Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Respirationssystemet Andning och Gasutbyte s.139 - 145.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Respirationssystemet Andning och Gasutbyte s.139 - 145."— Presentationens avskrift:

1 Respirationssystemet Andning och Gasutbyte s.139 - 145

2 Cellandningen  Cellerna behöver O 2 för att arbeta (+ socker)  Cellerna behöver göra sig av med CO 2 + H 2 O

3 Lungorna - Anatomi

4 Luftstrupe – Anatomi  Luftstrupen är ca 10 cm lång  Dess vägg är uppbyggd av broskringar samt glattmuskulatur & bindväv  Epitelvävnaden producerar slem  På vävnaden finns även cilier

5 Bronker – Anatomi  Består av 2 rör  Förlängning av luftstrupe  Samma uppbyggnad som luftstrupen

6 Bronkioler – Anatomi  Yttersta förgreningen av bronkerna  Samma uppbyggnad som luftstrupe & bronker

7 Alveoler  Slutstation för inandningsluften  Dess väggar är ytterst tunna  Omges av kapillärer  Här sker gasutbytet genom diffusion  O 2 från luft – blod  CO 2 från blod – luft

8 Andning  1. Vid inandningen lyfts revbenen och mellangärdet sänks. Brösthålans volym ökar. Luft sugs in i lungorna genom undertryck och når så småningom lungblåsorna. 2. När man andas ut slappnar de muskler av som utvidgat brösthålan. På grund av att lungvävnaden är töjbar pressas luften passivt ut ur lungorna.

9 Dead-space  Luftstrupen ca 10 cm lång  Ett normalt andetag – ca 500 ml luft  Ca 350 ml når alveolerna  En förlängning av ”luftstrupen” innebär en förlängning av Dead- space

10 Reglering av andning  Andningsrytmen regleras av nervsystemet som är kopplat till andningscentrum i hjärnan  Andningscentrum är känsligt för förändringar i surhetsgraden i blodet  Lågt PH i blodet – ökad andningsfrekvens  Ökad muskelaktivitet ger ökad mängd koldioxid i blodet som reagerar med vatten i blodet & bildar kolsyra (syra = lågt PH)

11 Fridykning  Hyperventilation förlänger andhållningstiden - genom att koldioxiden, som är den faktor som skapar andnöd, vädras ut ur kroppen. Tyvärr kan syrgas inte laddas upp i kroppen i motsvarande grad.  Detta leder till att man efter hyperventilation kan förlora medvetandet på grund av syrgasbrist utan att känna andnöd.

12 Transport av O 2 & CO 2  Syre transporteras i blodet via HB  Varje röd blodkropp innehåller ca 250 miljoner HB- molekyler  Kan binda 4 syremolekyler

13 Transport av O 2 & CO 2  Koldioxiden transporteras i huvudsak löst i blodet  Kolmonoxid däremot binds till HB  Konsekvens? Syreupptaget minskas eftersom platsen i HB – molekylen är upptagen

14 Rökning  Tjära från cigaretten binds till vävnaden  En cigg förlamar cilierna i luftvägarna i flera timmar  Konsekvens: Främmande ämnen blir kvar i luftvägarna vilket orsakar inflammationer

15 Sjukdomar till följd av rökning  Lunginflammation – Bakterie/virus infektion (feber & ont vid andning)  Emfysem – Cilier dör & skadliga partiklar attackerar alveolerna som spricker. Effektiviteten minskas i och med ytminskning & väggförtjockning  KOL – förträngning av luftvägarna. Drabbar oftare kvinnor än män & leder så småningom till emfysem

16 Emfysem

17 Cirkulationsfysiologi

18 Blodomloppets funktion  Transport av:  syre  näring  hormoner  restprodukter såsom urinämnen & koldioxid

19 Hjärtats funktion  Hjärtat fungerar endast som en pump som driver blodströmmen runt i kroppen =

20 Blodkärlssystemet  Blodkärlssystemet består av:  Hjärta  Blodkärl  Blod

21 Blodomloppet  Blodet pumpas från hjärtats vänstra kammare  Syrerikt blod leds vidare via rörsystemet artärerna ut till cellerna  Aorta  Mindre artärer  Syrefattigt blod går till hjärtats högra förmak via venerna

22 Blodomloppet

23 Artärer

24 Artärer  Artärer utgår från hjärtat & förgrenar sig i mindre blodkärl  Syrerikt blod  Tjocka kärl med glatt muskulatur.  Elastiska

25 Vener

26 Vener  Vener leder det syrefattiga blodet till hjärtat, och vidare till lungorna för att syresättas på nytt.  Tunna kärl, knappt något muskelskikt.  Ej elastiska  Innehåller även venklaffar

27 Kapillärer  Mellan de minsta artärerna och venerna finns ett nät av mycket små blodkärl som kallas kapillärer.  Kapillärerna har en mycket tunn väg.  Kapillärerna tar upp koldioxid och andra avfallsprodukter som bildas vid cellernas ämnesomsättning.

28 Kapillärer

29 Sammanfattning blodkärl  Blodkärl  Artär  Blod ut, tjocka & elastiska  Vener  Blod in, tunna & elastiska (muskelpumpen)  Kapillärer  utbytet av näringsämnen, avfallsprodukter, syre och koldioxid mellan kapillären och cellerna sker här,  Minst, mkt tunna (lättpasserade genom bla diffussion)

30 Blodtryck  Blodtryck = tryck som blodet utövar på kärlväggarna  Trycket är högst då hjärtat sammandras, s.k. systoliska trycket och som lägst när hjärtat vilar, s.k. diastoliskt tryck

31 Blodtryck  Det systoliska respektive diastoliska trycket beror på elasticiteten i artärväggarna  Lite elasticitet i kärlväggarna = högt blodtryck

32 Blodtryck  Påverkbart?  I viss mån, mestadels beror det på ärftliga faktorer men fett och rökning täpper till kärlen.  Ökar med ålder.

33 Blod  Vad är blodets funktion?  Transportör för  socker  aminosyror  fetter  hormoner  salter  avfallsämnen  hjälper till att läka sår  blodkroppar  kroppens försvar  syrgas in  koldioxid ut

34 Blodet  Normalt ca 5-6 liter blod  Består av  Plasma  Blodkroppar

35 Plasma  Består av mestadels vatten samt speciella blodproteiner  Antikroppar – angriper främmande ämnen såsom bakterier & virus  Fibrinogen – deltar i koaguleringsprocessen

36 Blodkroppar  Utgör ungefär hälften av mängden blod  3 typer: röda, vita & blodplättar  Kallas även för blodceller  Bildas ur benmärgen

37 Röda blodkroppar (erytrocyter)  Mkt små celler som saknar cellkärna och andra organeller  Kan inte föröka sig  Bildning av röda blodkroppar styrs av hormoner som bl.a. känner av låg syrehalt

38 Röda blodkroppar  Transporterar syre & koldioxid  Innehåller hemoglobin (hb)  Koldioxid gör miljön surare – de röda blodkropparna kontrollerar således syra-basbalansen i kroppen

39 Vita blodkroppar (leukocyter)  De vita kropparna försvarar kroppen mot infektioner av olika dess slag  Relativt stora celler med kärna och andra organeller  Kan leva allt från några dagar till hela livet  Bildas i benmärgen  mognar i bl.a. lymfknutor, brässen eller andra organ

40 Blodplättar (trombocyter)  Innehåller ämnen som får blodet att koagulera (stelna)  Vid en skada på ett blodkärl klumpar blodplättarna ihop sig och fäster vid kärlets väggar. Därmed bildas en plugg som hejdar blödningen.

41 Transport utifrån och in

42 Transport till cellerna  Varje cell finns i närheten av en kapillär


Ladda ner ppt "Respirationssystemet Andning och Gasutbyte s.139 - 145."

Liknande presentationer


Google-annonser