Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Postoperativa komplikationer efter dagkirurgi. Djup ventrombos

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Postoperativa komplikationer efter dagkirurgi. Djup ventrombos"— Presentationens avskrift:

1 Postoperativa komplikationer efter dagkirurgi. Djup ventrombos
Dagkirurgi i Sverige 2012 Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

2 Postoperativa komplikationer djup ventrombos
Vad är djup ventrombos? (DVT) Varför bildas DVT DVT- Vilka konsekvenser kan förväntas? Finns profylax och är den i så fall kostnadseffektiv? Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

3 Vad är djup ventrombos? (DVT)
Koagelbildning i djup ven pga kärlskada, cirkulationsstörning och störd hemostasmekanism Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

4 Kärlskada Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

5 Trombocytaggregation
Bild från Steen Husted Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ Århus University Hospital

6 Koagelbildning Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

7 Vad kan DVT ge för konsekvenser?
Cirkulationspåverkan distalt om trombosen Svullet ben Smärtor Lungemboli (plötslig död) Lungpåverkan Längre sjukskrivning Bensår DVT kan ge en avsevärd kostnad för samhället! Dessutom patientlidande Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

8 Hur stor är risken att få blodpropp?
Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

9 Finns fungerande profylax?
Ja Mobilisera! Viktigt Vanligast är LMH och pentasaccarider. Det har kommit nya preparat som man tar som tablett, men de är ännu bara godkända för ortopediska plastikoperationer. Medicinsk profylax Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

10 Finns nackdelar med profylax efter dagkirurgi?
Den postoperativa blödningsbenägenheten ökar med blödning inom operationsområdet men också i andra lokaler. Patienten åker hem utan professionell kontroll. Ökad total kostnad för ingreppet. Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

11 Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

12 Skall man ge profylax vid dagkirurgi?
För 15 år sedan sade man nog allmänt nej till profylax vid dagkirurgi. Men… Under senare år har man börjat operera allt äldre patienter och dessutom med flera sjukdomar i anamnesen. Man gör dessutom större operationer - både med avseende på ingreppets art - men också ökat operationstiden. Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

13 När profylax??? Det finns flera artiklar om postoperativ trombosprofylax efter dagkirurgi. Tyvärr är bilden något grumlig med bl.a olika behandlings-tider. De guidelines som finns för sluten vård passar vanligtvis också för dagkirurgi men kanske man skall individualisera mera. Fråga dig själv - Kommer din patient klara mobilisering på egen hand? Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

14 Exempel på risker för DVT vid dagkirurgi
Profylax efter bråckoperation? 2281 pat – en PE, ej fatal Profylax vid lapgalla? 587 pat. Ingen klin DVT eller PE Profylax vid kirurgisk abort? Mycket lågt antal DVT Profylax vid gynop som framfall? - mkt liten risk för DVT Profylax vid gastrisk by pass? Liten risk för DVT om underbenskompression används (pneumatiskt styrda) Profylax vi artroskopi? Mycket liten risk för DVT. Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

15 Riskfaktorer Pågående malignitet Tidigare DVT eller hereditet för DVI
Operationstid > timme och pat >40 år. Inmobilisering ( efter op men också pat med pares) Patient som fått postoperativ gips/ortos vid nedre extremitetskirurgi Reoperation inom 30 dagar Diabetes BMI >30? Pågående infektion eller inflammatorisk tarmsjukdom Lågt serumalbumin (< 25 g/l) Hög ålder Rökning. Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

16 Hur länge skall profylax ges efterdagkirurgi?
Det finns olika synpunkter på detta. Det finns arbeten där man bara givit antitrombotiskt preparat bara under ett dygn men sannolikt har denna korta behandling ingen verkan. Följ lokal guide för inneliggande patienter eller om sådan inte finns, ge profylax 7-10 dagar. Längre ( 30 dagar) vid två riskfaktorer eller allvarlig sådan. Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

17 Koncensus När man har en patient som skall opereras polikliniskt, överväg de eventuella riskfaktorer som finns. Klarar patienten en snabb mobilisering? Blödningsrisk? Om profylax - ge den postoperativt inom den marginal som det speciella preparatet har ( ex Fragmin timmar postop) Om Du använder profylax – ge den enligt lokal guide eller, om sådan inte finns, postoperativt dagar. Längre om flera riskfaktorer föreligger. Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

18 Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

19 TACK Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ


Ladda ner ppt "Postoperativa komplikationer efter dagkirurgi. Djup ventrombos"

Liknande presentationer


Google-annonser