Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kronoberg.  Kan man välja kejsarsnitt? Nej  Varför? Kejsarsnitt innebär ökade risker för komplikationer för både mor och barn på kort och lång sikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kronoberg.  Kan man välja kejsarsnitt? Nej  Varför? Kejsarsnitt innebär ökade risker för komplikationer för både mor och barn på kort och lång sikt."— Presentationens avskrift:

1 Kronoberg

2  Kan man välja kejsarsnitt? Nej  Varför? Kejsarsnitt innebär ökade risker för komplikationer för både mor och barn på kort och lång sikt.

3  Patientrelaterade förutsättningar:  Kvinnan skall ha redovisat skälet för sitt önskemål om kejsarsnitt, och det bedöms vara tillräckligt tungt vägande  Kvinnan står fast vid sin önskan, fått information om konsekvenserna för de olika förlossningssätt OCH blivit erbjuden/fått stödsamtal/annan insats  Efter ovanstående kan det finnas skäl att tillmötesgå kejsarsnittsönskemålet

4  Vårdprocessrelaterade förutsättningar:  Strukturerad anamnes  I enstaka fall kan kvinnan ha så tungt vägande skäl att vaginal förlossning inte övervägs, t ex psykisk sjuklighet som bedömts utgöra hinder för vaginal förlossning.  En sannolikhets- och riskbedömning

5  Vårdgivarrelaterad förutsättning  1 Starka skäl;Äldre kvinnor >40 år resp >38 år  2 Mindre starkt skäl; oro, rädsla för att tappa kontrollen… mål- vag.förl  3 Ej tillräckligt vägande skäl; planeringsmässiga eller inga skäl

6  Mödravården – samtal med kvinnor som önskar kejsarsnitt av icke medicinsk orsak. Många har samtal med MVC-läk, extra besök hos pat:s egen bm, Aurora-bm, utöver de ”vanliga” kontrollerna.  Förlossningen, dessa kvinnor behöver ofta mer personal”tid” under förl, bb-tiden, men även extrabesök på förl under graviditeten.

7  Ansvarig MÖL Eunice Langmo har redan utarbetat ett PM utifrån; rapport 2011:09 från samarbetsprojektet Nationella medicinska indikationer ( SKL, Socialstyrelsen, SBU och Svenska Läkarsällskapet).  Även innan rapporten publicerades, har vi försök med tillgängliga resurser, att erbjuda våra kvinnor en liknande vård.

8  Nu är målet att denna patientgrupp skall få en mer enhetlig behandling/bedömning, oavsett, var och till vem i Sverige de vänder sig.  Nu kan kvinnan/paret få en enhetlig skriftlig information om fördelar och nackdelar med de olika förlossningssätt.

9  Resurser så vi kan erbjuda våra kvinnor den rekommenderade behandling året runt, Aurora verksamhet året runt och tillgång till psykiater och psykolog med special intresse för gravida och nyförlösta kvinnor med psykisk sjukdom  Resurser menar jag tillräckligt med personal på de olika instanserna; Specialintresserad psykiatriker, Aurora-bm, bm på förlossningen, obstetriker och bm på MVC.

10  Målet är välmående kvinnor och barn.  Tanken är att stabilisera kejsarsnitts frekvensen, pga kostnad men främst pga ökad risk för komplikation för mor och barn  Framför allt att minska oro och sjuklighet hos våra gravida och nyförlösta kvinnor.

11  Ja!


Ladda ner ppt "Kronoberg.  Kan man välja kejsarsnitt? Nej  Varför? Kejsarsnitt innebär ökade risker för komplikationer för både mor och barn på kort och lång sikt."

Liknande presentationer


Google-annonser