivande hudområde, vänta ett par minuter (Får absolut inte användas under pågående strålbehandling, utan endast efter avslutad strålbehandling Spraya/Pensla med Cavilon No Sting Barriär film, vänta 30-60 sekunder och upprepa sprayningen/penslingen

17 17 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 fortsättning… Aquacel hydrofiber förband med god marginal utanför sårkanterna Inf.lösning Flagyl/Metronidazol 5 mg/ml endast över sårytorna Ytterligare torrt Aquacel hydrofiber förband Ytterförband: Osterilt absorberande förband Fixering: Osteril sårfilm ex Opsite Flexifix runt kanterna på ytterförbandet och ut på omgivande hud Använd inte tätslutande ytterförband vid infekterade sår

18 18 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Lokal infektionsbehandling eller förebyggande behandling Antibakteriell medicinsk honungsprodukt framställd ur Manukahonung Activon (MIK – Medicinsk Informations Konsult) Medihoney – Antibacterial Medical Honey (Salubrious)

19 19 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Lokal infektionsbehandling Pseudomonas aeruginosa: Ättiksyra 0,15% i makrogolbas Iodosorb 0,9 %; salva, puder eller kompress (antibakteriell) Undvik kontakt med omgivande hud och sårkanter Sorbactförband (binder stafylokocker, streptokocker, e-coli, pseudomonas och candida albicans)

20 20 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Lokal infektionsbehandling fortsättning… Silverförband: Ex. Aquacel Ag Hydrofiber förband eller Mepilex Ag (aeroba och anaeroba bakterier) Utvärdera alltid efter 1 vecka. Ingen effekt – avsluta behandlingen Använd högst i 3 veckor Vid torra sår är det viktigt att förfukta Aquacel Ag Hydrofiber förbandet med NaCl eller sterilt vatten för att silverjonerna ska kunna frisättas Infektion i djupa sårhålor kräver dessutom systemisk antibiotikabehandling

21 21 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Blödande såryta Indelning: ringa/måttlig/riklig Regel: förband får aldrig torka in i sår/tumörytan Blödningens karaktär avgör behandlingsåtgärd ex. strålbehandling eller remiss till kärlkirurg Blödande tumöryta – ökad risk för sepsis

22 22 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Lokal behandling vid blödning Lägg torrt Aquacel hydrofiber förband över sårytan med god marginal utanför sårkanten Applicera inj.lösning Cyklokapron (Tranexamsyra)100 mg/ml på Aquacel hydrofiber förband över det lättblödande området tills gel bildas Fixera med lämpligt ytterförband

23 23 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Vätskande sårytor/fistlar Utred och behandla orsaken, ex. infektion, ödem, lymfödem, fistelförbindelse till underliggande organ Skydda omkringliggande sårkanter och hud mot maceration med lämpligt hudskyddsmedel, ex Cavilon No Sting Barriär film Sår/fistelpåse i lämplig storlek ex Eakin Remiss till dietist/sjukgymnast/lymfterapeut/stomiterapeut för bedömning och åtgärd

24 24 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Sår vid lymfödem Ödem – oftast bilateralt och känns mer ”svampigt” än lymfödem Behandling med kompression. Kontakta alltid sjukgymnast. Lymfödem – oftast ensidigt, känns hårt och massivt Behandling med kompression och lymfterapi. Kontakta alltid lymfterapeut

25 25 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Kompressionsbehandling inte räcker? Palliativ behandling innebär ibland att våga avstå aktiv behandling Ibland kan det vara ökad livskvalité att inte använda sig av kompressionsbehandling

26 26 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Krustbildning, läckage av serom Drabbar ofta patienter med kutana metastaser av bröstcancer Krustorna kan utvecklas till hårt pansar som obehandlat leder till andningspåverkan och smärta

27 27 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Lokal behandling vid krustor Applicera NaCl på torrt Aquacel Hydrofiber förband över krustorna tills gel bildats. Fixera med sårfilm – 24 timmar Området rengörs noggrant och behandlingen upprepas tills krustorna är borta Ytterförband: Ex Mepilex Lite

28 28 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Sårrelaterad smärta Den perifera smärtan i sårområdena svarar inte optimalt på systemisk morfinbehandling De flesta maligna sårytor är inte smärtsamma, däremot kan ofta sårkanterna, gränsen mellan frisk och malign vävnad vara oerhört ömma Djupa sårhålor kan ge upphov till kraftig smärta

29 29 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Sårrelaterad smärta, lokal behandling Ömma sårkanter: Lidokain (Emlakräm), har kort anslagstid och ger mycket bra effekt Smärtande sårytor kan behandlas med salva Xylokain 5% eller gel Xylocain 2% som inte påverkar sårläkning Djupa sårhålor: behandlas med extemporeberedd Morfinhydrokloridgel 1mg/ml. Obs! gäller endast öppna sårytor

30 30 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Sidoeffekter av strålbehandling Hudreaktioner varierar individuellt och med stråldos Hudreaktioner med symtom såsom rodnad, svidande hud och ibland skinnflådda, vätskande hudområden i slutet av en lång behandlingsperiod, är inte ovanlig Reaktionen avklingar successivt under 2-3 veckor efter avslutad behandling

31 31 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Omvårdnad och behandling vid strålbehandling Hydrogel kan användas på irriterad, svidande hud och öppna sårytor – huden behöver återfuktning Öppna sårytor kan täckas med tunt silikonförband t ex Mepilex Lite, som även kan ligga på under pågående strålbehandling Tejpa endast med Mepitac på strålbehandlad hud

32 32 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Huden i det strålbehandlade området bör inspekteras dagligen av sjuksköterska i samband med strålbehandlingen Daglig rengöring i form av dusch med mild tvål. Klapptorka huden torr. Gyn- patienter bör undvika tvål. Huden bör smörjas x flera/dygn med valfri, oparfymerad, fuktighetsbevarande och mjukgörande lotion, kan med fördel appliceras kylskåpskall. Börja smörja när strålbehandlingen påbörjas. Undvik att smörja huden direkt innan den dagliga strålbehandlingen. Huden ska vara kladdfri. Slemhinnorna i underlivet hålls smidiga med hjälp av daglig smörjning med olivolja, dock inte direkt innan den dagliga strålbehandlingen. Oparfymerad deodorant kan användas på hel hud Efter avslutad strålbehandling kan Chiron Barrlär kräm användas vid behov

33 33 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28 Maligna tumörsår Målsättning med sårbehandling ska alltid vara ett SYMTOMFRITT SÅR!

34 34 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28


Ladda ner ppt "Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår Susanne Dufva Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård Konsultverksamheten Onkologiska kliniken Karolinska."

Liknande presentationer


Google-annonser