Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hos kvinnor med nedre, okomplicerad UVI i behov av antibiotikabehandling är nitrofurantoin och pivmecillinam likvärdiga förstahandspreparat enligt Stramas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hos kvinnor med nedre, okomplicerad UVI i behov av antibiotikabehandling är nitrofurantoin och pivmecillinam likvärdiga förstahandspreparat enligt Stramas."— Presentationens avskrift:

1 Hos kvinnor med nedre, okomplicerad UVI i behov av antibiotikabehandling är nitrofurantoin och pivmecillinam likvärdiga förstahandspreparat enligt Stramas och Läkemedelsverkets workshop år 2006.

2

3 UVI hos män behandlas med kinoloner eller trimetoprim, eftersom prostata ofta är infekterad samtidigt.

4 Observera att skalan på y-axeln ej är samma som i diagrammet över förbrukningen hos kvinnor samt att data i detta diagram gäller män i alla åldrar.

5 Kommentarer till urinvägsantibiotika, kvinnor och män Hos kvinnor med nedre, okomplicerad UVI i behov av antibiotikabehandling är nitrofurantoin och pivmecillinam likvärdiga förstahandspreparat enligt Stramas och Läkemedelsverkets workshop år 2006. Den ökande användningen av pivmecillinam och nitrofurantoin hos kvinnor tyder på att behandlingsrekommendationerna följs med avseende på preparatval. Under hösten 2006 var det stora leveransproblem för nitrofurantoin, vilket skulle kunna förklara att förändringen mellan 2005 och 2006 är så liten. I försäljningsdata saknas uppgift om förskrivningsorsak och inga slutsatser kan dras angående hur stor andel av alla UVI-er eller misstänkta UVI-er som behandlas. Asymtomatisk bakteriuri (ABU) förväxlas troligtvis ofta med UVI, vilket leder till felaktig antibiotikabehandling. Enligt behandlingsriktlinjer ska ABU bara behandlas med antibiotika om patienten är gravid. Läs mer om Stramas och Läkemedelsverkets riktlinjer vid cystit hos kvinnor under fliken Vårdprogram här på Strama.se.


Ladda ner ppt "Hos kvinnor med nedre, okomplicerad UVI i behov av antibiotikabehandling är nitrofurantoin och pivmecillinam likvärdiga förstahandspreparat enligt Stramas."

Liknande presentationer


Google-annonser