Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biologi 2 Niklas Dahren Hälsingegymnasiet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biologi 2 Niklas Dahren Hälsingegymnasiet"— Presentationens avskrift:

1 Biologi 2 Niklas Dahren Hälsingegymnasiet
Astma och Kol Biologi 2 Niklas Dahren Hälsingegymnasiet

2 Vid ett astmaanfall blir luftrören smalare
Vid ett astmaanfall sker flera saker samtidigt i luftrören. Den glatta muskulaturen runt luftrören drar ihop sig (2), slemhinnan svullnar (3), och det bildas segt slem som kan täppa igen de små luftrören. Andningssvårigheter vid astma beror alltså på att luftrörens diameter minskar som en följd av sammandragning och den ökade slembildningen. Bild (1) visar normalt luftrör.

3 Vad innebär astma? Astma är en sjukdom i luftrören som innebär trånga luftrör vilket gör att det blir svårt för luften att passera till och från lungorna. Om man har astma får man problem med andnöd och väsande och pipande andning. Ofta får man också hosta. Orsaken till sjukdomen är att man har en inflammation i luftrören som leder till att luftrörens diameter blir mindre. Man kan säga att immunförsvaret är överaktivt och startar en inflammation i ”onödan”. Det är vanligast att man får astma i barndomen, men man kan få sjukdomen i alla åldrar.

4 Vad utlöser astma? Hos barn är det vanligast att astma beror på allergi mot till exempel pälsdjur, pollen eller kvalster. Hos vuxna är det oftast andra saker som utlöser besvären. Det kan vara till exempel luftvägsinfektioner, fysisk ansträngning, kall luft, tobaksrök, en del läkemedel eller ämnen som parfymer och avgaser. Inflammationen leder till att luftrörens diameter minskar och det blir då svårt att andas. Astma behandlas främst med mediciner som dämpar inflammationen och vidgar luftrören.

5 Rökning orsakar KOL (obstruktiv lungsjukdom)
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, innebär en kronisk inflammation i luftvägarna. Inflammationen leder till ökad slembildning och att luftvägarna blir trängre vilket försämrar luftflödet i luftvägarna. Så småningom uppstår vanligtvis dessutom emfysem, det vill säga väggarna mellan alveolerna kollapsar och syreupptagningsförmågan försämras påtagligt. Senare i sjukdomen uppstår andnöd och hos en tredjedel slutar lungorna fungera. Hos sjuka med KOL är luftvägsinfektioner vanligt.

6 KOL består av två delkomponenter
Emfysem Kronisk bronkit Väggarna mellan alveolerna har gått sönder Ständig inflammation i luftvägarna Hosta Den totala ytan där gasutbytet kan ske reduceras kraftigt Förstörda flimmerhår Luftrören drar ihop sig Ökad slembildning Försämrad syreupptagning Svårare för luften att komma till alveolerna

7 Alveoler med emfysem När väggarna mellan lungblåsorna förstörs bildas större håligheter, där gasväxlingen mellan luft och blod inte längre kan fungera. Detta kallas emfysem. Ibland är emfysemet utbrett och omfattar stora delar av båda lungorna. Ibland kan emfysemet vara mera begränsat till vissa områden av lungorna. Emfysemet gör att man inte kan använda lungornas hela kapacitet, utan drabbas av andnöd.

8 Vad är skillnaden mellan astma och KOL?
KOL innebär att luftrören hela tiden är trånga och att det är hela tiden är svårt att andas. Vid astma är tillståndet inte kroniskt utan anfallen kommer och går. Vid KOL förstörs alveolerna vilket inte sker vid astma.

9 Spirometri avslöjar astma och KOL
Spirometri används för att diagnosticera både astma och KOL. Undersökningen innebär att man upprepade gånger får andas in allt vad man orkar och därefter andas ut så mycket man kan. Hur mycket man blåser ut under den första sekunden vid en snabb utandning (FEV1) är vägledande för diagnosen KOL. När det gäller astma är det istället vitalkapaciteten som är kraftigt försämrad. FEV1: Forcerad exspiratorisk volym på en sekund (mängden utandad luft under första sekunden). Vitalkapacitet: Hur mycket luft en människa kan blåsa ut efter en maximal inandning.

10 Hälften av alla rökare får KOL!
Insjuknandet i KOL speglar ofta rökvanorna i samhället. Ungefär hälften av alla rökare drabbas av KOL. Normalt tar det ca 30–50 års rökning för att utveckla symtom som rökhosta och andfåddhet. I Sverige lider mellan människor av KOL vilket motsvarar ca 5-8 % av befolkningen. Ca 3000 i Sverige avlider varje år i KOL. Dock är endast ca 40 % av de KOL-sjuka kända av sjukvården.

11 Få dina lungor tillbaka – sluta röka!


Ladda ner ppt "Biologi 2 Niklas Dahren Hälsingegymnasiet"

Liknande presentationer


Google-annonser