Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beredskap 2009 2009-05-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beredskap 2009 2009-05-27."— Presentationens avskrift:

1 Beredskap 2009

2 Beredskapsersättning
Policy fr o m 1 juni: Ers enl Almega-IT kollektivavtal: Obs – på nedanst belopp tillkommer semesterersättning (12,5 el15%) Vard månlön/1400 D före månlön/900 Helgd månlön/600 (1 maj +K Him, Nat dag...m fl) Storhelg månlön/350 (jul, nyår, pingst, mids) Förändring: Lokalt avtal har sagts upp fro m 1 juni Övergång från fast ers/tim till kollektivavtalsnivå. Idag: Vard ,50/tim Helg ,00/tim Storhelg 80,00/tim

3 4:3:3 Beredskap Förläggningstidpunkt Ersättning per timme inkl sem:
Med beredskap avses den tid då medarbetaren ska vara anträffbar för att inom föreskriven tid infinna sig på arbetsplatsen. Beredskap ska fördelas så att den inte oskäligt belastar enskild anställd och ersätts med: Förläggningstidpunkt Ersättning per timme inkl sem: Måndag kl 00 - fredag kl 18 Månadslönen/1400 Lön = 24,11/44, Lön = 32,14/44,50 Fredag kl 18 - lördag kl 07, från kl 18 dagen före till kl 07 Trettondagen, 1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag, Alla Helgons dag och Nationaldagen Månadslönen/900 Lön = 37,50/48, Lön = 50,00/48,00 3 April 2017

4 Kristi Himmelsfärdsdag, Alla Helgons dag och Nationaldagen till
Från kl 07 lördag till kl 24 söndag samt från kl 07 Trettondagen, 1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag, Alla Helgons dag och Nationaldagen till kl 00 första vardagen efter respektive helg Månadslönen/600 Lön = 56,25/ Lön = 75/48 Från kl 18 på Skärtorsdagen samt från kl 07 på pingst-, midsommar-, jul-, och nyårsafton till kl 00 första vardagen efter respektive helg Månadslönen/350 Lön = 96,42/ Lön = 128,58/80 Vanlig vecka: Lön = 4614/ Lön = 6152/5952 3 April 2017

5 Anm. Månadslönen i förekommande fall uppräknad till heltidslön.
Vid påkallad inställelse utges övertidsersättning för arbetad tid, dock för minst tre timmar. Vid sådan inställelse utges även reskostnadsersättning. Vid inställelse i hemmet, hos kund eller på arbetsplatsen utges ersättning för arbetad tid, dock för minst tre timmar. Obs att flera inställelser kan inrymmas i en 3-timmarsperiod . Se exempel: Ersättning totalt 3 timmar: Inställelse kl Ersättning totalt 2x3 timmar: Inställelse kl :15-22:15 Ersättning totalt 4 timmar: Inställelse kl 3 April 2017

6 4.1 Veckovila Enligt arbetstidslagens bestämmelser skall arbetstagaren ha minst trettiosex timmars sammanhängande veckovila för varje period om sju dagar. Till veckovilan räknas inte tiden för beredskap. I syfte att uppfylla arbetstidslagens regler för veckovila, skall efter fullgjord veckoberedskap en ordinarie arbetsdag friläggas utan löneavdrag i nära anslutning till avslutad beredskapsvecka under innevarande vecka i samråd mellan medarbetare och chef.  Ej uttagen ledig dag förfaller och kan därmed inte sparas för framtida bruk. 4.2 Dygnsvila Enligt arbetstidslagens bestämmelser råder ett generellt förbud mot arbete mellan 24:00 – 05:00. Parterna har kommit överens om att, har arbete utförts under sådan tid skall berörd person beredas erforderlig vila, utan löneavdrag nästkommande arbetsdag. 3 April 2017

7 3 April 2017


Ladda ner ppt "Beredskap 2009 2009-05-27."

Liknande presentationer


Google-annonser