Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsprojekt för handledning av läkarkandidater i Termin 8. Anestesiplaceringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsprojekt för handledning av läkarkandidater i Termin 8. Anestesiplaceringen."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsprojekt för handledning av läkarkandidater i Termin 8. Anestesiplaceringen

2 Projekt ansvariga 2005  Studierektor Anestesiläkare Camilla Larsson  Anestesisjuksköterskor Ingela Terbrant Ylfva Fridman Ylfva Fridman Eva-Lena Johansson Eva-Lena Johansson Dagkirurgen SU/ Mölndal 2005 Dagkirurgen SU/ Mölndal 2005

3 Dagkirurgen SU/M  Dagkirurgisk operationsverksamhet för barn och vuxna.  Målet är alla patienter skall bli opererade under dagen och vara klara för hemgång samma dag.

4 Mölndalssjukhus ett Universitets sjukhus. Detta medförde att läkarkandidater under Termin 8 fick sin anestesiplacering på Dagkirurgen.

5 Läkarkandidater handleddes enbart av ansvarig narkosläkare på operations avdelningen. Du kan vara på denna salen, jag måste skynda mig till nästa patient. Får jag vara med och göra något?? Ska du vara med mig? Vad kan du, då? Vad heter du? Vem är du? Jag vill intubera ?

6 Detta medförde:  Att kandidaterna inte fick bra undervisning.  Att de ej blev delaktiga i anestesiarbetet.  Anestesiläkaren kunde inte undervisa kontinuerligt i det praktiska arbete, eftersom de har ansvar för flera operationssalar.  Anestesisjuksköterskan visste inte vad som förväntades i handledningssituationen.  Anestesipersonalen var inte underrättad om kandidatens förkunskaper.

7 Samarbete Samarbetssvårigheter pga. olika uppfattningar om vems ansvar det är handleda läkarkandidater. •Varför skall anestesisjuksköterskan handleda (kandidater) annan profession än deras egen. •Fungerar inte med kandidater i vårt snabba operationsflöde! Vi har dagkirurgi, patienterna ska gå hem samma dag! Tar för lång tid!

8 Syfte Välfungerande praktikperiod under Termin 8 med klara mål för kandidat och handledande anestesiläkare och anestesisjuksköterskor vid Dagkirurgen SU/M. Välfungerande praktikperiod under Termin 8 med klara mål för kandidat och handledande anestesiläkare och anestesisjuksköterskor vid Dagkirurgen SU/M.

9 Genomförande  Förberedande diskussion med ansvarig studierektor på SU/Mölndal.  Information om kandidaternas kunskapsnivå och praktikperiodens mål.  Stort behov av hjälp från sjuksköterskor, eftersom läkaren har ansvar för flera patienter.

10 Beskrivning av praktikprogram utarbetades med klara riktlinjer och tydliga mål, så det passade dagkirurgens operationsflöde. Beskrivning av praktikprogram utarbetades med klara riktlinjer och tydliga mål, så det passade dagkirurgens operationsflöde. Klara riktlinjer för samarbete mellan läkare och sjuksköterskor. Därefter presenterades praktikperiodens innehåll för övriga sjuksköterskor och samtal med diskussion fördes.

11 Resultat  Anestesisjuksköterskorna är positiva till att handleda idag, för att vi vet vad som förväntas av oss.  Vi har bra information om kandidaternas kunskapsnivå.  Läkaren och sjuksköterskan får i god tid besked om kommande läkarkandidat.

12  På personaltavlan står tid och namn på varje kandidat som kommer varannan vecka.  Kandidaterna har blivit synliga och delaktiga i anestesiarbete på Dagkirurgen.

13 Utvärdering Utvärdering sker efter praktikperioden på en skala 0-9. Snittvärdet för Snittvärdet för Dagkirurgen är 8,2. Dagkirurgen är 8,2.

14 Praktikprogram Anestesiläkaren:  Introducerar avdelningen.  Presenterar för personal.  Handleder i preoperativa bedömningar. bedömningar.  Genomgång av apparatur och monitorering.  Genomgång av olika anestesi former.  Riskbedömning. Anestesisjuksköterska: Handleder i praktiskt anestesiarbete så som:  PVK  Fri luftväg  Koppla dropp  Administrering av läkemedel  Medverkar i anestesiarbete före, under och efter operation.  Vätske- smärta- illamånde behandling.

15 Presenterad av Ingela Terbrant Eva-Lena Johansson Studierektor Läk Jan Martner


Ladda ner ppt "Kvalitetsprojekt för handledning av läkarkandidater i Termin 8. Anestesiplaceringen."

Liknande presentationer


Google-annonser