Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicin grundkurs Andningsorganen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicin grundkurs Andningsorganen."— Presentationens avskrift:

1 Medicin grundkurs Andningsorganen

2 Andningsorganen Till andningsorganen räknas luftvägarna och lungorna

3 Andningsorganen Luftvägarna består av följande delar:
Näshåla med bihålor Näs och munsvalg Struphuvud Luftstrupe och luftrör

4 Andningsorganen- Näshålan (cavum nasi)
Näshålans två rum skiljs åt genom nässkiljeväggen. Nässlemhinnan: Blodkärl, flimmerhår och körtlar- fukta värma och rena inandningsluften. Näsmusslorna: ökar kontaktytan med inandningsluften Näshålan: Rena, värma, fukta Bihålor: Resonansorgan

5 Andningsorganen- Näs och munsvalg
Övre delen: nässvalg Nedre delen munsvalg Svalgets uppgift: att transportera luften ned i luftstrupen.

6 Andningsorganen – struphuvudet ( larynx)
Består av broskdelar: ringbrosk och sköldbrosk, bindvävsfiber och muskler Struplocket (epiglottis) är fäst vid stryphuvudets ovansida, hindrar mat och dryck och främmande föremål Stämbanden finns i struphuvudet

7 Andningsorganen – luftstrupen (trakea)
Hästskoformade broskringar Ca 100 mm långt rör Slemhinnan är beklädd med flimmerhår och slemproducerande körtlar Luftstruppen delar sig i två luftrör, huvudbronkerna

8 Andningsorganen – Luftrör (bronker)
Bronkerna är uppbyggda av broskringar. I lungorna förgrenar sig luftrören i s k luftrörsträdet. Grenarna avslutas med lungblåsor sk alveoler Genom lungblåsornas väggar sker gasbytet med blodet

9 Andningsorganen – Lungorna – (pulmones)
Lungorna är belägna i brösthålan. Vänster lunga är mindre, plats för hjärtat Höger lunga har tre lober Vänster lunga har två lober Lungporten är en öppning i lungan för luftrören, lungartärer, lungvener och lymfkärl Lungartären förgrenar sig till ett fint blodkärlsnät som omsluter alveolerna

10 Andningsorganen- Lungorna

11 Andningsorganen- lungorna
Lungsäckarna (pleurae): tunn bindvävshinna som omsluter respektive lunga, inre och yttreblad, med vätska emellan Andningsmuskulaturen utgörs av revbenens muskler och mellangårdens muskel, diafragma.

12 Andningsorganen- andningsmekanismen
Andningens tre viktiga huvudfunktioner är: Att förse kroppen med syre (oxygen) Att transportera bort koldioxid Att medverka i regleringen av blodets ph-värde Andningen utgår ifrån förlängda märgen och sker delvis reflexmässigt- självregulation

13 Andningsorganen- in och utandning

14 Andningsorganen- gasutbytet
Gasutbytet mellan inandningsluften ( ca 79 % kvävgas, 21% syrgas) och blodet sker i de ca 700 miljonerna lungblåsorna och det omliggande blodkärlsnystanet. Olika tryck räder mellan lungblåsorna och blodkärlsnätet. Inandningsluften lämnar syrgas till blodet och blodet lämnar koldioxid till lungblåsorna Koldioxiden lämnar sedan kroppen genom utandningsluften(79 % kvävgas, 16 % syrgas och 5 % koldioxid)

15 Andningsorganen- andningsregulationen
Andningen styrs automatiskt från förlängda märgen I förlängda märgen finns receptorer som känner av koldioxidhalten och andningsfrekvensen ökar eller minskar. Normal andningsvolym är ca 0, 5 l Lungans totala kapacitet ca 6 liter Av de 0, 5 liter som man andas in vid varje andetag kommer ca 350 ml till alveolerna. Resten står kvar i luftvägarna ( döda rummet) Normal andningsfrekvens för vuxna ca andetag/minut Nyfödda ca 35 andetag/minut


Ladda ner ppt "Medicin grundkurs Andningsorganen."

Liknande presentationer


Google-annonser