Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Steril såromläggning •Såromläggning skall inte ske samtidigt med bäddning. Städning eller matutdelning eftersom dammpartiklar då virvlar runt. •Jobba aseptiskt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Steril såromläggning •Såromläggning skall inte ske samtidigt med bäddning. Städning eller matutdelning eftersom dammpartiklar då virvlar runt. •Jobba aseptiskt."— Presentationens avskrift:

1 Steril såromläggning •Såromläggning skall inte ske samtidigt med bäddning. Städning eller matutdelning eftersom dammpartiklar då virvlar runt. •Jobba aseptiskt •Steril rutin används t ex. på operationssal, till infektionskänsliga patienter, djupare sår, till postoperativa sår det första dygnet efter operationen. Lyssna

2 Utförande Steril såromläggning (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) 1. Handtvätt med desinfektion Handtvätt med desinfektion 2.MaterialMaterial 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort det gamla förbandetTa bort det gamla förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion

3 Utförande Steril såromläggning 2. Material 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterialMaterial 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion •Engångshandskar •Sterila handskar •Skyddsrock •Sterilt omläggningsset •Nytt förband •Avfallspåse •Tejp •Eventuellt lite olja

4 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 3. Ta på skyddsrock 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion Ta på skyddsrocken

5 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 4.Fäst avfallspåsen 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion Fäst avfallspåsen

6 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 5.Ta på handskarna 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion Ta på engångshandskarna

7 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 6. Ta bort förband 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion Ta försiktigt bort det gamla förbandet, släng både engångshandskarna och förbandet i avfallspåsen.

8 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 7.Öppna omläggningssetet 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion Öppna omläggningssetet. Kom ihåg att bevara det sterila sterilt.

9 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 8.Öppna förpackningen på det nya förbandet 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion Öppna förpackningen på det nya förbandet

10 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 9. Öppna flaskan med NaCl-lösning 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion Öppna flaskan med natruimkloridlösningen, (NaCl)

11 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 10.Ta på en steril handske 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion Öppna förpackningen med de sterila handskarna och ta på en steril handske på den ena handen.

12 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 11.Flytta kompresser 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion Lägg åt sidan de kompressor och tork som ej skall fuktas.

13 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 12.Häll NaCl över kompresser 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion Häll Natriumkloridlösningen över det som skall fuktas. Tänk på att ta Natriumkloridflaskan med den osterila handen eftersom flaskan är osteril.

14 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 13.Ta på den andra sterila handsken 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion Ta på den andra sterila handsken.

15 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 14.Rengör såret med hjälp av pincett 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion Rengör såret med hjälp av en pincett och kompresser.

16 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 15.Torka såret 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion Ta en torr tork med pincetten och torka såret försiktigt.

17 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 16.Lägg på nytt förband 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion Lägg på nytt förband.

18 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 17.Kasta avfall 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion Kasta platsbehållaren med tork och kompress i avfallspåsen. Ta av handskarna. Kasta handskarna i avfallspåsen.

19 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 18.Kasta avfallspåsen 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion

20 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 19.Ta av skyddsrocken 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion Ta av skyddsrocken.

21 Utförande (Om filmen inte startar, klicka i rutan nedan.) Steril såromläggning 20.Handtvätt med desinfektion 1.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion 2.MaterielMateriel 3.Ta på skyddsrockTa på skyddsrock 4.Fäst avfallspåsenFäst avfallspåsen 5.Ta på handskarnaTa på handskarna 6.Ta bort förbandetTa bort förbandet 7.Öppna omläggningssetetÖppna omläggningssetet 8.Öppna förpackningen på det nya förbandetÖppna förpackningen på det nya förbandet 9.Öppna flaskan med NaCl-lösningÖppna flaskan med NaCl-lösning 10.Ta på en steril handskeTa på en steril handske 11.Flytta kompresserFlytta kompresser 12.Häll NaCl över kompresserHäll NaCl över kompresser 13.Ta på den andra sterila handskenTa på den andra sterila handsken 14.Rengör såret med hjälp av pincett.Rengör såret med hjälp av pincett. 15.Torka såretTorka såret 16.Lägg på nytt förbandLägg på nytt förband 17.Kasta avfallKasta avfall 18.Kasta avfallspåsenKasta avfallspåsen 19.Ta av skyddsrockenTa av skyddsrocken 20.Handtvätt med desinfektionHandtvätt med desinfektion


Ladda ner ppt "Steril såromläggning •Såromläggning skall inte ske samtidigt med bäddning. Städning eller matutdelning eftersom dammpartiklar då virvlar runt. •Jobba aseptiskt."

Liknande presentationer


Google-annonser