Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillägg Struphuvudets muskler Vokaler i svenskan och i världens språk Konsonanter i svenskan och i världens språk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillägg Struphuvudets muskler Vokaler i svenskan och i världens språk Konsonanter i svenskan och i världens språk."— Presentationens avskrift:

1 Tillägg Struphuvudets muskler Vokaler i svenskan och i världens språk Konsonanter i svenskan och i världens språk

2 Larynx/struphuvudet / Primär funktion: - skydda andningsapparaten från inträngande objekt (mat) - ventil som regulera luftflöjde / sekundär funktion: - huvudgenerator av ljud i tal - olika inställningar leder till olika fonationstyper, t.ex. viskandet

3 Larynx anatomi: brosk / Thyroid/ Sköldbrosket / Arytenoids/ Kannbrosken / Cricoid/ Ringbrosket / Epiglottis/ Struplocket / Skyddande funktion, fäste till stämläpparna och andra styrande muskler / fäste till stämläpparna och andra styrande muskler / muskelfäste / skyddande, mat går rätta vägen

4 / Stämläpparna med stämbanden / Glottis/Röstspringa / Tjänar justerad som ljudgenerator / springa i struphuvud, status av stämläpparna Larynx anatomi

5 Larynxmuskler / Posterior cricoarytenoid (ringbr- kannbr.) - sära kannbrosken (glottal öppning, t.ex. vid inandning) / lateral cricoarytenoid - för ihop kannbrosken / transverse arytenoid (dto) / oblique arytenoid (dto)

6 Larynxmuskler (ff) / Cricothyroid (mell. ring och sköldbrosk) - struphuvuds spännmuskel - primärmuskel för längden av stämläpparna / Thyroarytenoid (mell. kann- och sköldbrosk) - vocalis muskel - dra ihop stämläpparna, förkortning

7 Svenskans vokaler  Elert, Lindblad: 9 l å nga, 9 korta  Engstrand: 9 korta, 8 l å nga: inget kort [e]!  Elert: 3 orundade främre, 3 rundade främre, 3 bakre; alla med en kort och en l å ng variant •Den korta vokalen mer öppen  Halvöppna främre vokaler ännu öppnare förre /r/-ljud: ” här ” ” hör ”

8 Svenskans vokaler (ff)  Halvöppna främre vokaler ännu öppnare förre /r/-ljud: ” här ” ” hör ” •Långa och korta ljud

9 Vokaler i världens språk  Antal vokaler i världens spr å k varierar mellan 3 och 46  Vanligast 5 vokaler i världens spr å k (japanska, hebräiska)

10 Vokaler i världens språk (ff)  Spr å k med 3 vokaler (arabiska): /i/ /a/ /u/  Fördelning nästan med jämna avst å nd ifr å n varandra inom vokalfyrsidingen: ” maximal dispersion ” •Om 5 vokaler kommer /e/ /o/ till •Om 4 vokaler faller /u/ bort och /e/ /o/ kommer till

11 Vokaler i världens spr ₢ k (3) •Om många vokaler, då inte bara kvalitetsskillnad (placeringen inom vokalfyrsidingen) utan andra kontraster också: långa vs. kort nasal vs. oral (osv)

12 Vokaler i världens språk (4)  Grundläggande principer: -halvöppna/halvslutna vokaler förekommer inte utan öppna/slutna vokaler - främre rundade vokaler förekommer endast om främre orundade vokaler ocks å förekommer

13 Svenskans konsonanter •Klusiler: bilabial, tonande och tonlös dental, tonande och tonlös retroflex, tonande och tonlös velar, tonande och tonlös •Nasaler: bilabial, dental, retroflex, velar; alla tonande •--> retroflexa klusiler och nasaler resultera av en sammandragning av en sequens av [r] och dental klusil/nasal

14 Svenskans konsonanter (ff) •Frikativor: labiodental, tonande ochtonlös dental, tonlös alveolo-palatal, tonlös dorso-palatal/velar, tonlös retroflex, tonlös (/r+s/) palatal, tonande glottal, tonlös

15 Tje-ljud •Alveolopalatal (IPA, Engstrand) •Dorsopostalveolar (Lindblad) •Främre palatal (Elert) •Längre bak än svenskans tonande palatal frikativa  Längre bak än tyskans ” ich-Laut ”  Affrikata i fsv. och vissa sydöstliga omr å den

16 Sje-ljud •I vissa dialekter överlappning med tje- ljud •grov indelning enl. Lindblad: -med framtungan mot tandvallens bakre del (likn. retroflex) -med tänder och rundade läppar -mot tungryggen mot mjuka gommen

17 r-ljud •Kan vara tremulant, approximant eller frikativa  Man skiljer mellan: främre r-ljud (= tungspets-r) och bakre r-ljud (=tungrots-r, ocks å : skorrad)

18 Lateraler •Dental tonande  Retroflex, som sammandragning av ett r-ljud med ett l-ljud, som i ” pärla ”  ” tjockt ” l-ljud, kakuminalt, uttalad med ett enkelt slag med retroflex artikulation, --> förekommer i de flesta mellan- och nordsvenska dialekter

19 Konsonanter i världens språk •Antal variera mellan 6 och 95  I spr å k med mindre antal konsonanter förekommer - inga ” exotiska ” ljud - ingen kontrast tonande vs tonlös - inga frikativor

20 Konsonanter i världens språk (ff)  Grundläggande principer: -förekommer /k/, förekommer /t/ ocks å -förekommer /p/, förekommer /k/ ocks å -inga nasaler om inte klusiler med samma artikulationsställe -inga tonlösa nasaler/approximanter om inte tonande ocks å förekommer -inte bilabial och labiodental frikativ i samma spr å k

21 Vokaler och konsonanter i världens språk  Relation C:V är 2:1 --> vanligtvis dubbelt s å m å nga konsonanter än vokaler  Spr å k med m å nga vokaler har ocks å m å nga konsonanter  Spr å k med m å nga konsonanter har ocks å m å nga vokaler


Ladda ner ppt "Tillägg Struphuvudets muskler Vokaler i svenskan och i världens språk Konsonanter i svenskan och i världens språk."

Liknande presentationer


Google-annonser