Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En vetenskapsgren som behandlar språkets funktion i ett samhälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En vetenskapsgren som behandlar språkets funktion i ett samhälle."— Presentationens avskrift:

1

2 En vetenskapsgren som behandlar språkets funktion i ett samhälle.
Vad är språksociologi? En vetenskapsgren som behandlar språkets funktion i ett samhälle.

3 Språkliga varieteter Språklig variation (Varieteter)

4 Språkliga varieteter De 6 lekterna Dialekt Idiolekt Sociolekt
Kronolekt Sexolekt Etnolekt

5 Språkliga varieteter Dialekt: Tal som är karaktäristiskt för ett visst geografiskt område. Uttal, böjning, ordförråd, satser och meningars uppbyggnad. Regionalt färgat språk. – Stockholmska Jämtland, Åsarne socken Inspelat 1959 KI: Kvinnlig informant, född 1886 (73 år) Älvdalska

6 I vilka sammanhang ger dialekt ett maktövertag
I vilka sammanhang ger dialekt ett maktövertag? I vilka sammanhang kan dialekt ses som något negativt?

7 Språkliga varieteter Idiolekt: En persons egna sätt att tala. Man ändrar sitt sätt att tala beroende på situation och umgänge.

8 I vilka sammanhang ger idiolekt ett maktövertag?
I vilka sammanhang kan idiolekt ses som något negativt?

9 Språkliga varieteter Sociolekt: Hur man talar inom olika sociala grupperingar, samhällsklasser, yrken, olika skolor. – Jan Guilluo – Stefan Sundström

10 I vilka sammanhang ger sociolekt ett maktövertag?
I vilka sammanhang kan sociolekt ses som något negativt?

11 Språkliga varieteter Kronolekt: Hur personer med olika åldrar talar, framförallt med andra personer i samma ålder.

12 I vilka sammanhang ger kronolekt ett maktövertag?
I vilka sammanhang kan kronolekt ses som något negativt?

13 Språkliga varieteter Sexolekt: Kommunikativa drag kopplade till en persons kön, det vill säga, manligt sätt och kvinnligt sätt att tala.

14 I vilka sammanhang ger sexolekt ett maktövertag?
I vilka sammanhang kan sexolekt ses som något negativt?

15 Språkliga varieteter Etnolekt: Hur etnisk tillhörighet kommer till uttryck vid mötet av olika minoritetsspråk och majoritetsspråk. Handlar inte om en viss grad av behärskning av språk utan en mer eller mindre medveten markering av etniska tillhörigheten. Flera språkliga drag från flera olika etniciteter samspelar. Etnolekt är en medveten markering för att tala om vem man är och var man kommer ifrån.

16 I vilka sammanhang ger etnolekt ett maktövertag?
I vilka sammanhang kan etnolekt ses som något negativt?

17 Språkliga varieteter Kodväxling: En person blandar två språk (eller flera språk). Detta kan märkas dels när en person, i samma mening, använder ord från två olika språk. Kodväxling kan också vara när en person talar ett språk men böjer det efter grammatiska regler från ett annat språk. Det handlar helt enkelt att man kan se spår av flera språk när en person talar.

18 Att undersöka i Stockholm!
Inställning till människors Dialekter Idiolekter Sociolekter Kronolekter Sexolekter Etnolekter


Ladda ner ppt "En vetenskapsgren som behandlar språkets funktion i ett samhälle."

Liknande presentationer


Google-annonser