Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kör och vilotidsregler bengt hedlund Definitioner Körtid Körpass Körtidsbegränsning 14-dagarsperiod Rast Dygnsvila Veckovila Veckovila förkortning Förarens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kör och vilotidsregler bengt hedlund Definitioner Körtid Körpass Körtidsbegränsning 14-dagarsperiod Rast Dygnsvila Veckovila Veckovila förkortning Förarens."— Presentationens avskrift:

1 Kör och vilotidsregler bengt hedlund Definitioner Körtid Körpass Körtidsbegränsning 14-dagarsperiod Rast Dygnsvila Veckovila Veckovila förkortning Förarens skyldigheter Arbetsgivarens skyldigheter

2 Kör och vilotidsregler - bengt hedlund 2 (13) Definitioner  Vecka – Måndag 00:00 – Söndag 24:00  Förare – Den som kör fordonet eller – Den som följer med för att vid behov göra det  Vila – Är en oavbruten tidsperiod om minst 1 timme till fritt förfogande. – Tiden får tillbringas i stillastående fordon med sovbritsar i erforderligt antal.

3 Kör och vilotidsregler - bengt hedlund 3 (13) Körtid  Dagligen som längst – 9 timmar – 10 timmar (högst två gånger i veckan)

4 Kör och vilotidsregler - bengt hedlund 4 (13) Körpass  Ett körpass kan som längst innebära en körtid på sammanlagt 4 timmar och 30 minuter därefter följt av en rast. Efter raster om sammanlagt minst 45 minuter påbörjas ett nytt körpass på som längst 4 timmar och 30 minuter.

5 Kör och vilotidsregler - bengt hedlund 5 (13) Körtidsbegränsning  Efter 6 perioder av daglig körtid i följd måste föraren inleda en veckovila.  Veckovilan får skjutas upp till slutet av sjätte dagen om den sammanlagda körtiden under de sex dagarna inte överstiger den maximalt möjliga körtiden under sex perioder av daglig körtid.

6 Kör och vilotidsregler - bengt hedlund 6 (13) Rast  Minst 45 minuters rast måste tas under eller efter varje körpass. Rasten får delas upp i perioder om vardera minst 15 minuter.

7 Kör och vilotidsregler - bengt hedlund 7 (13) 14 – dagarsperiod  Under en 14-dagarsperiod får den sammanlagda körtiden inte överskrida 90 timmar

8 Kör och vilotidsregler - bengt hedlund 8 (13) Dygnsvila  Under en 24 – timmars period – 11 timmar – 9 timmar. Får reduceras 3 gånger per vecka. Den reducerade tiden ska kompenseras före nästa veckas slut. – 12 timmar. Får delas upp i som mest 3 perioder, ingen kortare än en timma och den sista på minst 8. Summan av perioderna ska vara minst 12 timmar. – En ny 24-timmarsperiod påbörjas alltid efter dygnsviloperiod på minst 8 timmar.

9 Kör och vilotidsregler - bengt hedlund 9 (13) Avbrott i dygnsvilan  Max en gång, max en timma – Endast vid på/avkörning av färja/tåg och tillgång till sängplats  Öka dygnsvilan med två timmar – Om Du valt nio timmar – Bryter Du för att köra av en färja måste Du öka på till elva timmar, 7+4=11

10 Kör och vilotidsregler - bengt hedlund 10 (13) Veckovila  45 timmar  36 timmar på förarens hemort  24 timmar på annan ort  Efter 6 dagliga körperioder i följd ska föraren ha en godkänd veckovila, normalt på 45 timmar sammanhängande.

11 Kör och vilotidsregler - bengt hedlund 11 (13) Veckovila – förkortningar  Veckovilan kan förkortas till 36 timmar om vilan tas ut på den ort där fordonet normalt är stationerat eller på förarens hemort. Om vilan tas ut på annan ort kan den förkortas till 24 timmar.  Varje minskning ska kompenseras med motsvarande vilotid, senast tredje veckan efter avkortning. Denna kompensation skall läggas tillsammans med en annan viloperiod om minst 8 timmar.

12 Kör och vilotidsregler - bengt hedlund 12 (13) Förarens skyldigheter och ansvar  Kontrollera rätt tid  Diagrambladen skall vara korrekt ifyllda. Smutsiga och skadade diagramblad får inte användas. Diagrambladen får inte användas längre än avsedd tid, (24 tim)  Diagrambladen för innevarande vecka samt de senaste 15 dagarna innan nuvarande vecka ska kunna visas upp vid kontroll  Färdskrivaren ska handskas med aktsamhet och användas på rätt sätt  Om färdskrivaren inte fungerar eller inte kan användas ska tidsredovisningen göras manuellt på diagrambladets baksida

13 Kör och vilotidsregler - bengt hedlund 13 (13) Företagets/Arbetsgivarens ansvar  Använda diagramblad ska arkiveras i god ordning under minst 12 månader  Färdskrivaren ska fungera tillfredställande  Diagrambladen av rätt typ ska lämnas ut till föraren  Kopior ska tillhandahållas de förare som så begär  Verksamheten ska planeras så att föraren kan följa gällande bestämmelser  Förarens verksamhet ska kontrolleras regelbundet. Om överträdelse skett ska en framtida upprepning förhindras


Ladda ner ppt "Kör och vilotidsregler bengt hedlund Definitioner Körtid Körpass Körtidsbegränsning 14-dagarsperiod Rast Dygnsvila Veckovila Veckovila förkortning Förarens."

Liknande presentationer


Google-annonser