Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Urinvägsinfektioner AT-dag 101006 Strama Skåne Mattias Waldeck AT-dag 101006 Strama Skåne Mattias Waldeck.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Urinvägsinfektioner AT-dag 101006 Strama Skåne Mattias Waldeck AT-dag 101006 Strama Skåne Mattias Waldeck."— Presentationens avskrift:

1 Urinvägsinfektioner AT-dag 101006 Strama Skåne Mattias Waldeck AT-dag 101006 Strama Skåne Mattias Waldeck

2 Urinvägsinfektioner  Diagnostik  ABU  Nedre UVI hos kvinnor  Övre UVI hos kvinnor  UVI hos gravida  UVI hos män  KAD och UVI  UVI hos äldre  Antibiotikaförbrukning och resistens Terapiriktlinjer www.skane.se/lakemedelsradet Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna www.infektion.netwww.infektion.net Läkemedelsverket, Behandlingsrekomendationer nedre UVI hos kvinnor, 2007  Diagnostik  ABU  Nedre UVI hos kvinnor  Övre UVI hos kvinnor  UVI hos gravida  UVI hos män  KAD och UVI  UVI hos äldre  Antibiotikaförbrukning och resistens Terapiriktlinjer www.skane.se/lakemedelsradet Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna www.infektion.netwww.infektion.net Läkemedelsverket, Behandlingsrekomendationer nedre UVI hos kvinnor, 2007

3 Vilken typ av UVI?  Okomplicerad: UVI hos person med normala urinvägar  Sporadisk: högst 1 UVI senaste 6 mån och högst 2 det senaste året  Nedre (cystit): akut dysuri utan feber  Samhällsförvärvad  Kvinna eller man  Okomplicerad: UVI hos person med normala urinvägar  Sporadisk: högst 1 UVI senaste 6 mån och högst 2 det senaste året  Nedre (cystit): akut dysuri utan feber  Samhällsförvärvad  Kvinna eller man  Komplicerad: avvikelser som ger försämrat urinavflöde  Recidiverande: minst 2 ab-beh UVI senaste 6 mån eller minst 3 senaste året  Övre (pyelonerfrit): inf i njurparenkymet, feber, allm symtom, flanksmärta  Nosokomial: debut >48 tim efter inläggning eller uppstår i vårdsituation  Komplicerad: avvikelser som ger försämrat urinavflöde  Recidiverande: minst 2 ab-beh UVI senaste 6 mån eller minst 3 senaste året  Övre (pyelonerfrit): inf i njurparenkymet, feber, allm symtom, flanksmärta  Nosokomial: debut >48 tim efter inläggning eller uppstår i vårdsituation

4 Signifikant bakteriuri  Kvinnor: primärpatogen >=10 3 CFU/ml sekundärpatogen >= 10 4 CFU/ml  Män: primär-/sekundärpatogen >=10 3 CFU/ml  Kvinnor: primärpatogen >=10 3 CFU/ml sekundärpatogen >= 10 4 CFU/ml  Män: primär-/sekundärpatogen >=10 3 CFU/ml

5 Urinvägspatogener  Primärpatogena arter: Bakterier som kan orsaka UVI hos personer med normala urinvägar, E coli, Stafylokockus saprofyticus  Sekundärpatogena arter: Bakterier som sällan orsakar förstagångs-UVI hos personer med normala urinvägar t ex Proteus, Klebsiella, Pseudomonas  Tveksamt patogena arter: Bakterier som ingår i den uretranära floran och sällan ger UVI  Primärpatogena arter: Bakterier som kan orsaka UVI hos personer med normala urinvägar, E coli, Stafylokockus saprofyticus  Sekundärpatogena arter: Bakterier som sällan orsakar förstagångs-UVI hos personer med normala urinvägar t ex Proteus, Klebsiella, Pseudomonas  Tveksamt patogena arter: Bakterier som ingår i den uretranära floran och sällan ger UVI

6 Etiologi UVI urinodlingsfynd i svensk primärvård vid symtomgivande UVI Kvinnor (n=2893)Män (n=250) E. Coli77%55% Klebsiella/enterobakter 5% 8% S. saprofyticus 4% 0% Enterokocker 3% 11% Streptokocker gr B 2% 3% Proteus 2% 4% Pseudomonas <0,1% 1% Övriga 6% 16% Ref: Henning et al. Läkartidningen 1997;94:2387-90 Kvinnor (n=2893)Män (n=250) E. Coli77%55% Klebsiella/enterobakter 5% 8% S. saprofyticus 4% 0% Enterokocker 3% 11% Streptokocker gr B 2% 3% Proteus 2% 4% Pseudomonas <0,1% 1% Övriga 6% 16% Ref: Henning et al. Läkartidningen 1997;94:2387-90

7 Asymtomatisk bakteriuri, ABU  Kvinnor: >=10 5 CFU/ml av samma bakteriestam i 2 odlingar i frånvaro av urinvägssymtom  Män: >=10 5 CFU/ml i frånvaro av urinvägssymtom  Kvinnor: >=10 5 CFU/ml av samma bakteriestam i 2 odlingar i frånvaro av urinvägssymtom  Män: >=10 5 CFU/ml i frånvaro av urinvägssymtom

8 Behandla inte ABU  Ofta lågvirulenta  Skydd mot mer patogena / invasiva stammar  Ger ej försämrad njurfunktion  Ger ej ökad sjuklighet eller dödlighet  Risk för selektion av resistenta stammar  Ofta lågvirulenta  Skydd mot mer patogena / invasiva stammar  Ger ej försämrad njurfunktion  Ger ej ökad sjuklighet eller dödlighet  Risk för selektion av resistenta stammar

9 Screena för och behandla ABU endast vid:  Under tidig graviditet  Efter behandling av ABU under graviditet  Före TURP eller annat urologiskt ingrepp med risk för slemhinneblödning  Vid ureas-positiva bakterier:  Proteus  Morganella  Providencia  Klebsiella (ibland)  Pseudomonas (ibland)  Under tidig graviditet  Efter behandling av ABU under graviditet  Före TURP eller annat urologiskt ingrepp med risk för slemhinneblödning  Vid ureas-positiva bakterier:  Proteus  Morganella  Providencia  Klebsiella (ibland)  Pseudomonas (ibland)

10 Akut cystit / nedre UVI  Symtom från urinvägarna  Akut insättande sveda vid miktion, dysuri  Urinträngningar  Ökad miktionsfrekvens  Symtom från urinvägarna  Akut insättande sveda vid miktion, dysuri  Urinträngningar  Ökad miktionsfrekvens

11 Akut cystit / nedre UVI hos kvinnor  Vanligt  Hög självläkningsfrekvens, 30-50%  Feber < 38 o  Diagnostiska test:  Nitrittest  Granulocyttest  Urinodling (tas i regel inte vid sporadisk okompl.)  Diff diagnoser:  Uretrit orsakad av STI - Klamydia!  Vulvo-vaginit orsakad av candida  Atrofisk slemhinna (östrogenbrist)  Överdriven u-livs hygien  Vanligt  Hög självläkningsfrekvens, 30-50%  Feber < 38 o  Diagnostiska test:  Nitrittest  Granulocyttest  Urinodling (tas i regel inte vid sporadisk okompl.)  Diff diagnoser:  Uretrit orsakad av STI - Klamydia!  Vulvo-vaginit orsakad av candida  Atrofisk slemhinna (östrogenbrist)  Överdriven u-livs hygien

12 Akut cystit / nedre UVI hos kvinnor  Behandling:  pivmecillinam (Selexid) 200 mg x 3 i 5 dgr alt 400 mg x 2 i 3 dgr  nitrofurantoin (Furadantin) 50 mg x 3 i 5 dgr I andra hand:  trimetoprim 300mg x 1 eller 160 mg x 2 i 3dgr (Ta urinodl!)  cefadroxil 500 mg x 2 i 5 dgr  Uppföljning: behövs ej!  Behandling:  pivmecillinam (Selexid) 200 mg x 3 i 5 dgr alt 400 mg x 2 i 3 dgr  nitrofurantoin (Furadantin) 50 mg x 3 i 5 dgr I andra hand:  trimetoprim 300mg x 1 eller 160 mg x 2 i 3dgr (Ta urinodl!)  cefadroxil 500 mg x 2 i 5 dgr  Uppföljning: behövs ej!

13 Recidiverande cystit kvinnor  Vanligt, 30% inom 6 mån efter akut cystit  Riskfaktorer:  Pessar, spermiedödande medel  Ny sexualpartner  Sjunkande östrogennivåer  Ab-beh senaste mån, störningar i vaginalflora  Diagnostik: Urinodling med resistensbestämning!  Vanligt, 30% inom 6 mån efter akut cystit  Riskfaktorer:  Pessar, spermiedödande medel  Ny sexualpartner  Sjunkande östrogennivåer  Ab-beh senaste mån, störningar i vaginalflora  Diagnostik: Urinodling med resistensbestämning!

14 Recidiverande cystit kvinnor  Behandling:  Som vid sporadisk akut cystit  Växelbruk! Ej trimetoprim om det använts senaste 6 mån  Utredning:  Radiologisk utredning sällan indicerat förutom vid upprepade recidiv av stenbildare  Gyn-us, slemhinneatrofi?, prolaps?  Behandling:  Som vid sporadisk akut cystit  Växelbruk! Ej trimetoprim om det använts senaste 6 mån  Utredning:  Radiologisk utredning sällan indicerat förutom vid upprepade recidiv av stenbildare  Gyn-us, slemhinneatrofi?, prolaps?

15 Recidiverande cystit kvinnor  Profylax:  Identifiering och åtgärd av riskfaktorer  Regelbunden och fullständig blåstömning  Östrogensubstitution till äldre  Miktion efter coitus  Hiprex, saknar vetenskapligt stöd för att kunna rekommenderas  Tranbärsjuice, ej tillräckligt väldokumenterat, stora mängder behövs  Profylax:  Identifiering och åtgärd av riskfaktorer  Regelbunden och fullständig blåstömning  Östrogensubstitution till äldre  Miktion efter coitus  Hiprex, saknar vetenskapligt stöd för att kunna rekommenderas  Tranbärsjuice, ej tillräckligt väldokumenterat, stora mängder behövs

16 Reinfektionsprofylax med antibiotika i utvalda fall  Ges under 4-6 månader  trimetoprim 100mg x 1  nitrofurantoin 50 mg x 1  I andra hand: cefadroxil 250 mg x 1 1 tabl regelbundet till natten efter blåstömning alt 1 tabl i anslutning till samlag (effekt 1 dygn) Följ upp och utvärdera!  Ges under 4-6 månader  trimetoprim 100mg x 1  nitrofurantoin 50 mg x 1  I andra hand: cefadroxil 250 mg x 1 1 tabl regelbundet till natten efter blåstömning alt 1 tabl i anslutning till samlag (effekt 1 dygn) Följ upp och utvärdera!

17 Fynd vid övre och nedre UVI ÖvreNedre  Feber++nej  Flanksmärta++nej  Dysuri+/-++  Pollakisuri +/-++  Urgency+/-++  Uretral flytning ----  CRP ++-- ÖvreNedre  Feber++nej  Flanksmärta++nej  Dysuri+/-++  Pollakisuri +/-++  Urgency+/-++  Uretral flytning ----  CRP ++--

18 Akut pyelonefrit / Febril UVI / övre UVI hos kvinnor  Feber, frossa, flanksmärta, palpationsömhet över njurloger  Allmän sjukdomskänsla, illamående, kräkningar  Ca 1/3 saknar symtom från nedre urinvägarna  Symtom från övre urinvägarna kan saknas, särskilt hos äldre  Sjukhusvård vid kräkningar, allmänpåverkan, hög ålder och graviditet  Feber, frossa, flanksmärta, palpationsömhet över njurloger  Allmän sjukdomskänsla, illamående, kräkningar  Ca 1/3 saknar symtom från nedre urinvägarna  Symtom från övre urinvägarna kan saknas, särskilt hos äldre  Sjukhusvård vid kräkningar, allmänpåverkan, hög ålder och graviditet

19 Akut pyelonefrit hos kvinnor  Diagnostik:  Nitrittest  Granulocyttest  Urinodling + resistensbestämning  Blododling vid sjukhusvård  Kreatinin  CRP, vita  Diagnostik:  Nitrittest  Granulocyttest  Urinodling + resistensbestämning  Blododling vid sjukhusvård  Kreatinin  CRP, vita

20 Akut pyelonefrit hos kvinnor Behandling  Samhällsförvärvad okomplicerad sporadisk  Parenteralt:garamycin 4,5 mg/kg x 1 eller cefotaxim (Claforan) 1 g x 3  Peroral:ciprofloxacin 500 mg x 2 efter res-best. trim-sulfa 160 mg/ 800 mg x 2 (halverad dos till äldre) andrahandsval ceftibuten (Cedax) 400 mg x 1 Behandlingstid 10-14 dagar 7-10 dagar vid mild -måttligt svår inf hos yngre kvinnor om ciprofloxacin används  Samhällsförvärvad okomplicerad sporadisk  Parenteralt:garamycin 4,5 mg/kg x 1 eller cefotaxim (Claforan) 1 g x 3  Peroral:ciprofloxacin 500 mg x 2 efter res-best. trim-sulfa 160 mg/ 800 mg x 2 (halverad dos till äldre) andrahandsval ceftibuten (Cedax) 400 mg x 1 Behandlingstid 10-14 dagar 7-10 dagar vid mild -måttligt svår inf hos yngre kvinnor om ciprofloxacin används

21 Akut pyelonefrit hos kvinnor Behandling  Vårdrelaterad, komplicerad eller recidiverande infektion  Piperacillin + tazobactam (Tazocin)  Cefotaxim (Claforan)  Ceftazidim (Fortum)  Ampicillin + aminoglykosid  Vid pc-allergi typ-1  ciprofoxacin  aminoglykosid  aztreonam (Azactam)  Vårdrelaterad, komplicerad eller recidiverande infektion  Piperacillin + tazobactam (Tazocin)  Cefotaxim (Claforan)  Ceftazidim (Fortum)  Ampicillin + aminoglykosid  Vid pc-allergi typ-1  ciprofoxacin  aminoglykosid  aztreonam (Azactam)

22 Akut pyelonefrit hos kvinnor Uppföljning och utredning  Kontrollodling av urinen 2-4 v efter avslutad ab-behandling  Vid enstaka okomplicerad pyelonefrit - ingen utredning.  Vid recidiv inom 1 år - urografi/ultraljud  Vid infektion med stenbildande bakterier som återfinns vid kontrollodling - urografi/ultraljud + cystoskopi  Kontrollodling av urinen 2-4 v efter avslutad ab-behandling  Vid enstaka okomplicerad pyelonefrit - ingen utredning.  Vid recidiv inom 1 år - urografi/ultraljud  Vid infektion med stenbildande bakterier som återfinns vid kontrollodling - urografi/ultraljud + cystoskopi

23 UVI hos gravida  Relaxation av muskeltonus i urinvägarna  Ökad blåskapacitet  Förlångsammad urinpassage  Mekanisk kompression av uretär  Ökad risk för pyelonefrit  20-40% av gravida med obehandlad ABU riskerar insjukna i akut pyelonefrit  Relaxation av muskeltonus i urinvägarna  Ökad blåskapacitet  Förlångsammad urinpassage  Mekanisk kompression av uretär  Ökad risk för pyelonefrit  20-40% av gravida med obehandlad ABU riskerar insjukna i akut pyelonefrit

24 UVI hos gravida Behandling  Antibiotikabehandla alltid ABU under graviditet  Screening för bakteriuri ca v 16  Behandling som vid akut cystit  Undantag: ej trimetoprim i första trimestern  Kontrollodling 1-2 v efter avslutad behandling  Om >=2 ABU/cystit episoder rekommenderas profylax resten av graviditeten  nitrofurantoin 50 mg till natten eller cefadroxil 250-500 mg till natten  Antibiotikabehandla alltid ABU under graviditet  Screening för bakteriuri ca v 16  Behandling som vid akut cystit  Undantag: ej trimetoprim i första trimestern  Kontrollodling 1-2 v efter avslutad behandling  Om >=2 ABU/cystit episoder rekommenderas profylax resten av graviditeten  nitrofurantoin 50 mg till natten eller cefadroxil 250-500 mg till natten

25 UVI hos gravida Febril UVI / akut pyelonefrit  Risk för komplikationer - behandling inleds på sjukhus  Ökad distributionsvolym och snabbare elimination via njurarna av betalaktam-ab  Behandling  cefotaxim (Claforan) 1 g x 3-4  vid typ 1 pc-allergi aztreonam (Azactam)1 g x 3-4  ceftibuten (Cedax) 400 mg x 1  Behandlingstid 10-14 dagar  Därefter reinfektionsprofylax t o m 1 vecka efter partus.  Risk för komplikationer - behandling inleds på sjukhus  Ökad distributionsvolym och snabbare elimination via njurarna av betalaktam-ab  Behandling  cefotaxim (Claforan) 1 g x 3-4  vid typ 1 pc-allergi aztreonam (Azactam)1 g x 3-4  ceftibuten (Cedax) 400 mg x 1  Behandlingstid 10-14 dagar  Därefter reinfektionsprofylax t o m 1 vecka efter partus.

26 UVI hos män  I princip alltid att betrakta som komplicerad  Prostatan ofta samtidigt infekterad  Kronisk bakteriell prostatit kan ge recidiverande UVI  PSA ofta övergående förhöjt vid febril UVI  Begränsat antal perorala preparat som penetrerar in i prostata  I princip alltid att betrakta som komplicerad  Prostatan ofta samtidigt infekterad  Kronisk bakteriell prostatit kan ge recidiverande UVI  PSA ofta övergående förhöjt vid febril UVI  Begränsat antal perorala preparat som penetrerar in i prostata

27 UVI hos män  Behandling:  Nedre UVI: ciprofloxacin 500 mg x 2 i 14 dagar trimetoprim 160 mg x 2 i 14 dagar  Övre UVI: parenteral beh som hos kvinnor peroral uppföljning med ciprofloxacin alt trim-sulfa  ABU: ingen behandling förutom vid stenbildande bakterier  Uppföljning:  Kontrollodling 2-4 v efter avlutad beh  Behandling:  Nedre UVI: ciprofloxacin 500 mg x 2 i 14 dagar trimetoprim 160 mg x 2 i 14 dagar  Övre UVI: parenteral beh som hos kvinnor peroral uppföljning med ciprofloxacin alt trim-sulfa  ABU: ingen behandling förutom vid stenbildande bakterier  Uppföljning:  Kontrollodling 2-4 v efter avlutad beh

28 UVI hos män  Utredning: om recidiverande distal UVI eller anamnes på försämrat urinavflöde - flödesmätning, resurinbestämning, cystoskopi Vid komplikationsfritt förlopp av enstaka febril UVI är utredning med urografi/ultraljud ej nödvändig Glöm inte prostatapalpation!  Utredning: om recidiverande distal UVI eller anamnes på försämrat urinavflöde - flödesmätning, resurinbestämning, cystoskopi Vid komplikationsfritt förlopp av enstaka febril UVI är utredning med urografi/ultraljud ej nödvändig Glöm inte prostatapalpation!

29 KAD och UVI  Efter ca 10-14 dagars KAD-bärarskap har nästan alla bakteriuri!  Ibland flera olika bakterier i urinodlingen  Sveda, trängningar, urinläckage kan bero på mekanisk irritation  Febril UVI vid KAD ofta utan fokala symtom MEN feber vid KAD har ofta annan orsak än UVI  Urinodling helst genom aspiration via punktion av KAD- slangen  Blododla vid febril UVI!  Efter ca 10-14 dagars KAD-bärarskap har nästan alla bakteriuri!  Ibland flera olika bakterier i urinodlingen  Sveda, trängningar, urinläckage kan bero på mekanisk irritation  Febril UVI vid KAD ofta utan fokala symtom MEN feber vid KAD har ofta annan orsak än UVI  Urinodling helst genom aspiration via punktion av KAD- slangen  Blododla vid febril UVI!

30 KAD och UVI  Överväg alltid att avveckla KAD  RIK eller suprapubiskateter istället?  Byt KAD under ab-beh vid infektion med ureas-positiva bakterier  Om upprepade febril UVI vid KAD-byte kan profylax ges som engångsdos i samband med byte (2 timmar före)  Överväg alltid att avveckla KAD  RIK eller suprapubiskateter istället?  Byt KAD under ab-beh vid infektion med ureas-positiva bakterier  Om upprepade febril UVI vid KAD-byte kan profylax ges som engångsdos i samband med byte (2 timmar före)

31 UVI hos äldre  ABU vanligt hos äldre på institution  Kvinnor 25-50%  Män 15-30%  Vanligt att akut cystit misstänks, orsakar ca 60% av alla antibiotikaordinationer på särskilt boende  Behandling av ABU minskar ej frekvens symtomgivande UVI  Obehandlad ABU leder inte till ökad sjuklighet eller dödlighet  ABU vanligt hos äldre på institution  Kvinnor 25-50%  Män 15-30%  Vanligt att akut cystit misstänks, orsakar ca 60% av alla antibiotikaordinationer på särskilt boende  Behandling av ABU minskar ej frekvens symtomgivande UVI  Obehandlad ABU leder inte till ökad sjuklighet eller dödlighet

32 Misstänk nedre UVI vid:  Akut insättande miktionsbesvär  Nytillkommen eller förvärrad urininkontinens  Akut insättande miktionsbesvär  Nytillkommen eller förvärrad urininkontinens

33 UVI hos äldre  Ospecifika symtom som nedsatt aptit, nytillkommen svaghet, oro, konfusion hos person med positiv urinodling utan feber och utan fokala symtom från urinvägarna är inte tecken på UVI  Vid feber utan fokala urinvägssymtom är pos prediktiva värdet av pos urinodling bara 12%, dvs nästan 9/10 har feber av annan orsak än UVI.  Ospecifika symtom som nedsatt aptit, nytillkommen svaghet, oro, konfusion hos person med positiv urinodling utan feber och utan fokala symtom från urinvägarna är inte tecken på UVI  Vid feber utan fokala urinvägssymtom är pos prediktiva värdet av pos urinodling bara 12%, dvs nästan 9/10 har feber av annan orsak än UVI.

34 UVI hos äldre  Illaluktande urin är inte indikation för ab-behandling  ”Ful urinsticka” är inte indikation för ab-behandling  Undvik ”pnuvi”-begreppet. Pat med pneumoni och positiv nitur-test utan urinvägssymtom behöver inte med automatik ha Claforan!  Illaluktande urin är inte indikation för ab-behandling  ”Ful urinsticka” är inte indikation för ab-behandling  Undvik ”pnuvi”-begreppet. Pat med pneumoni och positiv nitur-test utan urinvägssymtom behöver inte med automatik ha Claforan!

35

36

37 Källa: Swedres 2009

38

39

40 Kom ihåg!  Behandla inte ABU (undantag gravida och inför prostatakirurgi)  KAD bärare har alltid bakterier i urinen  Behandla inte nedre UVI hos kvinnor med kinoloner  Odla alltid vid:  Recidiverande, komplicerad eller vårdrelaterad UVI  Vid UVI efter utlandsresa (ESBL?)  Febril UVI  UVI hos gravida  Vid terapisvikt  Behandla inte ABU (undantag gravida och inför prostatakirurgi)  KAD bärare har alltid bakterier i urinen  Behandla inte nedre UVI hos kvinnor med kinoloner  Odla alltid vid:  Recidiverande, komplicerad eller vårdrelaterad UVI  Vid UVI efter utlandsresa (ESBL?)  Febril UVI  UVI hos gravida  Vid terapisvikt

41 Slut!


Ladda ner ppt "Urinvägsinfektioner AT-dag 101006 Strama Skåne Mattias Waldeck AT-dag 101006 Strama Skåne Mattias Waldeck."

Liknande presentationer


Google-annonser