Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RESPIRATIONSSYSTEMET BIOLOGI 2 NIKLAS DAHREN HÄLSINGEGYMNASIET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RESPIRATIONSSYSTEMET BIOLOGI 2 NIKLAS DAHREN HÄLSINGEGYMNASIET."— Presentationens avskrift:

1 RESPIRATIONSSYSTEMET BIOLOGI 2 NIKLAS DAHREN HÄLSINGEGYMNASIET

2 RESPIRATIONSSYSTEMETS FUNKTION  Syresätta blodet samt avlägsna koldioxid från kroppen.  Syre behövs för att energiproduktionen ska kunna fungera i cellerna.  Om inte koldioxid förs bort försuras kroppen eftersom koldioxid reagerar med vatten och bildar kolsyra.

3  Andningen styrs av andningscentrum i hjärnstammen (truncus cerebri). HJÄRNSTAMMEN STYR ANDNINGEN

4 Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen (trakea) 6. luftrören (bronker och bronkioler) 7. lungblåsorna (alveolerna) LUFTVÄGARNA

5 ÖVRE LUFTVÄGARNA Näshåla Bihålor Svalg Struphuvud

6 NEDRE LUFTVÄGAR Luftstrupe (trakea) Luftrör (bronker och bronkioler Alveoler

7 I ALVEOLERNA SKER GASUTBYTET  Tunna väggar  Omringade av kapillärer  Tryckskillnader styr gasutbytet: Högt syretryck i alveolerna och lågt syretryck i erytrocyterna leder till att syremolekyler genom diffusion transporteras från alveolerna till erytrocyterna. Samma sak fast tvärtom med koldioxid!

8 LUNGSÄCKEN (PLEURA)  Pleuran omsluter lungorna.  Funktionen hos pleuran är att minska friktionen. Utan pleuran skulle lungorna ”gnuggas” sönder mot andra strukturer i kroppen.

9 LUNGORNAS LOBER; TRE PÅ HÖGRA SIDAN OCH TVÅ PÅ VÄNSTRA SIDAN Den vänstra lungan har enbart två lober eftersom hjärtat också ska få plats!

10 ANDNINGSMUSKLER  Diafragma  Externa interkostala muskler  Interna interkostala muskler

11 ANDNINGSMEKANIK: INANDNING I VILA 1.En inandning (inspiration) börjar genom att mellangärdet (diafragman) och de externa interkostala musklerna kontraherar. 2.Det leder till att bröstkorgen utvidgas. 3.Lungorna utvidgas därmed vilket leder till att lufttrycket i lungorna blir lägre jämfört med lufttrycket utanför kroppen. 4.Luft sugs in i luftvägarna (från högt till lågt tryck) och transporteras ända ner till alveolerna. 5.Gasutbyte sker mellan alveolerna och kapillärerna.

12 ANDNINGSMEKANIK: UTANDNING I VILA 1.En utandning (exspiration) börjar med att diafragman och de externa interkostala musklerna slappnar av. 2.Det leder till att bröstkorgen sjunker ihop. 3.Volymen av lungorna kommer då minska. 4.Lufttrycket i lungorna blir då högre jämfört med lufttrycket utanför kroppen. 5.Luften pressas därför ut ur lungorna (från högt till lågt tryck).

13 MUSKLER HJÄLPER TILL MED UTANDNINGEN VID FYSISK AKTIVITET  Vid en utandning i vila så arbetar inga muskler aktivt (diafragman och de externa interkostala musklerna slappnar av).  Vid fysisk aktivitet sker utandningen forcerat med hjälp av ett antal muskler som kontraheras.  En forcerad utandning involverar framförallt de interna interkostala musklerna och magmusklerna. Dessa muskler sänker revbenen och pressar då ihop lungorna.


Ladda ner ppt "RESPIRATIONSSYSTEMET BIOLOGI 2 NIKLAS DAHREN HÄLSINGEGYMNASIET."

Liknande presentationer


Google-annonser