Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikastatistik och länkar till behandlingsrekommendationer Källor: -Spear -Apotekens Service -Vårdgivarstödet -SMI -Strama VGR -”Regnbågshäftet -Antibiotika-app.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikastatistik och länkar till behandlingsrekommendationer Källor: -Spear -Apotekens Service -Vårdgivarstödet -SMI -Strama VGR -”Regnbågshäftet -Antibiotika-app."— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikastatistik och länkar till behandlingsrekommendationer Källor: -Spear -Apotekens Service -Vårdgivarstödet -SMI -Strama VGR -”Regnbågshäftet -Antibiotika-app ”Strama VGR”

2 Spear www.spear.nu Simulering, Prognostisering, Evaluering, Analys, Ranking

3 Spear Välj Enhetsjämförelse

4 Spear

5 Välj Perspektiv - Läkemedel

6 Spear Välj Nyckeltal

7 Spear Nyckeltal inom området antibiotika -Andel PcV av luftvägsantibiotika till barn -Andel PcV av luftvägsantibiotika till vuxna -Andel cefalosporiner av betalaktamantibiotika -Andel kvinnor 18-79 år behandlade med kinoloner vid nedre UVI, ÖJ, listade -Andel som antibiotikabehandlats, ÖJ, listade -Kinoloner, kvinnor 18+ -PcV vid behandling av barn med luftvägsantibiotika, ÖJ, listade -Totalförskrivning av antibiotika/100 listade

8 Spear Info – ger info om valt nyckeltal

9 Spear Förvaltning/Vårdföretag – välj det som önskas

10 Spear Möjliga val vid val av enhet/enheter -Förvaltning/Vårdföretag -Nämnd -Kommun/stadsdel -Vårdenhet Valen har betydelse för vilken/vilka enheter man tittar på samt mot vilka enheter man jämför sig med.

11 Spear Val av tidsperiod -År -Månad Vid val av tidsperiod får man inte månadssiffror utan kvartalssiffror. De kvartalssiffror som visas bygger på kvartalet innan. Undantag: ÖJ (Öppna Jämförelser) Här visas staplar årsvis. Stapel för 2012 innehåller siffror för 2011 o.s.v.

12 Spear

13 Statistik från ASAB www.apotekensservice.se/kundservice/blanketter Här kan man hämta blanketten: Begäran förskrivarprofil för enskild förskrivare

14 Statistik från ASAB Individuell förskrivningsstatistik - antibiotika

15 Statistik från ASAB Individuell förskrivningsstatistik – antibiotika forts.

16 Statistik från ASAB Individuell förskrivningsstatistik – preparat 7-ställig ATC-kod

17 Vårdgivarstödet www.vgregion.se/vardgivarstod Välj Läkemedel i regionen

18 Vårdgivarstödet Välj statistik – basfakta och/eller nyckeltal

19 Vårdgivarstödet Basfakta – Antibiotikarecept per 1000 invånare

20 Vårdgivarstödet Nyckeltal – Andel kinoloner av UVI-antibiotika till kvinnor 18 år och äldre

21 SMI WWW.smi.seWWW.smi.se Välj ämnesområde Antibiotika

22 SMI Välj Antibiotikaförbrukning

23 SMI Välj t ex Sverige

24 SMI Välj t ex Öppenvård

25 SMI Öppenvård – färdiga diagram och tabeller

26 SMI

27

28 Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård ”Regnbågshäftet”

29 Antibiotika-app ”Strama VGR” Iphone: hämtas från AppStore Android: hämtas från Google

30 SPEAR Andel PcV av luftvägsantibiotika till barn (uttrycks som %) Luftvägsantibiotika (barn ) J01CE02 Fenoximetylpenicillin J01CA04Amoxicillin J01CR02Amoxicillin och enzymhämmare J01DB01Cefalexin J01DB05Cefadroxil J01DC02Cefuroxim (J01DC08Lorakarbef) J01DD14Ceftibuten J01FA01Erytromycin J01FA06Roxitromycin J01FA09Klaritromycin J01FA10Azitromycin Antal varurader fenoximetylpenicillin som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till barn 0-6 år Antal varurader luftvägsantibiotika som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till barn 0-6 år

31 SPEAR Andel PcV av luftvägsantibiotika till vuxna (uttrycks som %) Luftvägsantibiotika (vuxna) J01AA02Doxycyklin J01CE02 Fenoximetylpenicillin J01CA04Amoxicillin J01CR02Amoxicillin och enzymhämmare J01DB01Cefalexin J01DB05Cefadroxil J01DC02Cefuroxim (J01DC08Lorakarbef) J01DD14Ceftibuten J01FA01Erytromycin J01FA06Roxitromycin J01FA09Klaritromycin J01FA10Azitromycin Antal varurader fenoximetylpenicillin som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till vuxna 18 år och äldre Antal varurader luftvägsantibiotika som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till vuxna 18 år och äldre

32 SPEAR Kinoloner 18+ (uttrycks som %) UVI-antibiotika J01MA02Ciprofloxacin J01MA06Norfloxacin J01CA08Pivmecillinam J01EA01Trimetoprim J01XE01Nitrofurantoin Antal varurader kinoloner som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till kvinnor 18 år och äldre Antal varurader UVI-antibiotika som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till vuxna 18 år och äldre


Ladda ner ppt "Antibiotikastatistik och länkar till behandlingsrekommendationer Källor: -Spear -Apotekens Service -Vårdgivarstödet -SMI -Strama VGR -”Regnbågshäftet -Antibiotika-app."

Liknande presentationer


Google-annonser