Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NORSKA. Två språkformer  Bokmål  -Norge tillhörde Danmark 1450-1814 ->gammalt danskt skriftspråk  Vanligaste språkformen  Nynorska  Skapades under.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NORSKA. Två språkformer  Bokmål  -Norge tillhörde Danmark 1450-1814 ->gammalt danskt skriftspråk  Vanligaste språkformen  Nynorska  Skapades under."— Presentationens avskrift:

1 NORSKA

2 Två språkformer  Bokmål  -Norge tillhörde Danmark 1450-1814 ->gammalt danskt skriftspråk  Vanligaste språkformen  Nynorska  Skapades under 1800- talets mitt  Bygger på västnorska dialekter

3  Kommuner, skoldistrikt väljer språk  Alla elever lär sig dock båda formerna upp till viss ålder (sedan välja själv)  Ca 15% grundskoleelever har nynorskan som undervisningsspråk (?)

4 Skillnader? Bokmål  Norge  Jeg  Ikke  Hvem  Se  Kaster  en Nynorska  Noreg  Eg  Ikkje  Kven  Sjå  Kastar  ein

5  Ä, ö -> ae, o med streck  Främmande ord förnorskas? (sentrum, stasjon, sjakk)  D uttalas oftast inte efter l, n – kveld, bånd  Urnordiska diftonger finns kvar (ej i svenskan) – bein, royk  Lånord: slalom, rabalder Typiska drag i norskan

6  Intresset för och kunskapen om svenskt kultur- och samhällsliv är i Norge betydande - större än svenskarnas kunskap om norska förhållanden.  I Norge upplevs inte språkskillnaderna som ett stort hinder för kontakter över gränsen. Anledningen till det är bl a att flertalet norrmän i många år har haft tillgång till svensk TV. Sverige och Norge

7  Bellman och Taube, Vreeswijk och Lundell - de är alla lika uppskattade i Norge som i Sverige. Det samma gäller i hög grad många företrädare för den yngre musiken.  Svensk skönlitteratur på originalspråket finns att köpa i de större boklådorna. Författare som Tunström, Ekman, Mankell, Guillou och Tranströmer översätts och deras böcker når en relativt stor läsekrets.  Svensk konst och svensk design har en intresserad publik i Norge.

8 Vad känner ni till för norsk musik/norska artister? Norsk musik

9  Aha – en.  Alexander Ryback – en.  Finn Kalvik och Cajsa Stina åkerström - tröstevisa  Elisabeth Andreasson – La de svinge  https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914 https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914  https://www.youtube.com/watch?v=aNRPH8CNPq4 https://www.youtube.com/watch?v=aNRPH8CNPq4  https://www.youtube.com/watch?v=3JZAhpigTr4 https://www.youtube.com/watch?v=3JZAhpigTr4 Exempel

10  https://www.youtube.com/watch?v=kxmXrUND7ig https://www.youtube.com/watch?v=kxmXrUND7ig Black and decker


Ladda ner ppt "NORSKA. Två språkformer  Bokmål  -Norge tillhörde Danmark 1450-1814 ->gammalt danskt skriftspråk  Vanligaste språkformen  Nynorska  Skapades under."

Liknande presentationer


Google-annonser