Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F LERSPRÅKIGHET, MAJORITETSSPRÅK OCH MINORITETSSPRÅK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F LERSPRÅKIGHET, MAJORITETSSPRÅK OCH MINORITETSSPRÅK."— Presentationens avskrift:

1 F LERSPRÅKIGHET, MAJORITETSSPRÅK OCH MINORITETSSPRÅK

2 Christin Johansson S PRÅK – OLIKA DEFINITIONER Förstaspråk/modersmål  det språk en person lärt sig som litet barn, oftast det språk som en eller båda föräldrarna talar  en person kan ha flera förstaspråk Andraspråk  ett språk som lärs in senare i livet  ett språk som lärs in i den miljö där det talas Främmande språk  ”skolspråk”, inte nödvändigt att lära sig för att kunna leva i samhället

3 Christin Johansson T VÅSPRÅKIGHET – OLIKA DEFINITIONER Ursprung/bakgrund  Tvåspråkig miljö (länder med fler än ett officiellt språk)  Tvåspråkigt hem (föräldrar med olika språk)  Säger inget om hur man använder språket Identitet  Om individen identifierar sig med språkgruppen (man kan tala engelska flytande utan att känna sig engelsk och vice versa) Språkanvändning  Om personen inte bara behärskar utan också använder språket Språkfärdighet eller språkkompetens  Hur duktig man är i andraspråket (som en modersmålstalare?)

4 Christin Johansson S PRÅK I S VERIGE Svenskan huvudspråk/majoritetsspråk – numera officiellt!  Från och med 1 juli 2009  Dessutom officiellt i Finland, på Åland och i EU Minoritetsspråk  Språk som talas av minoritetsgrupp i Sverige  Ungefär 150 minoritetsspråk i Sverige (teckenspråk, engelska, samiska)  De största (flest talare): arabiska, turkiska, persiska, spanska, grekiska, kurdiska och ex- jugoslaviska språk (kroatiska, bosniska och slovenska)  Skillnaden på minoritetsspråk och invandrarspråk?

5 Christin Johansson S PRÅK I S VERIGE Fem officiella minoritetsspråk  finska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani och jiddisch  Särskild status, särskild betydelse

6 Christin Johansson O FFICIELLA MINORITETSSPRÅK Bakgrund och definition  Minoritetsspråkskonventionen (Sverige 2000)  ”officiellt erkänt språk som av hävd talats i ett visst land” Tre kriterier för att få statusen  Ska vara ett språk, inte en dialekt (älvdalska kan alltså inte bli ett officiellt minoritetsspråk)  Ska ha talats i Sverige i minst tre generationer eller hundra år  Talarna själva ska önska att få denna ställning

7 Christin Johansson DE OFFICIELLA MINORITETSSPRÅKEN HAR SKILDA RÄTTIGHETER Finska, meänkieli och samiska  Regeringen kan besluta om s.k. förvaltningsområden  Invånarna inom regionen kan använda det språk som används i regionen i myndighetskontakter och ställa krav på förskolor, skolor, åldringsvård  Fem kommuner förvaltningsområden för tillfället Romani och jiddisch  Undervisning i språket ett par timmar i veckan  Forskning och undervisning om språket åtminstone vid en svensk högskola  Visst stöd för ”kulturella aktiviteter”

8 Christin Johansson T ECKENSPRÅK Inget officiellt minoritetsspråk Uppfyller flera viktiga kriterier: är ett helt eget språk och har talats under lång tid i Sverige ”Bör ha en ställning som motsvarar de officiella minoritetsspråken” Varför bör teckenspråk bli de femte minoritetsspråket i Sverige?


Ladda ner ppt "F LERSPRÅKIGHET, MAJORITETSSPRÅK OCH MINORITETSSPRÅK."

Liknande presentationer


Google-annonser