Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPRÅK & MAKT SPRÅKSOCIOLOGI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPRÅK & MAKT SPRÅKSOCIOLOGI."— Presentationens avskrift:

1 SPRÅK & MAKT SPRÅKSOCIOLOGI

2 ATTITYDSUNDERSÖKNING: VAD TYCKER DU?
En människas sätt att prata på avslöjar vad hon jobbar med. Det viktigaste när man skriver är att stava rätt. Tjejer är bättre än killar på att kommunicera. Vi som är unga idag skriver och talar sämre än våra föräldrar. Det är slöseri med tid att invandrare läser sina hemspråk. Om vi fortsätter att låna in engelska ord så finns det snart inget svenskt språk kvar.

3 VAD HAR DESSA HERRAR GEMENSAMT?

4 VAD ÄR SPRÅKSOCIOLOGI? Sociologi = studerar mänskliga relationer och samhällen. Språksociologi = studerar hur språket påverkar mänskliga relationer och samhällen. Språket en viktig del av identiteten. Både min egen identitet och min kulturs identitet. I språket finns fördomar och åsikter. Vårt språk påverkar hur omvärlden ser på oss.

5 HAR DU FÖRDOMAR OM SPRÅK?
Vi kommer nu att se tre bilder på tre olika människor. Din uppgift är att tillsammans med personen bredvid dig beskriva hur du tror att den här personen låter när den pratar. Berätta också vad den här personen arbetar med och vad den gör på fritiden.

6 NR. 1.

7 NR. 2.

8 NR. 3.

9 SVERIGE: ETT LAND MED MÅNGA SPRÅK
Över 200 språk. Officiellt språk: Svenska (9 miljoner talare) Enligt språklagen (2009) är svenskan huvudspråk i Sverige.

10 DIALEKTER En lokal variant av ett språk, som talas inom ett visst geografiskt område För 100 år sedan fanns många, idag är de färre. Folkomflyttningar och teknisk utveckling har påverkat. Behöver en nyhetsuppläsare tala rikssvenska? Vilka dialekter finns i Sverige?

11 SOCIOLEKTER ”Social dialekt”, socialt betingande variationer i språket. Socialgrupp och klass påverkar ditt språk. I en segregerad stad kan detta också synas geografiskt:

12 KRONOLEKTER Hur en viss åldersgrupp uttrycker sig.

13 SEXOLEKTER? Kvinnor undviker dialekter mer än män. Är dialekter ”manliga”? Är dialekter ”ofina”? Män använder mer tvekljud (eh, öh). Olika samtalsstilar. Kvinnor = mer inriktade på samarbete, samförstånd och anpassning. Vad säger detta? Studie: En kvinna som pratar exakt lika länge som en man uppfattas som mer pratsam än mannen. Vad säger detta? Ej biologiska skillnader - främst social påverkan.

14 SLANG Gruppspråk – mest förknippat med ungdomar. Kort hållbarhet – dör fort ut. Skapar gemenskap och identitet. När slang blir stort: tynar bort eller ingår i standardspråket.

15 NÅGRA SLANGORD SOM NU INGÅR I STANDARDSPRÅKET
ENGELSKA: Tajt, fejka, dissa ROMSKA SPRÅK: Tjej, jycke, haja, kirra DIALEKTER: Kuta, strula, mygla

16 TALSPRÅK & SKRIFTSPRÅK
När vi talar är vi ganska fria från regler. När vi söker jobb, lägenhet eller har en professionell kontakt med någon finns en massa skrivna och skrivna regler. FORMELLT och INFORMELLT SPRÅK Kan man skriva hur som helst och ändå få jobbet? Varför? Varför inte? Vad skulle hända om ni talade som ni skriver?

17 FULT OCH FINT? Visst språkbruk anses av många vara slarvigt, obildat och fult. Andra retar sig på modeuttryck hos politiker, journalister och reklamare. Myndighetsspråk & kanslisvenska gör många upprörda. Vilka språkbruk gör dig förbannad? Varför?

18 FULT OCH FINT? Ljud eller ord är inte i sig själva fina eller fula – det är de värderingar vi laddar dem med. Ofta kritiserar vi språkbruk som tillhör ”de andra” – handlar detta om något annat än om språk? Äldre – yngre & rika - fattiga etc.

19 SVORDOMAR I Sverige ofta svordomar med religiöst ursprung: Fan, helvete, jävlar, gud Det är också vanligt med svordomar som anspelar på sex, eller på avföring. Dessa blir vanligare i Sverige. Vilken är den värsta svordom du känner till? Svordomar har en psykologisk funktion.

20 KODVÄXLA Att växla mellan olika språk. Can you help me? No problemo! Man växlar mellan modersmål, standardspråk, dialekt, talspråk, skriftspråk, slang etc. Detta gör man medvetet – inte för att man blandar ihop Mormor – chefen – hemlandet – rasten - klubben Kunskap är verkligen makt!

21 SPRÅKFÖRTRYCK Att hindra en människa att tala sitt språk är att vägra henne hennes identitet Politik & makt. Invasioner och kolonisatörer. Vilka språk talas i Nord- och Sydamerika? Vilka språk talas i Afrika? Vilka språk talas i Sydostasien?

22 SPRÅKDÖD Döende språk = inga barn lär sig det som modersmål Politisk handling för att bevara språk: 1. Nynorsk – bokmål 2. Francos förbud mot katalanska 3. Serbokroatiska i forna Jugoslavien – idag splittrat i olika nationella språk

23 ÄR GLOBALISERINGEN BRA FÖR SPRÅKET?

24 FILMER Vad kallar vi våra kön? Samtiden-Sprakforum-2012-I-fokus-Snipp-och- snoppord?q=spr%C3%A5k+makt Att ringa automatisk telefonsvarare: Särskrivningar: Dialekt – Överkalix: Manligt och kvinnligt språk: Årets nya ord: henifiera-och-zlatanera

25 ÖVNINGAR Språkliga situationer (Svenska timmar, s.248)
Hur fult är det att använda slang? (Sv. tim., s. 249) Låttextanalys: Ingen vill veta var du köpt din tröja - Undersök nyord hos språkrådet:


Ladda ner ppt "SPRÅK & MAKT SPRÅKSOCIOLOGI."

Liknande presentationer


Google-annonser