Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undersökning Projektnr: XXXX Danisco Sugar AB – SE2008-093 1 © 2008 Zapera.com 1 07-XX-XX Kännedomen om GI är betydligt högre i Sverige än i de övriga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undersökning Projektnr: XXXX Danisco Sugar AB – SE2008-093 1 © 2008 Zapera.com 1 07-XX-XX Kännedomen om GI är betydligt högre i Sverige än i de övriga."— Presentationens avskrift:

1 Undersökning Projektnr: XXXX Danisco Sugar AB – SE2008-093 1 © 2008 Zapera.com 1 07-XX-XX Kännedomen om GI är betydligt högre i Sverige än i de övriga nordiska länderna. Här känner nästan nio av tio till begreppet mot ca fyra av tio norrmän och finnar. I Danmark är GI minst känt – endast en av tio känner till begreppet. Kvinnor tenderar att i högre grad än män känna till begreppet GI. Detta gäller särskilt i Norge och Finland men är inte lika uttalat i Sverige och Danmark (där skillnaden mellan män och kvinnor är minst). Kännedom – begreppet GI

2 Undersökning Projektnr: XXXX Danisco Sugar AB – SE2008-093 2 © 2008 Zapera.com 2 07-XX-XX Kunskap om vad GI står för Nio av tio av de danskar, norrmän och finnar som känner till begreppet GI har också en korrekt uppfattning om vad det innebär. Bland svenskarna är siffran lägre – drygt sex av tio vet faktiskt vad GI innebär men nästan fyra av tio har en felaktig uppfattning. Man finner inga nämnvärda skillnader mellan män och kvinnor när det gäller uppfattningen om vad GI står för.

3 Undersökning Projektnr: XXXX Danisco Sugar AB – SE2008-093 3 © 2008 Zapera.com 3 07-XX-XX Bäst – högt/lågt GI De svenskar, danskar, norrmän och finnar som vet att GI står för den påverkan en produkt har på blodsockernivån har överlag också klart för sig att det är lågt GI man eftersträvar. Mellan åtta och nio av tio vet att så är fallet.

4 Undersökning Projektnr: XXXX Danisco Sugar AB – SE2008-093 4 © 2008 Zapera.com 4 07-XX-XX Var man har fått information om GI I Sverige har man framförallt fått information om GI via tidningar (76%) men även via Internet, vänner och bekanta och TV. Både vänner och bekanta och TV är signifikant vanligare källor i Sverige än i de övriga länderna. I Danmark är Internet den vanligaste informationskällan (54%) följt av böcker och tidningar. I Norge har man också oftast skaffat sig informationen via Internet (34%, vilket är signifikant lägre än för de andra länderna). I Finland, som i Sverige, är tidningar och Internet de främsta informationskällorna.

5 Undersökning Projektnr: XXXX Danisco Sugar AB – SE2008-093 5 © 2008 Zapera.com 5 07-XX-XX Om man har använt sig av GI Av de respondenter som vet vad GI innebär har runt tre av tio i vart och ett av länderna någonsin använt sig av GI (SE 28%, DK 29%, NO 35%, Fi 36%). Att man har använt GI tidigare men inte nu är vanligast i Sverige och minst vanligt i Finland medan det är signifikant vanligare att man använder sig av GI just nu i Finland än i Sverige.

6 Undersökning Projektnr: XXXX Danisco Sugar AB – SE2008-093 6 © 2008 Zapera.com 6 07-XX-XX Att man har använt sig av någon GI klubb förekommer endast i Sverige och Finland men inte alls i Danmark och Norge. I Sverige har 14% av de som har använt sig av GI varit med i en sådan klubb och i Finland har endast ett par procent varit med. Är/varit medlem i någon GI klubb


Ladda ner ppt "Undersökning Projektnr: XXXX Danisco Sugar AB – SE2008-093 1 © 2008 Zapera.com 1 07-XX-XX Kännedomen om GI är betydligt högre i Sverige än i de övriga."

Liknande presentationer


Google-annonser