Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicin grundkurs Andningsorganen.  Till andningsorganen räknas luftvägarna och lungorna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicin grundkurs Andningsorganen.  Till andningsorganen räknas luftvägarna och lungorna."— Presentationens avskrift:

1 Medicin grundkurs Andningsorganen

2  Till andningsorganen räknas luftvägarna och lungorna

3 Andningsorganen  Luftvägarna består av följande delar: Näshåla med bihålor Näs och munsvalg Struphuvud Luftstrupe och luftrör

4 Andningsorganen- Näshålan (cavum nasi)  Näshålans två rum skiljs åt genom nässkiljeväggen.  Nässlemhinnan: Blodkärl, flimmerhår och körtlar- fukta värma och rena inandningsluften.  Näsmusslorna: ökar kontaktytan med inandningsluften  Näshålan: Rena, värma, fukta  Bihålor: Resonansorgan

5 Andningsorganen- Näs och munsvalg  Övre delen: nässvalg  Nedre delen munsvalg  Svalgets uppgift: att transportera luften ned i luftstrupen.

6 Andningsorganen – struphuvudet ( larynx)  Består av broskdelar: ringbrosk och sköldbrosk, bindvävsfiber och muskler  Struplocket (epiglottis) är fäst vid stryphuvudets ovansida, hindrar mat och dryck och främmande föremål  Stämbanden finns i struphuvudet

7 Andningsorganen – luftstrupen (trakea)  Hästskoformade broskringar  Ca 100 mm långt rör  Slemhinnan är beklädd med flimmerhår och slemproducerande körtlar  Luftstruppen delar sig i två luftrör, huvudbronkerna

8 Andningsorganen – Luftrör (bronker)  Bronkerna är uppbyggda av broskringar.  I lungorna förgrenar sig luftrören i s k luftrörsträdet.  Grenarna avslutas med lungblåsor sk alveoler  Genom lungblåsornas väggar sker gasbytet med blodet

9 Andningsorganen – Lungorna – (pulmones)  Lungorna är belägna i brösthålan.  Vänster lunga är mindre, plats för hjärtat  Höger lunga har tre lober  Vänster lunga har två lober  Lungporten är en öppning i lungan för luftrören, lungartärer, lungvener och lymfkärl  Lungartären förgrenar sig till ett fint blodkärlsnät som omsluter alveolerna

10 Andningsorganen- Lungorna

11 Andningsorganen- lungorna  Lungsäckarna (pleurae): tunn bindvävshinna som omsluter respektive lunga, inre och yttreblad, med vätska emellan  Andningsmuskulaturen utgörs av revbenens muskler och mellangårdens muskel, diafragma.

12 Andningsorganen- andningsmekanismen Andningens tre viktiga huvudfunktioner är:  Att förse kroppen med syre (oxygen)  Att transportera bort koldioxid  Att medverka i regleringen av blodets ph- värde Andningen utgår ifrån förlängda märgen och sker delvis reflexmässigt- självregulation

13 Andningsorganen- in och utandning

14 Andningsorganen- gasutbytet  Gasutbytet mellan inandningsluften ( ca 79 % kvävgas, 21% syrgas) och blodet sker i de ca 700 miljonerna lungblåsorna och det omliggande blodkärlsnystanet.  Olika tryck räder mellan lungblåsorna och blodkärlsnätet.  Inandningsluften lämnar syrgas till blodet och blodet lämnar koldioxid till lungblåsorna  Koldioxiden lämnar sedan kroppen genom utandningsluften(79 % kvävgas, 16 % syrgas och 5 % koldioxid)

15 Andningsorganen- andningsregulationen  Andningen styrs automatiskt från förlängda märgen  I förlängda märgen finns receptorer som känner av koldioxidhalten och andningsfrekvensen ökar eller minskar.  Normal andningsvolym är ca 0, 5 l  Lungans totala kapacitet ca 6 liter  Av de 0, 5 liter som man andas in vid varje andetag kommer ca 350 ml till alveolerna. Resten står kvar i luftvägarna ( döda rummet)  Normal andningsfrekvens för vuxna ca 12-16 andetag/minut  Nyfödda ca 35 andetag/minut


Ladda ner ppt "Medicin grundkurs Andningsorganen.  Till andningsorganen räknas luftvägarna och lungorna."

Liknande presentationer


Google-annonser