Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språklig variation i sverige. Svenskan kan delas in i:  Det neutrala standardspråket (rikssvenska)  Regionalt standardspråk – de flesta kan höra om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språklig variation i sverige. Svenskan kan delas in i:  Det neutrala standardspråket (rikssvenska)  Regionalt standardspråk – de flesta kan höra om."— Presentationens avskrift:

1 Språklig variation i sverige

2 Svenskan kan delas in i:  Det neutrala standardspråket (rikssvenska)  Regionalt standardspråk – de flesta kan höra om man kommer från morrland eller söderifrån  Utjämnade dialekter – placerar en person lite mer exakt geografiskt (värmlänning, göteborgare, dalarna t ex)  Genuina dialekter – talas av en liten grupp människor, ganska obegripligt för de flesta och behöver textas på TV

3 Rikssvenska?  Språket i Stockholm och runt Mälaren blev förebild – fick mer status För så pratade kultur och statseliten

4 Dialekter  Varför finns de? Först urnordiska som sen splittrades i de nordiska språken (svenska, norska, danska, färöiska och isländska) Under medeltiden blev dialekterna till – människor levde avskilt och utvecklade olika ’ talspråksvarianter

5 Dialekterna är omkr. 1000 år gamla Det som skiljer dem åt är:  Ordförråd  Uttal (korv, körv)  Betoning (armen, armén)  intonation (han ska åka dit, han ska åka dit, han ska åka dit etc.)  och satsmelodi

6 När används dialekt?  De flesta pratar dialekt med vänner och familj – dialekt används alltså oftast i privata sammanhang  Allt fler pratar dialekt i TV och radio De mest särpräglade dialekterna är på väg att försvinna – varför - Påverkan TV, radio och skrift – började redan med bibelöversättningen Till svenska och Gudstjänsterna, när människor också kom närmare varandra (transport arbete) fortsatte denna utveckling ytterliggare

7 Fler varianter av språklig variation i svenskan  Gruppspråk – visar vilken grupp man tillhör (unga/äldre, yrken etc.)  Sociolekt – samhällsklass  Sexolekt – kvinnligt och manligt språk

8 Fler språk i Sverige  Majoritetsspråk – modersmålet, eller språket som används av flest människor i ett land. I Sverige är det språket Svenska  Minoritetsspråk – språk som talas av mindre grupp

9 Fler språk i Sverige 5 officiella minoritetsspråk - Samiska - Meänkieli - Finska - Romani chib - jiddish

10 Kriterier  Språket ska ha funnits i landet i ca 100 år – de flesta språk som talas av invandrare utesluts därför  Språket ska vara skilt från landets officiella språk/majoritetsspråk – d v s får inte vara en dialekt

11 rättigheter  Rätt att använda sitt språk i kommunikation med myndigheter  Barnen garanteras undervisning i språket Så har det inte alltid varit. Vid 1900-talets början bara svenska tillåtet i skolorna http://www.youtube.com/watch?v=6ixy6n4ncQE


Ladda ner ppt "Språklig variation i sverige. Svenskan kan delas in i:  Det neutrala standardspråket (rikssvenska)  Regionalt standardspråk – de flesta kan höra om."

Liknande presentationer


Google-annonser