Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språk i Norden Svenska 2. Känner du till följande flaggor?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språk i Norden Svenska 2. Känner du till följande flaggor?"— Presentationens avskrift:

1 Språk i Norden Svenska 2

2 Känner du till följande flaggor?

3 Svaret? Danmark Färöarna Island Finland Norge Sverige Sameförbundets Åland Grönland

4 Föredragets upplägg • Förmågor som ska tränas • Centralt innehåll • Betygsmål • Språken i Norden – vad är lika och vad skiljer dem?

5 Förmågor Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.

6 Centralt innehåll Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språk- lagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

7 Betyg E Du kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden

8 Betyg C Du kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

9 Betyg A Du kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språk- situationen i Sverige och övriga Norden

10 Språk i Norden I Norden finns åtta språk Övning 1 Du har fått 7 texter som är skrivna på dessa språk. Para ihop språk och text!

11 Språk i Norden Facit: Text 1 samiska Text 2 grönländska Text 3 finska Text 4 danska Text 5 färöiska Text 6 norska Text 7 isländska Färöarna

12 Förstår du norska och danska? Norrmän och danskar är bättre på svenska än svenskar är på norska och danska! Särskilt det danska uttalet ställer till besvär för oss. Färöiskan och isländskan skiljer sig mycket från svenskan

13 Förstår du norska och danska? forts Finska, samiska och grönländska är inte alls släkt med svenskan. Finska och samiska tillhör den finsk-ugriska språkgruppen.

14 1-5 på språken i Norden Övning 2 Titta på nästa uppgift. Ser du släktskapen mellan språken?

15 Svenska minoritetsspråk 1999 erkänns samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer, judar som kulturella minoriteter i Sverige. Dessa språk har varit illa behandlade av myndigheter.

16 Svenska minoritetsspråk 1999 får de rätten att använda finska, samiska och meänkieli:  i kontakter med domstolar och myndigheter  få förskoleverksamhet och äldreomsorg på dessa språk

17 Svenska minoritetsspråk forts. Samiskan är egentligen flera språk. Nordsamiska är det största samiska språket och omfattas av lagen. Varken sydsamiskan (i Jämtland) eller lulesamiskan (runt Lule älv får ett ordentligt lagskydd.

18 Danska • Skriven danska är lätt att förstå • Ordförrådet skiljer sig inte särskilt mycket • Ca 90% av orden i dansk normaltext är igenkännbara

19 Danska forts. • Grammatiken skapar heller inga större problem • Det stora problemet är uttalet. • Exempel på danska lånord i svenskan är säregen, slank, spydig och moms.

20 Danska forts. Övning 3 Läs uttalstipsen på texten Cykelparadiset Fyn högt med hjälp av uttalstipsen.

21 Danska forts. Övning 4 Gör övningen ”Fallgropar för svenskar” på s. 23

22 Räkna på danska 0 Nul 1 En 2 To 3 Tre 4 Fire 5 Fem 6 Seks 7 Syv 8 Otte 9 Ni 10 Ti

23 Räkna på danska forts 20 Tyve 30 Tredive 40 Fyrre 50 Halvtreds 51 Enoghalvtreds 60 Tres 65 Fem og tres 70 Halvfjerds 75 Fem og halvfjerds 80 Firs 90 Halvfems

24 Räkna på danska 100 Hundrede 150 Ethundrede halvtreds 195 Ethundrede fem og halvfems 200 Tohundrede 1000 Ettusen 1251 Ettusen tohundrede en og halvtreds

25 Norska I Norge finns två officiella språkformer – bokmål och nynorsk. Bokmål går tillbaka på det danska skriftspråket. Bokmål är den i särklass vanligaste språkformen.

26 Norska och nynorsk Nynorskan skapades i mitten av 1800-talet och bygger på västnorska dialekter. Varje kommun från fritt välja administrationsspråk och varje skoldistriktsstyrelse får välja undervisningsspråk, även om alla elever måste lära sig bägge formerna.

27 Bokmål och nynorsk Bokmål Norge Jeg Ikke se Nynorsk Noreg Eg Ikkje sjå

28 Norska forts Övning 5 Läs om typiska drag i norskan på s. 237 i ditt häfte och läs sedan texten på s. 238, Tysfjord – spekkehoggernes rike

29 Norska forts Övning 6 Gör övningen ”Fallgropar för svenskar” på s. 240. inte en ”Guleböj”

30 Isländska Isländskan talas av knappt 300 000 personer. Skriftspråket ser idag nästan likadant som för 1000 år sedan. Ett litteraturspråk redan på 1200-talet - de berömda isländska sagorna

31 Isländska forts Har förändrats minst Lättare för en islänning att förstå tusen år gamla runskrifter. Ursprungligen en norsk dialekt som talades av de norska nybyggarna på Island.

32 Isländska forts. Vill hålla isländskan fri från låneord. Gamla ord ges ny ”simi” (tråd) =´telefon. 2 isländska låneord: idrott och dyrgrip.

33 Färöiska Färöarna består av 18 öar i Nordatlanten Är en självstyrande del av Danmark. Antalet invånare är omkring 45000. Färöiskan blev skriftspråk först 1846. Stavning som då be- stämdes gäller än idag. Danskan är andraspråk

34 Färöiska forts Uttalet påminner om norska dialekter (utvecklats ur fornnordiskan) Färörana fick självstyre 1848 och då erkändes färöiskan som öarnas huvudspråk Skriftspråket liknar isländskan.

35 Finska Hör till den finsk- ugriska språkgruppen. Släkt med est- niska, ungerska och samiska. Drygt 5 miljoner personer i Norden har finska som modersmål. Ung 250 000 finsk- talande bor i Sverige. Finskan och tornedalsfinskan (meänkieli) är lagskyddade som minoritetsspråk i Sverige.

36 Finska forts. Skiljer sig från de nordiska språken. Substantiv kan böjas i 15 kasusformer (svenskan har två kasus, grundform och genitiv) Hus, ”talo”, kan böjas till talossa (i ett hus) och talosta (ut ur ett hus) Finska låneord i svenskan är ”pojke”, ”pjäxa” och ”rappakalja”.

37 Svenskan i Finland • Finland har två officiella språk – finska och svenska. • I Finland finns omkring 300 000 personer som har svenska som modersmål. • Förklaringen ör historisk: Finland var en del av det svenska riket och många svenskar bosatte sig i Finland

38 Svenskan i Finland Svensktalande finns på Åland, i kust- trakterna och i Helsingfors. Skiljer sig i både i uttalet och ordförrådet. Svenskans ställning är stark i Finland Svenskspråkig utbildning från förskola till universitet.

39 Samiska Tillhör samma språkfamilj som finskan, den finsk- ugriska. Omkr 30 000 personer i Norden ( ca 9000 i Sverige) talar samiska. Skillnaden mellan de samiska dialekterna så stora att vissa föredrar att se dialekterna som skilda språk.

40 Samiska forts. Sex olika samiska skriftspråk: syd, lule-, nord-, enare- skolt- och kildinsamiska. Nordsamiskan är officiellt minoritetsspråk i Sverige. Ordförråd präglat av den traditionella kulturen - många ord kopplade till renskötsel.

41 Grönländska Ett eskimåspråk, talas av ca 45000 grönlänningar (inuiter)’ Ett långt sammansatt ord kan uttrycka det vi använder en hel mening för att säga: Sikursuarsiurpugut = Vi seglar genom storisen Kingmersianiarumarpunga = Jag vill försöka köpa hundar

42 Grönländska forts Utöver standard- grönländskan finns: -östgrönländska (3000 talare) -polareskimåiska (700 talare) Grönländska officiellt språk Danskan spelar fort- farande stor roll inom bl.a. administration, handel och under- visning


Ladda ner ppt "Språk i Norden Svenska 2. Känner du till följande flaggor?"

Liknande presentationer


Google-annonser