Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagkirurgi i Sverige 2012 1Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagkirurgi i Sverige 2012 1Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ."— Presentationens avskrift:

1 Dagkirurgi i Sverige 2012 1Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

2 Vad är djup ventrombos? (DVT ) Varför bildas DVT DVT- Vilka konsekvenser kan förväntas? Finns profylax och är den i så fall kostnadseffektiv? 2Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

3 3 Koagelbildning i djup ven pga kärlskada, cirkulationsstörning och störd hemostasmekanism Vad är djup ventrombos? (DVT)

4 Kärlskada 4Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

5 Trombocytaggregation Steen Husted Århus University Hospital Bild från 5

6 Koagelbildning 6Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

7 Vad kan DVT ge för konsekvenser ?  Cirkulationspåverkan distalt om trombosen  Svullet ben  Smärtor  Lungemboli (plötslig död)  Lungpåverkan  Längre sjukskrivning  Bensår  DVT kan ge en avsevärd kostnad för samhället! Dessutom patientlidande 7Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

8 8 Hur stor är risken att få blodpropp?

9 Finns fungerande profylax?  Ja  Mobilisera! Viktigt  Vanligast är LMH och pentasaccarider.  Det har kommit nya preparat som man tar som tablett, men de är ännu bara godkända för ortopediska plastikoperationer. 9Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ Medicinsk profylax

10 Finns nackdelar med profylax efter dagkirurgi?  Den postoperativa blödningsbenägenheten ökar med blödning inom operationsområdet men också i andra lokaler.  Patienten åker hem utan professionell kontroll.  Ökad total kostnad för ingreppet. 10Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

11 11

12 Skall man ge profylax vid dagkirurgi?  För 15 år sedan sade man nog allmänt nej till profylax vid dagkirurgi.  Men…  Under senare år har man börjat operera allt äldre patienter och dessutom med flera sjukdomar i anamnesen.  Man gör dessutom större operationer - både med avseende på ingreppets art - men också ökat operationstiden. 12Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

13 När profylax???  Det finns flera artiklar om postoperativ trombosprofylax efter dagkirurgi.  Tyvärr är bilden något grumlig med bl.a olika behandlings- tider.  De guidelines som finns för sluten vård passar vanligtvis också för dagkirurgi men kanske man skall individualisera mera.  Fråga dig själv - Kommer din patient klara mobilisering på egen hand? 13Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

14 Exempel på risker för DVT vid dagkirurgi  Profylax efter bråckoperation? 2281 pat – en PE, ej fatal  Profylax vid lapgalla? 587 pat. Ingen klin DVT eller PE  Profylax vid kirurgisk abort? Mycket lågt antal DVT  Profylax vid gynop som framfall? - mkt liten risk för DVT  Profylax vid gastrisk by pass? Liten risk för DVT om underbenskompression används (pneumatiskt styrda)  Profylax vi artroskopi? Mycket liten risk för DVT. Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ14

15 Riskfaktorer  Pågående malignitet  Tidigare DVT eller hereditet för DVI  Operationstid > timme och pat >40 år.  Inmobilisering ( efter op men också pat med pares)  Patient som fått postoperativ gips/ortos vid nedre extremitetskirurgi  Reoperation inom 30 dagar  Diabetes  BMI >30?  Pågående infektion eller inflammatorisk tarmsjukdom  Lågt serumalbumin (< 25 g/l)  Hög ålder  Rökning. 15Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

16 Hur länge skall profylax ges efterdagkirurgi?  Det finns olika synpunkter på detta. Det finns arbeten där man bara givit antitrombotiskt preparat bara under ett dygn men sannolikt har denna korta behandling ingen verkan.  Följ lokal guide för inneliggande patienter eller om sådan inte finns, ge profylax 7-10 dagar. Längre ( 30 dagar) vid två riskfaktorer eller allvarlig sådan. 16Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

17 Koncensus  När man har en patient som skall opereras polikliniskt, överväg de eventuella riskfaktorer som finns.  Klarar patienten en snabb mobilisering?  Blödningsrisk?  Om profylax - ge den postoperativt inom den marginal som det speciella preparatet har ( ex Fragmin 4- 6 timmar postop)  Om Du använder profylax – ge den enligt lokal guide eller, om sådan inte finns, postoperativt 7- 10 dagar. Längre om flera riskfaktorer föreligger. 17Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ

18 18

19 Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ19


Ladda ner ppt "Dagkirurgi i Sverige 2012 1Lars Ryttberg ortopedkliniken USÖ."

Liknande presentationer


Google-annonser