Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 1 Talapparaten n Andningsapparaten n Struphuvud n Artikulationsapparat => organ, muskler,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 1 Talapparaten n Andningsapparaten n Struphuvud n Artikulationsapparat => organ, muskler,"— Presentationens avskrift:

1 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 1 Talapparaten n Andningsapparaten n Struphuvud n Artikulationsapparat => organ, muskler, vävnad, brosk och funktion

2 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 2 Andningen n Primär funktion: - syreförsörjning av kroppsceller - gasutbyte, ta bort koldioxid n Tal är respirationens sekundärfunktion n det behövs vissa organer och muskler n organer: lungorna, hjärtat, mellangärdet n skelett: bröstkorgen (thorax)

3 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 3 Lungsystem (Pulmonariska sys.) n Trachea (luftrör) och lungorna n lungorna: två elastiska säckar n trachea har - en huvudförgrening (h/v): bronchus - vidare förgreningar: bronchioler som - sluter i alveolerna (lungblåsor) n lungornas struktur genom alveolerna är svampliknande, fuktig

4 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 4 Lungsystem (ff) n Pleura (lungsäck) - en till varje sida - suger sig till bröstkorg - vättskefylld - håller lungorna på plats och skyddar - gör andning i olika kroppsläge möjlig

5 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 5 Andningens muskler, viloläge n Inandning: - mellangärdet - externa intercostalesmuskler n Utandning: - interna intercostalesmuskler

6 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 6 Forcerad inandning n sternocleidomastoid n Lyfter bröstbenet n lyfter första två revbenen n lyfter första revbenet n lyfter bröstben och revben (

7 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 7 Struphuvud (Larynx) n Primär funktion: - skydda andningsapparaten från inträngande objekt (mat) - ventil som regulera luftflöjde n sekundär funktion: - huvudgenerator av ljud i tal - olika inställningar leder till olika fonationstyper, t.ex. viskandet

8 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 8 Larynx anatomi n Thyroid/ Sköldbrosket n Arytenoids/ Kannbrosken n Cricoid/ Ringbrosket n Epiglottis/ Struplocket n Skyddande funktion, fäste till stämläpparna och andra styrande muskler n fäste till stämläpparna och andra styrande muskler n muskelfäste n skyddande, mat går rätta vägen

9 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 9 Larynx anatomi (ff) n Stämläpparna med stämbanden n Glottis/Röstspringa n Tjäner justerad som ljudgenerator n springa i struphuvud, status av stämläpparna

10 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 10 Larynxmuskler n Posterior cricoarytenoid (ringbr-kannbr.) - sära kannbrosken (glottal öppning, t.ex. vid inandning) n lateral cricoarytenoid - för ihop kannbrosken n transverse arytenoid (dto) n oblique arytenoid (dto)

11 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 11 Larynxmuskler (ff) n Cricothyroid (mell. ring och sköldbrosk) - struphuvuds spännmuskel - primärmuskel för längden av stämläpparna n Thyroarytenoid (mell. kann- och sköldbrosk) - vocalis muskel - dra ihop stämläpparna, förkortning

12 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 12 Artikulationsapparat n Ihåligheter/kaviteter - svalget/pharynx - munhålan/orala kaviteten - näshålan/nasala kaviteten n icke rörliga vs. rörliga artikulatorer

13 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 13 Icke rörliga artikulatorer n Tänderna (dens, dentes/dental) n tandvallen (alveoler/alveolar) n hårda gommen (palatum/palatal) ==> ingen funktion, de bara finns! n Faryngala väggar?

14 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 14 Rörliga artikulatorer n Läpperna (labium/labial) - rundning, spridning, spetsande, - avstängande n tungan (lingua) n gomseglet (velum/velar) - stänger av näshålan från munhålan n käken - munhålans storlek med tungan

15 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 15 Rörliga artikulatorer (ff) n Tungan - tungspets (apex/apikal) - tungblad - tungrygg (dorsum/dorsal) * främre del: palato dorsum * bakre del: velo dorsum - tungrot

16 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 16 Rörliga artikulatorer (ff) n Velum, gomsegel, mjuka gommen: - avslutas med tungspenen (uvula/uvular) - stänger av näshålan från munhålan genom att pressas bakåt-uppåt - nasal/oral andning - nasala/orala ljud

17 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 17 Tungans muskler n Intrinsiska vs. extrinsiska muskler n intrinsiska muskler: - muskler inom tungkroppen - påverkar mest tungans form n extrinsiska muskler: - med ett fäste utanför tungkroppen - påverkar mest tungkroppens förflyttning

18 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 18 Intrinsiska tungmuskler n Vertikal muskel: plattar till tungan n transversal m.: drar ihop tungan och förlängrar den n övre longitudinal m.: kortar till tungan och böjer/rullar upp spetsen och sidorna n nedre longit. m.: kortar till tungan och drar ner spetsen

19 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 19 Extrinsiska tungmuskler n Genioglossus: från käken och hyoidben (tungben) till främre och bakre delar i tungskroppen - sträckar fram tungan - drar ner främre delen av tungan n styloglossus: bakom öron och blandas in i övre longitud. M. längs tungskropp - uppåt-bakåt rörelse, lyftar sidor

20 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 20 Extrinsiska tungmuskler (ff) n Hyoglossus: från tungbenen till bakre delen av tungan - bakåt-neråt rörelse n palatoglossus: velum längs sidorna in i tungan - lyftar tungan och/eller sänker velum

21 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 21 Velumsmuskler n Levator palatini: lyftar velum n palatoglossus: sänkar velum (inte säkert) n tensor palatini?

22 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 22 Läpparnas muskler n Orbicularis oris m: fästar i ringar läppar till över och underkäken - stängning av munnen - pressar läpparna mot tänderna n levator m.: från mungiparna till ben i övre delen av skallen - lyftar mungipan och övre läpp

23 Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 23 Läpparnas muskler (ff) n Depressor m.: från underläpp till käken - mungipor och underläpp dras ner


Ladda ner ppt "Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten 1 Talapparaten n Andningsapparaten n Struphuvud n Artikulationsapparat => organ, muskler,"

Liknande presentationer


Google-annonser