Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”SPRÅK SOM TALAS AV EN MINORITETSGRUPP I ETT LAND” MINORITETSSPRÅK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”SPRÅK SOM TALAS AV EN MINORITETSGRUPP I ETT LAND” MINORITETSSPRÅK."— Presentationens avskrift:

1 ”SPRÅK SOM TALAS AV EN MINORITETSGRUPP I ETT LAND” MINORITETSSPRÅK

2 • ”språk som talas av en minoritetsgrupp i ett land” Vilket betyder att teckenspråk och alla svenska invandrarspråk är minoritetsspråk • Snävare betydelse/innebörd: ” officiellt erkänt språk som av hävd( sedan länge) talats i ett visst land”

3 MINORITETSSPRÅK • 1999 svensk lag på att samiska, finska, meänkiäli(tornedalsfinska), romani chib och jiddisch är nationella minoritetsspråk • Minoritetsspråkskonventionen– ratificerades av Sverige år 2000(ratificera = göra en internationell överenskommelse gällande)

4 SPRÅKLIG MINORITET • Att slå vakt om sitt språk! Bevarandet av språket. Exempelvis: - Canadas fransktalande befolkning, - walesare och irländare i Storbritannien - Belgiens två officiella språk holländskan som talas av Flamländare och franskan som talas av valloner -Baskiskan i Spanien -Samiska i Sverige -Svenska i Finland

5 NATIONELLA MINORITETSSPRÅK I SVERIGE • Samiska • Finska • Meänkieli (tornedalsfinska • Romani chib • Jiddisch • teckenspråk • Lagen innebär : ny status, visst skydd och vissa rättigheter -Myndigheter skyldig att förstå, tala och skriva dessa språk i kontakt med personerna. -Svenska skolor ska undervisa om deras historia och kultur

6 UPPGIFT: MINORITETSSPRÅK • Enskild uppgift – grupparbete. • Tidsåtgång: • Hur ser språklagstiftningen ut för minoritetsspråken? • Vad utmärker språket du har valt? • Likheter/skillnader med svenska språket? • Likheter/skillnader alfabetet? • Likheter/skillnader bokstäver? • Hitta exempel på hur språket låter. • Finns språket på olika myndighetssidor? Skatteverket/Arbetsförmedlingen/Riksdagen/eller liknande. • Finns språket rep senterat i massmedia såsom TV, tidningar eller radio? • Hur många talar språket i Sverige? Källor: Använd er av boken Tio pinnar i luften, Språkrådets hemsida http://www.sprakradet.se/minoritetsspråk och andra sidor som är relevanta till uppgiftenhttp://www.sprakradet.se/minoritetsspråk

7 CENTRALT INNEHÅLL & KUNSKAPSKRAV Centralt innehåll i SVESVE02: språkförhållanden i Sverige och övriga norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk Kunskapskrav i SVESVE02: E: Översiktlig redogörelse för någon aspekt av språksituationen i Sverige. Med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor C: Utförlig redogörelse för några aspekter av språksituationen i Sverige. Med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. A: Utförlig och nyanserad/mångsidig redogörelse för några aspekter av språksituationen i Sverige Med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor

8 GRUPP • 1. Daniel, Erik och Emil (jiddish) • 2. Martin, David och Butt (teckenspråk) • 3. Sami & Michael (Romani) • 4. André och Ludvig (Finska) • 5. Lukas och Marcus (Samiska) • 6. Carl Balfe (Meänkieli) • 7. Carl Liljedahl (Romani)


Ladda ner ppt "”SPRÅK SOM TALAS AV EN MINORITETSGRUPP I ETT LAND” MINORITETSSPRÅK."

Liknande presentationer


Google-annonser