Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Haparanda – En föregångare i programarbete i samråd med nationella minoriteter!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Haparanda – En föregångare i programarbete i samråd med nationella minoriteter!"— Presentationens avskrift:

1 Haparanda – En föregångare i programarbete i samråd med nationella minoriteter!

2 Finskan är stark i vardagen (65 % talar finska eller meänkieli), inofficiell majoritetsspråk Dock frånvarande i det officiella Lagen år 2000 gav en ny status åt minoriteterna, lagreglerade rättigheter, d v s kommunala skyldigheter, ett erkännande Innan lagens tillkomst fanns det intresserade personer och tryck på kommunen Finska föreningen bildar en grupp för att följa upp hur lagen tillämpas i Haparanda Motion i fullmäktige om ett program FINSKAN I VARDAGEN TILL ETT ERKÄNT SPRÅK I HAPARANDA

3 Bra process med att ta fram ett program… Tidigt politiskt beslut - år 2000 att ta fram ett minoritetspolitiskt program Arbetet i praktiken: En arbetsgrupp för att ta fram programmet bildas, en sammankallande tjänsteman och representanter från minoriteterna 1 möte per kommunal förvaltning, 4-6 veckor mellan mötena, även besök från ansvariga chefer för samtal Mellan möten fick föreningarna i arbetsgruppen specificera problemen och komma med åtgärdsförslag för förbättringar Arbetsspråk finska Färdigt program på finska i mars 2004 – översättning till svenska Beslut i Fullmäktige december 2004 Processen tog tid av olika anledningar – men den tiden behövdes – en mognadsprocess

4 …och en bra uppföljning Ett programarbete är något att samlas kring och jobba konkret med, den finns nedtecknat och beslutat Programmet har följts upp skriftlig och i dialog med ansvariga chefer i en samrådsgrupp Reviderat program antagits av fullmäktige 2010. Revidering sker varje mandatperiod. Idag har vi ett formaliserat samråd i en samrådsgrupp med representation från föreningarna och kommunstyrelse, 4 träffar per år Uppgift att följa upp och utveckla minoritetsspråken i kommunen Bra forum för dialog Utvecklar samrådet: Vi ska bjuda in lokala företrädare statliga myndigheterna (skattekontoret, Försäkringskassan, Polis, AF..) och Landstinget till träff med samrådsgruppen – förbättrad dialog med syfte att förbättra hela samhällsservicen

5 Fördelar med bra samråd Inga konstigheter!!! Samtal, ge och ta!!! Bekräftelse, respekt! Blåslampa på kommunala organisationen! Föreningarnas kompetens är en resurs – höjer kommunens servicekvalité! Råd: Kommunen bör ta formellt initiativet Formalisera samrådet Utsedd(a) ansvarig(a) tjänsteman, helst centralt. Involvera även chefstjänstemän Process är en process, det kan ta tid och bör ges tid Vi har mycket att utveckla - omvärldsbevakning viktigt, både inom Sverige men även över gränserna

6

7


Ladda ner ppt "Haparanda – En föregångare i programarbete i samråd med nationella minoriteter!"

Liknande presentationer


Google-annonser