Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Beredskap 2009 2009-05-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Beredskap 2009 2009-05-27."— Presentationens avskrift:

1 © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Beredskap 2009 2009-05-27

2 2 Beredskapsersättning Policy fr o m 1 juni: Ers enl Almega-IT kollektivavtal: Obs – på nedanst belopp tillkommer semesterersättning (12,5 el15%) Vard månlön/1400 D före månlön/900 Helgd månlön/600 (1 maj +K Him, Nat dag...m fl) Storhelg månlön/350 (jul, nyår, pingst, mids) Förändring: • Lokalt avtal har sagts upp fro m 1 juni 2009. Övergång från fast ers/tim till kollektivavtalsnivå. Idag: Vard 44,50/tim Helg 48,00/tim Storhelg 80,00/tim

3 324 June 2014 4:3:3 Beredskap Med beredskap avses den tid då medarbetaren ska vara anträffbar för att inom föreskriven tid infinna sig på arbetsplatsen. Beredskap ska fördelas så att den inte oskäligt belastar enskild anställd och ersätts med: Förläggningstidpunkt Ersättning per timme inkl sem: Måndag kl 00 - fredag kl 18 Månadslönen/1400 Lön 30000 = 24,11/44,50 Lön 40000 = 32,14/44,50 Fredag kl 18 - lördag kl 07, från kl 18 dagen före till kl 07 Trettondagen, 1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag, Alla Helgons dag och Nationaldagen Månadslönen/900 Lön 30000 = 37,50/48,00 Lön 40000 = 50,00/48,00

4 424 June 2014 Från kl 07 lördag till kl 24 söndag samt från kl 07 Trettondagen, 1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag, Alla Helgons dag och Nationaldagen till kl 00 första vardagen efter respektive helg Månadslönen/600 Lön 30000 = 56,25/48 Lön 40000 = 75/48 Från kl 18 på Skärtorsdagen samt från kl 07 på pingst-, midsommar-, jul-, och nyårsafton till kl 00 första vardagen efter respektive helg Månadslönen/350 Lön 30000 = 96,42/80 Lön 40000 = 128,58/80 Vanlig vecka: Lön 30000 = 4614/5952 Lön 40000 = 6152/5952

5 524 June 2014 Anm. Månadslönen i förekommande fall uppräknad till heltidslön. Vid påkallad inställelse utges övertidsersättning för arbetad tid, dock för minst tre timmar. Vid sådan inställelse utges även reskostnadsersättning. Vid inställelse i hemmet, hos kund eller på arbetsplatsen utges ersättning för arbetad tid, dock för minst tre timmar. Obs att flera inställelser kan inrymmas i en 3-timmarsperiod. Se exempel: Ersättning totalt 3 timmar: Inställelse kl 18-19 20-21 Ersättning totalt 2x3 timmar: Inställelse kl 18-19 21:15-22:15 Ersättning totalt 4 timmar: Inställelse kl 18-19 20-22

6 624 June 2014 4.1 Veckovila Enligt arbetstidslagens bestämmelser skall arbetstagaren ha minst trettiosex timmars sammanhängande veckovila för varje period om sju dagar. Till veckovilan räknas inte tiden för beredskap. I syfte att uppfylla arbetstidslagens regler för veckovila, skall efter fullgjord veckoberedskap en ordinarie arbetsdag friläggas utan löneavdrag i nära anslutning till avslutad beredskapsvecka under innevarande vecka i samråd mellan medarbetare och chef. Ej uttagen ledig dag förfaller och kan därmed inte sparas för framtida bruk. 4.2 Dygnsvila Enligt arbetstidslagens bestämmelser råder ett generellt förbud mot arbete mellan 24:00 – 05:00. Parterna har kommit överens om att, har arbete utförts under sådan tid skall berörd person beredas erforderlig vila, utan löneavdrag nästkommande arbetsdag.

7 724 June 2014


Ladda ner ppt "© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Beredskap 2009 2009-05-27."

Liknande presentationer


Google-annonser