Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 1 Startbild av Mjuklödning 0.17 Presentation av applikationen med systemkrav Bakgrundsljud: slut1.mp3 spelar en självkomponerad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 1 Startbild av Mjuklödning 0.17 Presentation av applikationen med systemkrav Bakgrundsljud: slut1.mp3 spelar en självkomponerad."— Presentationens avskrift:

1 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 1 Startbild av Mjuklödning 0.17 Presentation av applikationen med systemkrav Bakgrundsljud: slut1.mp3 spelar en självkomponerad melodi i 20 sekunder Animation: Efter musiken kommer nästa sida fram

2 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 2 Besökaren hälsas välkommen och informeras om hjälpmeny i form av ett Noteringsblock i det nedre högra hörnet av applikationen Bakgrundsljud: Röst som läser texten i den grå rutan Animation: Pilen rör sig i en bana ner till Noteringsblocket, när pilen har kommit fram så hörs klickljud.swa (enkelklick) och nästa sida kommer fram

3 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 3 Information om menyval visas Länk till extern webbplats visas och kontaktinformation hänvisas till den nedre menylisten Bakgrundsljud: ---- Animation: Rubrik tonas fram i en stigande upplösning, menylister, logga, länkar och avslutaknapp kommer fram och informationsrutan upplöses efter 30 sekunder

4 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 4 Information om Teori del 1 visas Bild: Bild1.jpg - lödstation med tillbehör för Mjuklödning Bakgrundsljud: ---- Animation: Rubrik tonas fram i en stigande upplösning, nästa sidolänk kommer fram om inte användaren klickar så öppnas nästa sida efter 60 sekunder

5 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 5 Information om Teori del 2 visas Bild: Bild2.jpg - lödstation med justering av värmetal Bakgrundsljud: ---- Animation: -- om inte användaren klickar så öppnas nästa sida efter 60 sekunder

6 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 6 Information om Teori del 3 visas Bild: Bild3.jpg - lödning av kabel på kretskort Bakgrundsljud: ---- Animation: avslutalänk kommer fram om inte användaren klickar så avslutas visning efter 60 sekunder

7 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 7 Information om Förtenning del 1 visas Bild: Bild4.jpg - förtenning av lödspets, Bild 5.jpg - förtenning av kabel Bakgrundsljud: förtenna.swa - om lödspets, smältlod.swa - om kabel, Animation: Rubrik tonas fram i en stigande upplösning, nästa sidolänk kommer fram om inte användaren klickar så öppnas nästa sida efter 60 sekunder

8 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 8 Information om Förtenning del 2 visas Bild: Bild6.jpg - montering av kabel i kretskort, Bild 7.jpg - fasttryckning av kabel Bakgrundsljud: träin.swa, tryckfast.swa, Animation: avslutalänk kommer fram om inte användaren klickar så avslutas visning efter 60 sekunder

9 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 9 Information om Material visas Bild: Bild0.jpg - Mjuklödning med vit text Bakgrundsljud: renaverktyg.swa om att använda rena verktyg Animation: avslutalänk kommer fram om inte användaren klickar så avslutas visning efter 60 sekunder

10 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 10 Information om Webbkarta visas Bild: Bild7.jpg - Webbkarta Bakgrundsljud: --- Animation: avslutalänk kommer fram om inte användaren klickar så avslutas visning efter 60 sekunder

11 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 11 Information om Logga del 1 visas Bild: Bild9.jpg - Röd pil med vit botten Bakgrundsljud: --- Animation: Pil rör sig ned till information för Macintosh om inte användaren klickar så visas nästa fönster efter 10 sekunder

12 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 12 Externt webbfönster visas i applikationen Bild: --- Bakgrundsljud: --- Animation: avslutalänk kommer fram om inte användaren klickar så avslutas inte visning

13 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 13 Information om Kontakt del 1 visas Bild: Bild9.jpg - Röd pil med vit botten Bakgrundsljud: --- Animation: Pil rör sig ned till information för Macintosh om inte användaren klickar så visas nästa fönster efter 10 sekunder

14 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 14 Kontakt del 2 externt webbfönster visas Bild: --- Bakgrundsljud: --- Animation: avslutalänk kommer fram om inte användaren klickar så avslutas inte visning

15 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 15 Kylning del 1 visas Bild: Bild11.jpg torka av lödspets, Bild12.jpg vänta i 5 sekunder Bakgrundsljud: torkaav.swa - om att torka av, vänta5.swa - om att vänta i 5 sekunder Animation: avslutalänk kommer fram, räknelänk visar nedräkning i 5 sekunder innan Bil12.jpg visas, om inte användaren klickar så avslutas visning efter 60 sekunder

16 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 16 Information om Värme visas Bild: Bild13.jpg - lödstation liten bild, Bild14.jpg - kretskort liten bild Bakgrundsljud: laser.wav, medsmårörelser.swa Animation: Rubrik tonas fram i en stigande upplösning, pil kommer fram och rör sig med små rörelser till och från lödspetsen,avslutalänk kommer fram om inte användaren klickar så avslutas visning efter 60 sekunder

17 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 17 Lödning del 1 visas Bild: Bild14.jpg lödspets, Bild15.jpg lodmängd Bakgrundsljud: litendellod.swa - om lodmängd, störrelod.swa - om större lodmängd, övning.swa - om övning mellan 1 och 2 Animation: nästa sidolänk kommer fram om inte användaren klickar så öppnas nästa sida efter 10 sekunder

18 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 18 Lödning del 2 visas Bild: Bild16.jpg lödspets Bakgrundsljud: tillförlod.swa - om tillförsel av lod, smältlod.swa - om att smälta lod Animation: lod kommer ner till till lödpunkten och smälter till rätt mängd och åker sedan därifrån, lödspetsen åker sedan därifrån, avsluta visning kommer fram om inte användaren klickar så avslutas visning efter 60 sekunder

19 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 19 Test del 1 visas Bild: Test del 1 (kalkylations ikon) Bakgrundsljud: applåd.wav Animation: användaren drar text till rätt position, när alla är på plats kommer appåd fram med resultat, nästa sida länk kommer fram

20 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 20 Test del 2 visas Bild: Test del 2 (kalkylations ikon)med 6 mindre bilder av mjuklödning Bakgrundsljud: applåd.wav Animation: användaren klickar på bilderna i rätt ordningsföljd

21 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 21 Test del 3 visas Bild: Test del 3 (kalkylations ikon) Bakgrundsljud: applåd.wav Animation: när alla är på plats kommer applåd fram med resultat, avslutalänk kommer fram om inte användaren klickar så avslutas visning efter 60 sekunder

22 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 22 Film visas Bild: Film (kalkylations ikon) Bakgrundsljud: --- Animation: pil kommer fram som hänvisar Macintoshanvändare till extern länk, om användaren klickar på Macintosh länk så avslutas visning efter 10 sekunder, avslutalänk kommer fram om inte användaren klickar så avslutas inte visning

23 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 23 Film visas Bild: Film (kalkylations ikon) Bakgrundsljud: --- Animation: pil kommer fram som hänvisar Macintoshanvändare till extern länk, avslutalänk kommer fram om inte användaren klickar så avslutas inte visning

24 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 24 Film visas Bild: Film Flashfilm mjk.swf Bakgrundsljud: --- Animation: visning av film sker till dess användaren klickar på avsluta visning, avslutalänk kommer fram om inte användaren klickar så avslutas inte visning

25 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 25 Vill du avsluta visas Bild: Avsluta (kalkylations ikon) Bakgrundsljud: --- Animation: om användaren väljer Nej så suddas Avsluta bort, om användaren väljer JA kommer nästa sida fram

26 © T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 26 Avsluta applikation visas Bild: Bild18 Avsluta.jpg Bakgrundsljud: avsluta.mp3 Animation: avsluta musik spelar i 5sekunder och sedan raderas allting och programmet avslutas, när Macromedia Loggan kommer fram får användaren vänta ca: 5 sekunder innan allting är klart


Ladda ner ppt "© T. Sandkvist 2004, SE-904 40 Röbäck 1 Startbild av Mjuklödning 0.17 Presentation av applikationen med systemkrav Bakgrundsljud: slut1.mp3 spelar en självkomponerad."

Liknande presentationer


Google-annonser